Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphovsrätt i dagens utbildningsmiljö Särskilt om upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande Docent Sanna Wolk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphovsrätt i dagens utbildningsmiljö Särskilt om upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande Docent Sanna Wolk"— Presentationens avskrift:

1 Upphovsrätt i dagens utbildningsmiljö Särskilt om upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande Docent Sanna Wolk sanna@wolk.se

2 Klassrummet/föreläsningssalen/laboratoriet m.m. Universitetswebbplatser Webbaserade undervisningsmiljöer Sociala medier Studieadministrativa miljöer Intranät E-post m.m. Dagens utbildningsmiljö 2012-08-14/ av Sanna Wolk

3 2012-08-14/ av Sanna Wolk Problemområden: - Rätten till undervisningsmaterialet - Studenters inspelning av föreläsningar - Användning av upphovsrättsligt material i undervisningen Upphovsrätt & e-lärande

4 2012-08-14/ av Sanna Wolk Men vad omfattas av det upphovsrättsliga skyddet? - Litterära och konstnärliga verk - Föreläsningar, målningar, bilder, skisser, fotografier, musik, tidningsartiklar, texter, broschyrmateriel, tekniska ritningar, böcker, datorprogram och databaser (kompendier), m.m. - Delar av verk skyddas också (kollage, artikelkompendier m.m.) - Även närstående rättigheter skyddas, bl.a. - Utövande konstnärer (lärare/studenter) - Ljud- och filmproducenter (lärare/universitetet) - Fotobildsframställare (läraren/universitetet) Upphovsrätt & e-lärande

5 2012-08-14/ av Sanna Wolk Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet? - Skyddet uppkommer automatiskt - Formlöst - Upphovsmannen har bestämmanderätt över verket - Ekonomisk rätt - Ideell rätt - Långa skyddstider - 70 år efter † - 50 år/15 år Upphovsrätt & e-lärande

6 2012-08-14/ av Sanna Wolk Den ekonomiska rätten - Krävs samtycke för att framställa exemplar - Krävs samtycke för att göra verket tillgängligt för allmänheten - Överföring av verk till allmänheten (internet, nätverk, TV etc.) - Offentligt framförande av verk (bio, scen etc.) - Offentlig visning av verk (tavlor, skulpturer etc.) - Spridning av exemplar (fysiska) - Slutna åhörarkretsar = en kompletteringsregel - Verk som görs tillgängliga inför en större sluten krets och i förvärvsverksamhet ska anses vara tillgängliga för allmänheten Upphovsrätt & e-lärande

7 2012-08-14/ av Sanna Wolk 7 Webbsidan som gjordes till en miniatyrbild/ tumnagelbild Fotografierna

8 2012-08-14/ av Sanna Wolk 8 Fotografierna

9 2012-08-14/ av Sanna Wolk Den ideella rätten - Namnangivelserätt (god sed) - Respekträtt - Kränkande ändringar - Kränkande sammanhang Upphovsrätt & e-lärande

10 2012-08-14/ av Sanna Wolk Den ideella rätten Upphovsrätt & e-lärande

11 2012-08-14/ av Sanna Wolk Det upphovsrättsliga närstående skyddet för utövande konstnärer - Utövande konstnärer kan vara lärare och studenter - Framföraren av ett verk har rätt att bestämma över sitt framförande under 50 år från framförandetillfället Krävs samtycke för att spela in framförandet Krävs samtycke för att gör exemplar av gjorda inspelningar samt göra dessa tillgängliga för allmänheten Upphovsrätt & e-lärande

12 2012-08-14/ av Sanna Wolk Det upphovsrättsliga skyddet för ljud- och filmproducenter - Ljud- och filmproducenter kan vara lärare, arbetsgivaren eller annan - Producenten har rätt att bestämma över arbetet under 50 år från upptagningstillfället Krävs samtycke för att göra exemplar av inspelningen Krävs samtycke för att göra inspelningen tillgänglig för allmänheten - Notera: det är utan betydelse vilka ljud/bilder som spelats in (fågelsång, barnjoller, trafikbuller, verk) Upphovsrätt & e-lärande

13 2012-08-14/ av Sanna Wolk Det upphovsrättsliga skyddet för fotobildsframställare - Fotobildsframställare kan vara lärare, arbetsgivaren eller annan - Fotografen har rätt att bestämma över arbetet under 50 år från framställningstillfället Krävs samtycke för att göra exemplar av fotografiet Krävs samtycke för att göra fotografiet tillgängligt för allmänheten Jfr fotografier som kategoriseras som verk Upphovsrätt & e-lärande

14 2012-08-14/ av Sanna Wolk Rätten till undervisningsmaterialet: - Anställda lärare - Externa lärare (uppdragstagare/timlärare) - Studenter Upphovsrätt & e-lärande

15 2012-08-14/ av Sanna Wolk Rätten till anställdas verk: - En tumregel (AD 2002 nr 87, HovR för Västra Sverige, 31.10.08) 1.Arbetsgivaren får på grund av anställningsavtalet inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet använda sådana verk som kommer till vid utförande av arbetsuppgifterna eller särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren (begränsad nyttjanderätt). 2.Arbetsgivarens rätt avser sådant användande som kan förutses när verket görs. - Det krävs avtal om annat ska gälla Upphovsrätt & e-lärande

16 2012-08-14/ av Sanna Wolk Rätten till anställda lärares upphovsrätt: - Utgångspunkten är att upphovsrätten tillhör läraren/forskaren (sedvana, tumregeln) -Universitetet bestämmer omfattningen av u-skyldigheten -Läraren väljer normalt själv om undervisningsmaterial ska skapas och publiceras - Dock, arbetsledningsrätten kan nog innebära att lärare får spelas in! - Det krävs avtal om annat ska gälla -Uttryckligt avtal, särskild instruktion, kompensation -Flera universitet och högskolor har antagit särskilda riktlinjer Upphovsrätt & e-lärande

17 2012-08-14/ av Sanna Wolk Viktiga regler/avtal vid e-lärande: - Studenters inspelning av undervisningen - Privatkopiering - Mobiler, datorer och andra inspelningsutrustningar -Användning av upphovsrättsligt skyddat material i undervisningen - Avtalslicens med Bonus Presskopia - Internet(material) i undervisningen - Streaming - Länkning - CC-licenser Upphovsrätt & e-lärande

18 2012-08-14/ av Sanna Wolk Studenternas inspelning av föreläsningar: - Privatkopiering Några få exemplar Undantag: hela böcker, datorprogram och digitala sammanställningar - Vilka metoder som helst får användas T.ex. studenters anteckningar eller inspelning av föreläsning - Annat kan vara överenskommet (särskilt avtal) Upphovsrätt & e-lärande

19 2012-08-14/ av Sanna Wolk Studenters inspelning av föreläsningar: - Universitet och högskolor kan besluta om särskilda ordningsregler - Disciplinära åtgärder vid överträdelse (stör eller hindrar) Varning normalt i störandefall Avstängning om allvarlig förseelse - Ingripande på platsen - Inga bestämmelser i högskolelagstiftningen - Polis (väktare) får tillkallas för avhysning Olaga intrång om student inte följer uppmaning Egenmäktigt förfarande om läraren tar mobil o. dyl. Upphovsrätt & e-lärande

20 2012-08-14/ av Sanna Wolk Användning av upphovsrättsligt material i undervisningen: - Kopieringsavtal på universitets- och högskoleområdet - Tecknat med Bonus Presskopia - Utöver avtalet kan vara lagbrott. Rektor ytterst ansvarig. - Vad får kopieras? - Kopiering ur offentliggjorda verk Inte obligatorisk kurslitteratur (läromedel) Inte ljud och rörliga bilder - Hur får man kopiera? - Grafisk, fotografisk eller liknande kopiering. Inte scanning! - Utskrift av digitalt lagrade verk (Internet, cd-skiva). Inte nedladdning! Upphovsrätt & e-lärande Uppsagt!

21 2012-08-14/ av Sanna Wolk Användning av upphovsrättsligt material i undervisningen: - Hur mycket får man kopiera? - 15 % (max 15 s. + några till om avsnitt) av bok, artikel o. dyl. - Max 15 A4-sidor av digitalt material - OH/pp m.m. - Kopiering av analog/digital förlaga till OH eller diabild - Framställa digitala exemplar för visning i t.ex. PowerPoint Ok scanning/nedladdning - Får man spara? - I datorn Inte lagring på kurswebbplatser, iTUNES U o. dyl. Upphovsrätt & e-lärande

22 2012-08-14/ av Sanna Wolk CC-licens: - En förenklad rättshantering för den som vill sprida sitt material utan ersättning - Se www.creativecommons.se - Via enkla standardvillkor kan jag själv ange vad jag accepterar beträffande användningen av mitt verk - Wikipedia ett viktigt exempel Attribution by Share Alike Non-Commercial No Derivative Works Upphovsrätt & e-lärande

23 2012-08-14/ av Sanna Wolk CC-licensierat material: Upphovsrätt & e-lärande

24 2012-08-14/ av Sanna Wolk Användning av upphovsrättsligt material i undervisningen: - Streaming  - Länkar www.juridicum.su.se....... - CC-materialKomplement/alternativ är CC-licensierat material Attribution by Share Alike Non-Commercial No Derivative Works Upphovsrätt & e-lärande

25 2012-08-14/ av Sanna Wolk Ett sammanfattande praktikfall: Läraren använder olika sociala medier, bl.a. FaceBook, i sin undervisning. Hon både lägger upp sina pp-bilder, andra lärares pp- bilder, olika artiklar samt vissa studentarbeten på webbplatsen. Hon skickar även samma material till studenternas e-postlådor. Hon blir däremot arg när en student lägger upp en inspelning av hennes senaste föreläsning på YouTube – det tycker hon är kränkande! Upphovsrätt & e-lärande

26 2012-08-14/ av Sanna Wolk För vidare läsning: Tack! Docent Sanna Wolk Telefon 0709-62 62 82 E-post sanna@wolk.se Webb www.wolk.se


Ladda ner ppt "Upphovsrätt i dagens utbildningsmiljö Särskilt om upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande Docent Sanna Wolk"

Liknande presentationer


Google-annonser