Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING."— Presentationens avskrift:

1 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

2 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 2 Underlätta omställningsproblem för både medarbetare och företag när arbetsbrist uppstår OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING - syfte

3 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 3 VEM OMFATTAS? Anställda arbetare Kollektivavtals- bundna företag (inkl hängavtal) Frivilliga Kollektivavtals- bundna företag (inkl hängavtal) Frivilliga OmställningsstödAGB VD, företagare Undantag

4 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 4 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Åtgärder för att få nytt arbete Engångsbelopp utbetalas när anställning upphör OmställningsstödAGB 1/9 2004 1/4 2005

5 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 5 Gemensam ansökan av företag och lokalt fack Stödet är 22 000 kr per uppsagd medarbetare som påbörjat program Gemensam ansökan av företag och lokalt fack Stödet är 22 000 kr per uppsagd medarbetare som påbörjat program OMSTÄLLNINGSSTÖD

6 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 6 OMSTÄLLNINGSSTÖD - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist Arbetat minst 16 tim/vecka under 1 år - vid ett eller flera företag anslutna till TSL Vid tvist om uppsägning med företaget - ingen rätt till stöd Uppsagd p g a arbetsbrist Arbetat minst 16 tim/vecka under 1 år - vid ett eller flera företag anslutna till TSL Vid tvist om uppsägning med företaget - ingen rätt till stöd

7 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 7 OMSTÄLLNINGSSTÖD - avgiftsreducering Lokal överenskommelse att avstå stödet TSL styrelse beslutar Lokal överenskommelse att avstå stödet TSL styrelse beslutar

8 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 8 OMSTÄLLNINGSSTÖD - samarbetsavtal Vald leverantör tecknar avtal med TSL Avtalet är en förutsättning för bidrag till företaget från TSL Avtalet klargör leverantörens åtagande gentemot TSL De leverantörer som har tecknat samarbetsavtal finns redovisade på TSLs hemsida Vald leverantör tecknar avtal med TSL Avtalet är en förutsättning för bidrag till företaget från TSL Avtalet klargör leverantörens åtagande gentemot TSL De leverantörer som har tecknat samarbetsavtal finns redovisade på TSLs hemsida www.tsl.se

9 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 9 Kartläggning Genomgång möjligheter på arbetsmarknaden Vägledning Handlingsplan Träning i personlig marknadsföring och söka jobb Kartläggning Genomgång möjligheter på arbetsmarknaden Vägledning Handlingsplan Träning i personlig marknadsföring och söka jobb OMSTÄLLNINGSTÖD - program Personlig rådgivning Program mellan 1 - 6 månader Personlig rådgivning Program mellan 1 - 6 månader

10 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 10 UPPLÄGG Företag / fackTSL Arbetare genomgår omställningsprogram Valfri leverantör - åtgärder till nytt arbete (program) Ansökan Bidrag

11 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 11 AGB - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidare- anställd) 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år * vid ett eller flera företag anslutna till AGB Gäller längst till 65 år Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidare- anställd) 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år * vid ett eller flera företag anslutna till AGB Gäller längst till 65 år * minst 50 mån under en 5-årsperiod

12 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 12 Skattepliktigt engångsbelopp när anställningen upphör Beloppets storlek beroende av ålder och arbetstid Oberoende av arbetslöshet eller ej - avräknas inte mot a-kassa Ett helt AGB-belopp utbetalas max under en 5 års period Skattepliktigt engångsbelopp när anställningen upphör Beloppets storlek beroende av ålder och arbetstid Oberoende av arbetslöshet eller ej - avräknas inte mot a-kassa Ett helt AGB-belopp utbetalas max under en 5 års period AGB

13 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 13 Hel sjukersättning Arbete inom koncernen inom 3 mån Hel sjukersättning Arbete inom koncernen inom 3 mån AGB - ej rätt vid

14 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 14 AGB - belopp 40 och ej 50 år 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 och ej 65 år 26 900 kr - 1 140 2 280 3 420 4 560 5 700 6 840 7 980 9 120 10 260 11 400 12 540 Max 39 440 kr

15 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 15 UPPSÄGNING - arbetsbrist Lön heltid18 700 kr/mån Ålder62 år A-kassa 680 kr x 22 dgr14 960 kr/mån Lön heltid18 700 kr/mån Ålder62 år A-kassa 680 kr x 22 dgr14 960 kr/mån Arbetare Från AGB 39 440 kr

16 Omställningsförsäkring 2008-01 nr 16 ANSÖKAN Gemensam ansökan av företag och lokal fackklubb - bilagor med anställdas underskrift ska bifogas Ansökan inkommit inom ett år till TSL En vecka efter inkommen ansökan kan arbetaren ej ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd Gemensam ansökan av företag och lokal fackklubb - bilagor med anställdas underskrift ska bifogas Ansökan inkommit inom ett år till TSL En vecka efter inkommen ansökan kan arbetaren ej ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd Medarbetaren anmäler till AFA Försäkring Anmälan inkommit inom 2 år till AFA Försäkring Medarbetaren anmäler till AFA Försäkring Anmälan inkommit inom 2 år till AFA Försäkring OmställningsstödAGB


Ladda ner ppt "Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING."

Liknande presentationer


Google-annonser