Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.cleansolutions.se Lars Ramstierna. Våra tjänster Business Services  Verksamhetsanalyser  Processutredningar  Projektledning  Affärskonsulter 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.cleansolutions.se Lars Ramstierna. Våra tjänster Business Services  Verksamhetsanalyser  Processutredningar  Projektledning  Affärskonsulter "— Presentationens avskrift:

1 www.cleansolutions.se Lars Ramstierna

2 Våra tjänster Business Services  Verksamhetsanalyser  Processutredningar  Projektledning  Affärskonsulter  Utbildning  Affärssystem- implementationer Technical Services  Programutveckling  Tekniska installationer/integrationer  Teknisk support /underhåll Management Services  Management  Coachning  Ledarutvecklingsprogram  Person- och grupprofiler  Teamträning  Attitydundersökningar  Mental träning  Mål 3 Kompetensutveckling

3 Management Services  Managementutveckling  Individuell Coachning  Ledarutvecklingsprogram  Teamträning.  Personlighetsprofiler  Attitydundersökningar  Mental träning  Mål 3 Kompetensutveckling Management Services hjälper ert företag att bli kompletta och fungerar som stöd för alla övriga satsningar för effektivitet, konkurrenskraft och måluppfyllelse.

4 Vad är mål 3  Mål 3 är ett stimulansprogram från EU för att satsa på företags och organisationers kompetensutveckling.  Mål 3 är en unik möjlighet att med 100% kostnadstäckning kompetensutveckla alla i företaget.  13 miljarder kronor satsas i Sverige mellan åren 2000 – 2006.

5 Vilka kan söka Mål 3 ? Alla företag, organisationer och arbets- platser med upp till 250 anställda har möjlighet att ansöka om medel för personalens kompetensutveckling.

6 Hur går ett Mål 3 arbete till ?  Först görs en analys av företaget (Åtgärd 1:1) Analysen resulterar i en handlingsplan och en kompetensplan för de anställda.  Denna ligger till grund för nästa steg, ansökan om pengar till kompetenshöjande åtgärder, (Åtgärd 1:2)  Det finns två typer av projekt, dels enskilda projekt – E1:1 och E1:2 och samlingsprojekt – S1:1 och S1:2

7 Varför är det så få som söker ?  Byråkratiskt  Tidsödande  Omständigt  Ej prioriterat  Jobbigt att sätta sig in i

8 Vi kan hjälpa ditt företag?  God erfarenhet av Mål 3 projekt  Vana ledare av projekt  Kunskaper för att genomföra analyser  Insikter i vad som efterfrågas hos ESF Rådet  Vana vid att ta fram kompetensutvecklingsplaner  Upparbetade rutiner och kontaktnät

9 Vårt tillvägagångssätt  Steg 1 = Information  Steg 2 = Ansökningsförfarande  Steg 3 = Företagsanalys  Steg 4 = Kompetensutveckling

10 Steg 1: Information Vi Informerar om EU- Mål 3 och genomför en kort kartläggning av företagets möjligheter att ansöka om medel för analys och/eller medel för kompetensutveckling, de så kallade Åtgärd 1:1 och Åtgärd 1:2.  Möte ca 2-4 timmar med konsult  Kostnad ca 5 000:-  Självfinansierat (Det bjuder vi på)

11 Steg 2: Ansökningsförfarandet Vi hjälper till med att sammanställa ansökan för att få medel att göra en Mål-3 analys, åtgärd 1:1  Sammanställning av ansökningshandlingar  Tidsåtgång c:a 4-8 timmar  Kostnad ca 10.000:- (offert)  Självfinansierat

12 Steg 3: Företagsanalys Företagsanalys (Kostnadstäckning 100%) Analysen omfattar:  Genomförande av analysen  Ta fram handlingsplan  Skapa individuella utvecklingsplaner  Sammanställa ansökningshandlingar för sökandet av ytterligare medel för kompetensutveckling, åtgärd 1:2 Kostnaderna för genomförandet av analysen täcks till 100% upp till ett belopp av 4000 per medarbetare (10 000 kr för den förste), max 200 000 kronor per företag.

13 Steg 4: Kompetensutveckling Kompetensutveckling (Kostnadstäckning 100%) Belopp som utgår för en fortsättning, åtgärd 1:2, kompetensutveckling (kurser, utbildningar m.m.) är:  8000 kronor per medarbetare  max 400 000 kronor per företag

14 ? En fråga Verkar det rimligt att satsa endast max 10.000 kr för att få loss upp till 600.000 kr till Er kompetensutveckling och ge Er organisation ett ordentlig lyft

15 Utbildning kan vara både enkelt och billigt!  Att satsa på att utveckla de anställdas kompetens, skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt och lönsamt företag.  Kompetensutveckling är en lönsam satsning för både individen och företaget.

16 Mål 3 bidrag ger möjlighet till... Långsiktighet och lönsamhet Ökad effektivitet, konkurrenskraft Kompetens, motivation, stimulans

17 www.cleansolutions.se


Ladda ner ppt "Www.cleansolutions.se Lars Ramstierna. Våra tjänster Business Services  Verksamhetsanalyser  Processutredningar  Projektledning  Affärskonsulter "

Liknande presentationer


Google-annonser