Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lars Ramstierna www.cleansolutions.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lars Ramstierna www.cleansolutions.se."— Presentationens avskrift:

1 Lars Ramstierna

2 Våra tjänster Business Services Management Services Technical Services
Verksamhetsanalyser Processutredningar Projektledning Affärskonsulter Utbildning Affärssystem- implementationer Management Services Management Coachning Ledarutvecklingsprogram Person- och grupprofiler Teamträning Attitydundersökningar Mental träning Mål 3 Kompetensutveckling Technical Services Programutveckling Tekniska installationer/integrationer Teknisk support /underhåll

3 Management Services Management Services hjälper ert företag att bli kompletta och fungerar som stöd för alla övriga satsningar för effektivitet, konkurrenskraft och måluppfyllelse. .   Managementutveckling Individuell Coachning Ledarutvecklingsprogram Teamträning Personlighetsprofiler Attitydundersökningar Mental träning Mål 3 Kompetensutveckling Managementutveckling Professionellt management och goda ledare är en förutsättning för att få företag och medarbetare att blomstra och utvecklas. Individuell coachning En personlig coach kan hjälpa dig att utvecklas. Genom coachning upptäcker du personliga resurser som hjälper dig att förverkliga dina visioner och mål. Utvecklingsprogram Elitidrottaren behöver sitt träningsprogram. Din utveckling som ledare får också ett ordentligt lyft av ett kraftfullt och genomtänkt ledarträningsprogram. Gör Er ledningsgrupp, projektgrupp eller avdelning till ett samman-svetsat och vinnande team. Skapa fungerande ledningsteam och få ut mer av era olika utvecklingsprojekt. Personlighetsprofiler Alla ledare som lyckas har en sak gemensamt – De har goda kunskaper om sig själva. En profil kan ge många nyttiga insikter både för individen och för gruppen. Attitydundersökningar Ett sätt att få insikter och komma tillrätta med existerande problem eller ännu hellre arbeta före-byggande för att förhindra att de alls uppstår. Mental träning Skärp din fokusering, nå dina mål med större säkerhet, lär dig att slappna av och prestera när det gäller. Skaffa verktyg att hantera stress och nå större välbefinnande. Mål 3 Kompetensutveckling Alla företag behöver kompetens-utvecklas och EU ger företagen en unik möjlighet att genomföra olika program.

4 Vad är mål 3 Mål 3 är ett stimulansprogram från EU för att satsa på företags och organisationers kompetensutveckling. Mål 3 är en unik möjlighet att med 100% kostnadstäckning kompetensutveckla alla i företaget. 13 miljarder kronor satsas i Sverige mellan åren 2000 – 2006.

5 Vilka kan söka Mål 3 ? Alla företag, organisationer och arbets-platser med upp till 250 anställda har möjlighet att ansöka om medel för personalens kompetensutveckling.

6 Hur går ett Mål 3 arbete till ?
Först görs en analys av företaget (Åtgärd 1:1) Analysen resulterar i en handlingsplan och en kompetensplan för de anställda. Denna ligger till grund för nästa steg, ansökan om pengar till kompetenshöjande åtgärder, (Åtgärd 1:2) Det finns två typer av projekt, dels enskilda projekt – E1:1 och E1:2 och samlingsprojekt – S1:1 och S1:2

7 Varför är det så få som söker ?
Byråkratiskt Tidsödande Omständigt Ej prioriterat Jobbigt att sätta sig in i En tänkbar orsak att är det så få som söker de pengar som faktiskt finns, kan vara att man tycker det är krångligt med byråkratin runt omkring det hela, ansökningar, handlingsplaner, analysen osv.

8 Vi kan hjälpa ditt företag?
God erfarenhet av Mål 3 projekt Vana ledare av projekt Kunskaper för att genomföra analyser Insikter i vad som efterfrågas hos ESF Rådet Vana vid att ta fram kompetensutvecklingsplaner Upparbetade rutiner och kontaktnät Clean Solutions har goda kunskaper och lång erfarenhet inom området. Vi kan hjälpa Ert företag att söka dessa medel samt hjälpa till med såväl behovsanalysen som framtagning av erforderliga handlings- och kompetensutvecklingsplaner.

9 Vårt tillvägagångssätt
Steg 1 = Information Steg 2 = Ansökningsförfarande Steg 3 = Företagsanalys Steg 4 = Kompetensutveckling

10 Steg 1: Information Vi Informerar om EU- Mål 3 och genomför en kort kartläggning av företagets möjligheter att ansöka om medel för analys och/eller medel för kompetensutveckling, de så kallade Åtgärd 1:1 och Åtgärd 1:2. Möte ca 2-4 timmar med konsult Kostnad ca 5 000:- Självfinansierat (Det bjuder vi på)

11 Steg 2: Ansökningsförfarandet
Vi hjälper till med att sammanställa ansökan för att få medel att göra en Mål-3 analys, åtgärd 1:1 Sammanställning av ansökningshandlingar Tidsåtgång c:a 4-8 timmar Kostnad ca :- (offert) Självfinansierat

12 Steg 3: Företagsanalys Företagsanalys (Kostnadstäckning 100%)
Analysen omfattar: Genomförande av analysen Ta fram handlingsplan Skapa individuella utvecklingsplaner Sammanställa ansökningshandlingar för sökandet av ytterligare medel för kompetensutveckling, åtgärd 1:2 Kostnaderna för genomförandet av analysen täcks till 100% upp till ett belopp av 4000 per medarbetare (10 000 kr för den förste), max kronor per företag. Efter beslut från ESF Rådet, genomförs en Mål 3 analys.

13 Steg 4: Kompetensutveckling
Kompetensutveckling (Kostnadstäckning 100%) Belopp som utgår för en fortsättning, åtgärd 1:2, kompetensutveckling (kurser, utbildningar m.m.) är: 8000 kronor per medarbetare max kronor per företag

14 En fråga ? Verkar det rimligt att satsa endast max kr för att få loss upp till kr till Er kompetensutveckling och ge Er organisation ett ordentlig lyft

15 Utbildning kan vara både enkelt och billigt!
Att satsa på att utveckla de anställdas kompetens, skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och lönsamt företag. Kompetensutveckling är en lönsam satsning för både individen och företaget.

16 Mål 3 bidrag ger möjlighet till...
Kompetens, motivation, stimulans Ökad effektivitet, konkurrenskraft Motiverad personal, stimulerad, 1. Ökad kompentensnivå hos anställda, Effektivare personal Ökad konkurrenskraft ger ett lönsamt företag. Långsiktighet och lönsamhet

17


Ladda ner ppt "Lars Ramstierna www.cleansolutions.se."

Liknande presentationer


Google-annonser