Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att överlåta en arbetsuppgift Formell kompetens Reell kompetens Hälso och sjukvårdspersonal Vad innebär en delegering? Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att överlåta en arbetsuppgift Formell kompetens Reell kompetens Hälso och sjukvårdspersonal Vad innebär en delegering? Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig."— Presentationens avskrift:

1 Att överlåta en arbetsuppgift Formell kompetens Reell kompetens Hälso och sjukvårdspersonal Vad innebär en delegering? Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

2 Hur får man en delegering ? Reell kompetens Utbildning Kunskapstest

3 Delegering: 1. P ersonlig 2. Skriftlig 3. Tidsbegränsad Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

4 Ansvar för den som tar emot en delegering: Att anse sig kunna utföra uppgiften Hur du fullgör uppgiften Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

5 Ge utbildning Kunskapstest Uppföljning Ge information om vart man vänder sig vid frågor Återkalla delegering vid behov Ansvar för den som delegerar Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

6 Ansvarsövertagande Egenvård När används delegeringar? Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

7 Lagar och författningar som styr: Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen SOSFS 1997:14 Delegeringar… SOSFS 2000:1 Läkemedel… Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

8 Hälso- och sjukvårdslagen God och säker vård God kvalitet och hygien Trygghet i vård o behandling Respekt o Integritet Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

9 Hälso o sjukvårdspersonal: Legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvård Den som biträder en legitimerad yrkesutövare Delegerings krav: God o säker vård Patientsäkerhetslagen 1:a kap Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

10 Du har eget ansvar för hur arbetsuppgiften utförs Rapportera risker för vårdskada Rapportera vårdskada Patientsäkerhetslagen kap 6: Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

11 Botande, ex antibiotika Lindrande, ex smärtstillande Substituerande, ex insulin Förebyggande, ex blodtryckssänkande Läkemedel: Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

12 Munnen Lungor Ändtarm Injektion Slemhinnor (ex under tungan och vaginalt) Hud Att tillföra läkemedel= Administrering Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

13 Tabletter(depå-resoribletter mm) Kapslar Flytande (Vätska eller droppar) Läkemedel via munnen: Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

14 Id kontroll Läkemedelslista Administreringssätt Signeringslista Avvikelse Kontroll vid överlämnande av läkemedel: Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

15 Att tänka på: Fastande eller ihop med måltid Sitta upp Rikligt med vätska Sväljningsförmågan Förvissa sig om att läkemedel blivit nedsvalt. Överlämnande av läkemedel Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

16 Att tänka på: Sitta upp Andas ut ordentligt innan administrering Inandning med läkemedlet Håll andan ca 10 sekunder Skölj munnen Inandning : Inhalation Via inhalator,pulver eller vätska Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

17 Underhudsfett (subcutant) Muskel (intramuskulärt) Blodåder (intravenöst) Injektion: Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

18 Att tänka på: Använd handskar Låt patienten ligga på sidan(helst vänster) Trubbiga delen på stolpillret först Innanför ringslutmuskeln Ändtarmen/ rektalt Stolpiller=suppositorier eller klysma eller salva Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

19 Att tänka på Använd handskar Integritet Låt patienten ligga på rygg eller sidan Vagina / slida vagitorier eller slidpiller eller salva Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

20 Att tänka på: Använd handskar Följ individuell ordination noga Depå plåster: byta områden på kroppen datum,klockslag och signatur ej kastas i vanliga sopor Huden! salvor, krämer, lösningar, spray, depåplåster Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

21 Att tänka på: Tvätta händerna Följ ordinationen: Vilket öga? Hur många droppar? Ges i nedre ögonlocket. Hygienen Ögondroppar, ögonsalvor Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

22 Tvätta händerna Låt patienten ligga på sidan Använd fetvadd efter Örondroppar och salvor Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska

23  Blek o kallsvettig  Hjärtklappning o darrighet  Retlighet o aggressivitet  Huvudvärk o yrsel  Synstörning o talsvårigheter  Nedsatt koncentration o dåsighet Diabetes Tecken på för lågt blodsocker: Elisabeth C Ekman

24  För mycket insulin  För litet mat el försenad måltid  För mycket motion  För mycket alkohol Orsaker till för lågt blodsocker; insulinkänning Elisabeth C Ekman

25  Om personen kan svälja: 3-4 sockerbitar, druvsocker, juice, mjölk, söt saft eller honung  Om personen inte kan svälja: prova med druvsocker under tungan Åtgärder vid insulinkänning Elisabeth C Ekman

26  Trötthet o slöhet  Ökad törst o muntorrhet  Kramp i vader o torrhud  Dimsyn  Irritation o aggressivitet  Genital klåda Tecken på för högt blodsocker Elisabeth C Ekman

27  För litet insulin  Felaktig kost  Infektioner eller feber Orsaker till för högt blodsocker Elisabeth C Ekman

28 1.Kontoll av hur patienten mår Vid annorlunda beteende tex irriterad, har feber, illamånde, kladdig, svettig, orolig eller ovanligt trött  Ta ett blodsocker och kontakta sjuksköterska Insulingivning Elisabeth C Ekman

29 2. Kontroll av ordinationen på läkemedelslistan och signeringslistan Rätt patient, rätt insulin, rätt tid, rätt mängd 3. Vänd insulinpennan 10 ggr innan rätt dos vrids fram fortsättning Insulingivning Elisabeth C Ekman

30 4. Följ instruktionen för pennan 5. Dubbelkontroll av dosen 6. Injisera i underhudsfettet på mage, lår eller skinka 7. Om snabbverkande insulin, se till att patienten äter så snart som möjligt 8. Samla nålarna i speciellt kärl fortsättning Insulingivning Elisabeth C Ekman

31 Syrgas är ett läkemedel  Läs på läkemedelslistan o signeringslistan  Ordination ska ange syrgas i liter /minut  Planerad behandlingstid Syrgasbehandling Elisabeth C Ekman

32  Missfärgade ( blå) läppar och naglar trötthet o aggressivitet = Syrebrist  Onormal slöhet vid KOL= För mycket syrgas (koldioxidnarkos)  Munvård Observation av patienten Elisabeth C Ekman

33  Ej rökning o öppen eld  Undvik olja Syrgastuber  Stäng av när den inte används  Ej över +50 o ej under -20 grader  Undvik syntetmaterial  Sätt upp varningsskyltar Säkerhet vid syrgasbehandling Elisabeth C Ekman

34  Ges i underhudsfettet i magen, låren eller skinkorna  Spruta inte bort den luft som finns i sprutan  Injicera sakta  Samla sprutorna i speciellt kärl Injektion av blodförtunnande läkemedel Elisabeth C Ekman

35  Inspektera huden runt om  Rengör 1 gång per dag o torka torrt  Vrid slangen ½ varv/dag  Spola dagligen slangen 20-50 ml ljummet vatten PEG- nutrition Skötsel Elisabeth C Ekman

36  Rumstempererad sond välling  Spola igenom slangen med 20 -50 ml ljummet vatten innan  Ge eventuellt krossade läkemedel  Halvsitta –Sitta  Spola efteråt med 50 ml ljummet vatten Matning via PEG Elisabeth C Ekman

37 Kontakta ansvarig tjänstgörande sjuksköterska vid problem  Sonden ramlat ur - sätt skyndsamt in en kateter i hålet Kan sitta i så länge den fungerar ca 1år men vid stopp eller kladdig slang kontakta sjuksköterskan Komplikationer vid PEG-nutrition Elisabeth C Ekman

38 När? Hur? Varför? Vårdavvikelse: Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig sjuksköterska


Ladda ner ppt "Att överlåta en arbetsuppgift Formell kompetens Reell kompetens Hälso och sjukvårdspersonal Vad innebär en delegering? Elisabeth C Ekman, medicinskt ansvarig."

Liknande presentationer


Google-annonser