Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING."— Presentationens avskrift:

1 Omställningsförsäkring nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

2 Omställningsförsäkring nr 2 Underlätta omställningsproblem för både medarbetare och företag när arbetsbrist uppstår OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING - syfte

3 Omställningsförsäkring nr 3 VEM OMFATTAS? Anställda arbetare Kollektivavtals- bundna företag (inkl hängavtal) Frivilliga Kollektivavtals- bundna företag (inkl hängavtal) Frivilliga OmställningsstödAGB VD, företagare Undantag

4 Omställningsförsäkring nr 4 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING Åtgärder för att få nytt arbete Engångsbelopp utbetalas när anställning upphör OmställningsstödAGB 1/ /4 2005

5 Omställningsförsäkring nr 5 Gemensam ansökan av företag och lokalt fack Stödet är kr per uppsagd medarbetare som påbörjat program Gemensam ansökan av företag och lokalt fack Stödet är kr per uppsagd medarbetare som påbörjat program OMSTÄLLNINGSSTÖD

6 Omställningsförsäkring nr 6 OMSTÄLLNINGSSTÖD - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist Arbetat minst 16 tim/vecka under 1 år - vid ett eller flera företag anslutna till TSL Vid tvist om uppsägning med företaget - ingen rätt till stöd Uppsagd p g a arbetsbrist Arbetat minst 16 tim/vecka under 1 år - vid ett eller flera företag anslutna till TSL Vid tvist om uppsägning med företaget - ingen rätt till stöd

7 Omställningsförsäkring nr 7 OMSTÄLLNINGSSTÖD - avgiftsreducering Lokal överenskommelse att avstå stödet TSL styrelse beslutar Lokal överenskommelse att avstå stödet TSL styrelse beslutar

8 Omställningsförsäkring nr 8 OMSTÄLLNINGSSTÖD - samarbetsavtal Vald leverantör tecknar avtal med TSL Avtalet är en förutsättning för bidrag till företaget från TSL Avtalet klargör leverantörens åtagande gentemot TSL De leverantörer som har tecknat samarbetsavtal finns redovisade på TSLs hemsida Vald leverantör tecknar avtal med TSL Avtalet är en förutsättning för bidrag till företaget från TSL Avtalet klargör leverantörens åtagande gentemot TSL De leverantörer som har tecknat samarbetsavtal finns redovisade på TSLs hemsida

9 Omställningsförsäkring nr 9 Kartläggning Genomgång möjligheter på arbetsmarknaden Vägledning Handlingsplan Träning i personlig marknadsföring och söka jobb Kartläggning Genomgång möjligheter på arbetsmarknaden Vägledning Handlingsplan Träning i personlig marknadsföring och söka jobb OMSTÄLLNINGSTÖD - program Personlig rådgivning Program mellan månader Personlig rådgivning Program mellan månader

10 Omställningsförsäkring nr 10 UPPLÄGG Företag / fackTSL Arbetare genomgår omställningsprogram Valfri leverantör - åtgärder till nytt arbete (program) Ansökan Bidrag

11 Omställningsförsäkring nr 11 AGB - vem får? Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidare- anställd) 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år * vid ett eller flera företag anslutna till AGB Gäller längst till 65 år Uppsagd p g a arbetsbrist (tillsvidare- anställd) 40 år avgångsdagen 5 sammanhängande år * vid ett eller flera företag anslutna till AGB Gäller längst till 65 år * minst 50 mån under en 5-årsperiod

12 Omställningsförsäkring nr 12 Skattepliktigt engångsbelopp när anställningen upphör Beloppets storlek beroende av ålder och arbetstid Oberoende av arbetslöshet eller ej - avräknas inte mot a-kassa Ett helt AGB-belopp utbetalas max under en 5 års period Skattepliktigt engångsbelopp när anställningen upphör Beloppets storlek beroende av ålder och arbetstid Oberoende av arbetslöshet eller ej - avräknas inte mot a-kassa Ett helt AGB-belopp utbetalas max under en 5 års period AGB

13 Omställningsförsäkring nr 13 Hel sjukersättning Arbete inom koncernen inom 3 mån Hel sjukersättning Arbete inom koncernen inom 3 mån AGB - ej rätt vid

14 Omställningsförsäkring nr 14 AGB - belopp 40 och ej 50 år och ej 65 år kr Max kr

15 Omställningsförsäkring nr 15 UPPSÄGNING - arbetsbrist Lön heltid kr/mån Ålder62 år A-kassa 680 kr x 22 dgr kr/mån Lön heltid kr/mån Ålder62 år A-kassa 680 kr x 22 dgr kr/mån Arbetare Från AGB kr

16 Omställningsförsäkring nr 16 ANSÖKAN Gemensam ansökan av företag och lokal fackklubb - bilagor med anställdas underskrift ska bifogas Ansökan inkommit inom ett år till TSL En vecka efter inkommen ansökan kan arbetaren ej ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd Gemensam ansökan av företag och lokal fackklubb - bilagor med anställdas underskrift ska bifogas Ansökan inkommit inom ett år till TSL En vecka efter inkommen ansökan kan arbetaren ej ogiltigförklara uppsägningen eller yrka skadestånd Medarbetaren anmäler till AFA Försäkring Anmälan inkommit inom 2 år till AFA Försäkring Medarbetaren anmäler till AFA Försäkring Anmälan inkommit inom 2 år till AFA Försäkring OmställningsstödAGB


Ladda ner ppt "Omställningsförsäkring 2008-01 nr 1 OMSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING."

Liknande presentationer


Google-annonser