Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prioritering och skydd av dricksvattenförekomster i Stockholms län Metodik, resultat och slutsatser Göran Hanson, Grundvattengruppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prioritering och skydd av dricksvattenförekomster i Stockholms län Metodik, resultat och slutsatser Göran Hanson, Grundvattengruppen."— Presentationens avskrift:

1 Prioritering och skydd av dricksvattenförekomster i Stockholms län Metodik, resultat och slutsatser Göran Hanson, Grundvattengruppen

2 Metodik - generellt Grundvatten Ytvatten Konstgjord grundvattenbildning kombinerat yt- och grundvattensystem -Inducerad infiltration -Bassänginfiltration -Sprinkler infiltration -Infiltration på brunnar (djupinfiltration)

3 Inducerad infiltration

4 Bassänginfiltration

5 Sprinklerinfiltration

6 Infiltration på brunnar - djupinfiltration

7 Metodik - Grundvatten Tidigare metodutvecklingsprojekt 1. Utpekande och värdering av skyddsvärda geologiska formationer i Stockholms län (Länsstyrelsen, 2002) Pilotområde: Sorunda / Grödby Ett 20-tal viktiga grundvattenförekomster pekades ut

8 Vald metodik- grundvatten Prioritering av 163 grundvattenmagasin i länet för regional/kommunal vattenförsörjning samt behovet att vidta skyddsåtgärder Samtliga avgränsade magasin (SGU) plus ett mindre antal grundvattentäkter med vattenskyddsområden

9 Vald metodik - grundvatten Bedömning av Prioritet - Vattenförsörjning för 163 grundvattenmagasin i länet Kriterier: Grundvattentillgång Grundvattenkvalitet Befintliga vattentäkter (kommunala och större enskilda) Potentiell föroreningsbelastning Förutsättningar för konstgjord grundvattenbildning Läge i förhållande till bebyggelse, VA- verksamhet

10 Metodik – analysförfarande Exempel från Norra Lohäradsåsen, Norrtälje kommun Grundvatten- magasin Grund­ vatten­ Tillgång L/s Grund- vatten- kvalitet 3) Påver­ kans- bedöm- ning Prioritet Vattenför- sörjning Prioritet Skyddsåt- gärder Edsbroåsen Edsbro 1-5 - GodMycket storHögMedel Norra Lohäradsåsen Vik 1-56-10Sannolikt godMåttligMedel Gribby 1-57Sannolikt GodMåttligMedel Fyrsjön 5-2514Sannolikt GodLågHög Malmby 5-2510-12Sannolikt mindre god LågHög Västra Syninge 5-2515-18GodMåttligHög Finsta Norra 1-5-Sannolikt godMåttligLåg Finsta-Kilen 5-255GodStorHög

11 Förutsättningar för konstgjord grundvattenbildning Exempel från Norra Lohäradsåsen

12 Vattenskyddsområden - behov av översyn Stort behov: Västersyninge, Malmby, Vagndalen och Finsta i exempel från Norra Lohäradsåsen

13 UTKAST 2007-12-11

14 Resultat Grundvattentillgång Grundvattenkvalitet (saknas) Påverkan (potentiell föroreningsbelastning) Prioritet - Vattenförsörjning Prioritet - Skyddsåtgärder

15 Grundvattentillgång UTKAST 2007-12-11

16 Påverkan UTKAST 2007-12-11

17 Prioritet - vattenförsörjning UTKAST 2007-12-11

18 Prioritering - Skyddsåtgärder UTKAST 2007-12-11

19 Resultat – Vattenskyddsåtgärder Nytt vattenskyddsområde 1. Sandasjön (Nacka kommun, nov- 07) Nya vattenskyddsområden under utarbetande/fastställelse 1.Hammarby, Löwenströmska sjukhuset, Rotsunda och Jästbolaget (Upplands Väsby och Sollentuna) 2. Norra Lohäradsåsen (Norrtälje) 3. Ströms gård/Märsta (Sigtuna) 4. Ingarö (Värmdö) 5. Stavsnäs (Värmdö)

20 Ny vattenskyddsområden på gång (forts) 6. Sandhamn (Värmdö) 7. Sandemar (Dalarö,, Haninge kommun) 8. Gorran och Grödby (fristående system, Nynäshamns kommun) 9. Älby och Berga (blivande reservtäkt 2009 till Nynäshamn) 10. Flotthamn (reservvattentäkt för Södertälje)

21 Behov av vattenskyddsområde 1. Gräddö (Norrtälje kommun) 2. Bergshamra (Norrtälje kommun) 3. Transätra (Vagnhärad) 4. Rånäs (reservvattentäkt, Norrtälje kommun)

22 Potentiellt framtida grundvattentäkter 1. Lindormsnäs (reservvattentäkt för Norrvatten) 2. Ekerö-Munsö (framtida reserv till Norsborg/Lovöverken) 3. Norsborg/Sturehov (reservvattentäkt till Norsborgsverket) 4. Bornsjön, Norra och Södra (reservvattentäkter till Norsborgsverket) 5. Vårsta (reservvattentäkt Stockholm Vatten via Tumba) 6. Drevviken (Stockholm Vatten, krisberedskap)

23 Metodik – Sjöar och vattendrag Allmänt Sjöar är generellt mer intressanta för vattenförsörjning än vattendrag i länet Konstgjord grundvattenbildning är mycket intressant för förstärkning av befintliga reservvattentäkter (i kris) och potentiellt nya

24 Analyskriterier - prioriteringar Vattentillgång (vattenföring/sjövolym) Vattenkvalitet: Organiskt material (TOC), färg, risk för algblomning (N/P-kvot), djup = skiktad eller oskiktad sjö Befintliga ytvattentäkter/ inducerad infiltration Potential för förstärkning av grundvattenmagasin Läge i förhållande till bebyggelse, VA-verksamhet Prioritet - Vattenförsörjning Prioritet - Skyddsåtgärder

25 Resultat Sjöar med hög prioritet avseende vattenförsörjning och skyddsåtgärder 1.Mälaren Björkfjärden (Norsborg/Lovö/Skytteholm/Bastmora) 2.Mälaren Görväln (Norrvatten) 3.Mälaren Skarven (Norrvatten) 4.Fysingen (Norrvatten) 5.Frösjön (Gnesta) 6.Långsjön (Vagnhärad) 7.Yngern (Storstockholm långsiktigt) 8.Erken (Norrtälje) 9.Fjättersjön ( Nynäshamn) 10.Largen (Norrtälje/Roslagsvatten)

26 Slutsatser och rekommendationer 1.Stora oexploaterade grundvattentillgångar finns i Uppsalaåsen, både norra och södra länsdelen med grund- vattentillgångar >125 L/s i ett flertal grundvattenmagasin 2.Många viktiga grundvattentäkter kan, t ex i ett krisläge, förstärkas med konstgjord grundvattenbildning (Berga, Segersjö, Tullinge, Pålamalm, Ingarö, Norra Lohäradsåsen, Hammarby, Rosunda, Märsta, Ulriksdal, Transätra, och Visbohammar

27 Slutsatser och rekommendationer 3. Kring Norsborgsverket finns mycket gynnsamma grundvattenförhållanden samt goda möjligheter till förstärkt infiltration, även från Bornsjön om Norsborgsverket inte skulle fungera 4. Vattenskydd. Ca hälften av befintliga vattenskyddsområden behöver översyn av skyddsföreskrifter och områdesavgränsning 5. Många vattenskyddsområden är under utarbetande och fastställandeprocess. Två stora vattenskyddsområden är på väg att fastställas: Östra Mälaren (ytvattentäkter) och Hammarby/Rotsunda/Löwenströmska/Jästbolaget (grundvattentäkter)

28 Slutsatser och rekommendationer 6. Tio sjöar har ansatts hög prioritet både avseende vattenförsörjning och vattenskyddsåtgärder. För flera av dessa pågår fastställande av vattenskyddsområden. Två av sjöarna i Stockholms län avser vattenförsörjning till samhällen i Södermanlands län (Gnesta och Vagnhärad). Gnesta och Trosa kommuner bör därför bjudas in att delta i den fortsatta processen 7. Länet har ett antal sjöar, ofta med grusåsar i botten, som har näst intill dricksvattenkvalitet. Dessa bör särskilt beaktas och skyddas i händelse av kris, även långsiktig vattenförsörjning, t ex Yngern, Largen, Sandasjön, Malmsjön (Södertälje), Skogssjöarna och Blå Lagunen på Ekerö (till salu!)

29 Slutsatser och rekommendationer 8. Sjön Yngern bör skyddas för Storstockholms framtida vatten/reservvattenförsörjning. Yngern är en mycket viktig resurs, med vattentillgång ca dubbelt mot Bornsjön och med särklassig vattenkvalitet. Det finns även möjlighet till konstgjord grundvattenbildning i Bommersviksmagasinet (även från sjön Vällingen). Ansvaret att driva frågan borde vara regionalt inte lokalt, dvs ansvaret kan inte förväntas tas av Nykvarns kommun. 9. Storstockholmsområdet, snart hela länet, behöver en samordnad, kostnadseffektiv reservvattenförsörjning där alla vet vad som gäller, bl a vilka grundvattentäkter som långsiktigt ska ingå i reservsystemet.


Ladda ner ppt "Prioritering och skydd av dricksvattenförekomster i Stockholms län Metodik, resultat och slutsatser Göran Hanson, Grundvattengruppen."

Liknande presentationer


Google-annonser