Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Nya presentationsvyer i COSMIC Våddokumentation Kronologisk vy, vårdplansvy och sökordsbaserad vy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Nya presentationsvyer i COSMIC Våddokumentation Kronologisk vy, vårdplansvy och sökordsbaserad vy"— Presentationens avskrift:

1 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Nya presentationsvyer i COSMIC Våddokumentation Kronologisk vy, vårdplansvy och sökordsbaserad vy WWW.CAMBIO.SE2015-06-231

2 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Tre nya vyer tillgängliga i Administrera vyer Kronologisk vy (jämför Anteckningar) Vårdplansvy (jämför Vårdåtaganden) Sökordsbaserad vy (jämför Gemensamma dokument) WWW.CAMBIO.SE2015-06-232

3 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Kronologisk vy 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE3 Visar anteckningar i kronologisk ordning enligt vyns konfiguration Konfigurationsmöjligheter som inte stöds i Kronologisk vy − Gruppen Vårdpersonal − Gruppen Sekretessgrupper − Antal dagar som vyn ska omfatta Kryssrutan Urval sökordsmallar [Standardiserade] har fel namn i bilden – rätt ord ska vara Standard. Finns redan felrapporterat. Den blå bakgrunden ska tas bort så att det blir samma tema som resten av fönstret har, jmfr nästa bild.

4 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Vårdplansvy 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE4 Visar vårdplaner grupperade efter vårdåtaganden

5 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Sökordsbaserad vy Visar sökord baserade på gemensamma dokumentmallar 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE5

6 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Översikt av journalfönstrets komponenter 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE6

7 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Funktioner Visa/dölj översikts- & navigeringspanel Visa/dölj filtreringspanel Visa endast primära sökord Visa tidigare registreringar 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE7

8 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Kronologisk vy - översikt och navigeringspanel 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE8 Initialt läses alla anteckningshuvuden in i översikten när vyn öppnas. Anteckningar laddas in i anteckningsytan – antal anteckningar enligt konfiguration. Anteckningar som är inlästa i sin helhet har vit bakgrund i översikten, de som ej har lästs in i anteckningsytan har grå bakgrund (i bilden har alla anteckningar lästs in och har vit bakgrund). Översikt

9 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Filtrera i kronologisk vy genom fördefinierade taggar 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE9 Filtertaggar som visas baseras på registrerad information som finns i den valda patientens journal och de anteckningarna som vyn visar. Genom att klicka på en tagg filtreras vyn omedelbart. Det går att välja en eller flera taggar till sin filtrering. Filterpanelen

10 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Filtrera i kronologisk vy med hjälp av sökfältet 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE10 Börja skriva en text i sökfältet. Systemet föreslår olika filtertaggar som matchar sökningen. Sökfältet letar bland: Sökordsnamn Roller Anteckningstyper Enheter Vårdgivare (ska ändras till vårdpersonal) Klicka på föreslagen tagg och vyn filtreras genast. Genom att välja fler taggar förfinas filtreringen. Sökfält

11 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Filtrerad kronologisk vy 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE11 Vyn är filtrerad på vårdpersonal och anteckningstyp. Den/de valda filtertaggarna lägger sig över anteckningsytan för att visa att vyn är filtrerad och på vilka kriterier den är filtrerad på. Filtertaggarna kan tas bort genom att klicka på respektive filtertagg eller genom att klicka på ”Rensa”. Vyn återställs och visa hela innehållet igen. Filtrerad vy

12 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Filtrerad kronologisk vy (forts) 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE12 Vyn är filtrerad på specifikt sökord, dessutom är kryssrutan ”Visa endast filtrerade sökord” ifylld. Det innebär att endast de valda sökorden visas och anteckningens övriga sökord döljs. Om man avmarkerar kryssrutan ”Visa endast filtrerade sökord” kommer hela anteckningen där sökordet ingår att visas.

13 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Krononlogisk vy – primära sökord 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE13 I mallhanteraren finns en ny möjlighet att markera sökord i mallen som Primära. Sökordet får ett prefix i mallen – [P]. När en anteckning har skapats med mallen går det i den kronologiska vyn att välja att endast visa anteckningarnas Primära sökord genom att klicka på ikonen. Övriga sökord döljs i presentationen. Genom att igen klicka på ikonen avaktiveras den primära presentationen och all information visas igen. Anteckningar som saknar Primära sökord visas i sin helhet.

14 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Vårdplansvy - översikt och navigeringspanel 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE14 Anamnes, status och epikris i egna sektioner. Epikris visas först när det finns värden registrerade. Det går att läsa registrerade värden i översiktspanelen. Varje vårdplan visas med en egen rad i översiktspanelen och det går att expandera så att man ser alla vårdbehov. Avslutade vårdplaner/vårdbehov har mörkgrå bakgrund. Standardvårdplan – blått band, individuell vårdplan – gult band Översikt

15 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Vårdplan 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE15 Varje vårdplan har ett eget anteckningshuvud. Till vänster om vårdplansnamnet finns en cirkel som visar förloppet av vårdplanen. Användaren klickar i ringarna för att markera ett vårdbehov som slutfört/avslutat. När alla vårdbehov är avslutade blir hela vårdplanen avslutad. Även behandlingar avslutas på samma sätt men påverkar inte vårdbehovet eller vårdplanens status. Dubbelpilarna som pekar mot varandra visar att det går att fälla ihop vårdbehovet så att de behandlingar som ligger på vårdbehovet döljs. Detta sker automatiskt när ett vårdbehov är markerat som avslutat. Det går alltid att expandera dem igen och se allt innehåll.

16 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Vårdplan (forts) 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE16 Endast det senaste registrerade värdet visas för varje sökord. Det går att visa tidigare registreringar för alla sökord i vårdplanen genom att klicka på funktionsikonen Visa tidigare registreringar En liten pil i högra kanten om anteckningen visar om det finns tidigare registrerade värden på sökordet. Användaren kan välja att visa sökordets tidigare registreringar genom att klicka på pilen.

17 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Filtrering i vårdplan 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE17 Samma princip som i kronologisk vy. Något annorlunda filteralternativ jämfört med kronologisk vy. Filtertaggen Smärta (individuell vårdplan) har valts och vyn är filtrerad. Kryssrutan Visa hela sektioner visar vårdplanen i sin helhet, i exemplet bredvid skulle det innebära att den avslutade behandlingen också fälls ut och visas i sin helhet i filtreringen.

18 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Filtrering i vårdplan (forts) 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE18 Samma princip som i kronologisk vy. Något annorlunda filteralternativ jämfört med kronologisk vy. Filtertaggen Anamnes har valts och vyn är filtrerad och visar endast sektionen för anamnes.

19 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Fördefinierade- och egna filter 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE19 I den kronologiska vy och vårdplansvyn finns möjlighet att använda fördefinierade filter och att skapa egna filter utifrån en filtrering. Under sparade filter hittar man både globala och personligt sparade filter. Globala filter har en egen ikon. Det är samma princip i båda vyerna och när ett filter har valts visas de filtertaggar som ligger till grund för filtreringen högst upp över anteckningsytan. Genom att klicka på Rensa återställs vyn och visar hela sitt innehåll igen.

20 Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Sökordsbaserad vy 2015-06-23WWW.CAMBIO.SE20 Den sökordsbaserade vyn visar gemensamma dokument i anteckningsytan. I översiktspanelen ser man vilka gemensamma dokument som är valda att visas i vyn. Vid varje sökord som har ett värde registrerat sedan tidigare visas en liten pil som tar fram sökordets alla tidigare registreringar om användare klickar på den. Funktionsikonen Visa tidigare registreringar tar fram tidigare registreringar för alla sökord i vyn.


Ladda ner ppt "Sv CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS Nya presentationsvyer i COSMIC Våddokumentation Kronologisk vy, vårdplansvy och sökordsbaserad vy"

Liknande presentationer


Google-annonser