Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stoppa mutor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stoppa mutor."— Presentationens avskrift:

1 Stoppa mutor

2 Stoppa mutor: Fallöversikt
En av Tycos enheter jobbade med en representant för Locke Company, som varit vår agent i landet Genovia under de senaste 10 åren. Som ersättning för sin roll som vår agent får Locke Company en överenskommen kommission på 8 %. Lockes representant sade nyligen till Tycos ekonomichef att han kunde garantera att Tyco skulle få ett mångmiljondollar-projekt i Genovia om vi var beredda att “betala extra” för det. Denna “extra” betalning, ytterligare 12 % utöver kontraktsbeloppet, skulle gå till Locke- representantens vän, som skulle tillhandahålla “nödvändig assistans” för att säkerställa att projektet gick till Tyco. Medveten om svårigheterna att vinna nya kontrakt i den svaga konjunkturen, beslutar Tycos ekonomichef att betala engångskommissionen på 20 % för att garantera att Tyco skulle bli utvalt före de övriga kandidater som tävlade om projektet.

3 Stoppa mutor: Inledande frågor
Vad skulle du göra om du var Tycos ekonomichef? Vad skulle ekonomichefen ha gjort? Om ekonomichefen visade den noggrannhet som krävs av honom och frågade representanten vad han menade med “nödvändig assistans”, skulle beslutet ha blivit annorlunda om representanten hade svarat: “Du vill inte veta.”? “Min vän kommer att betala de rätta människorna för att få igenom affären.”? “Jag har inte tillräcklig kompetens att gå igenom och godkänna kraven för produktens tekniska specifikationer.”? Skulle situationen ha blivit annorlunda om den skulle ha baserats på följande variabel? Om ja, hur? Den “extra” betalningen var 2%? 20%? Personen som erbjöd sig att tillhandahålla “nödvändig assistans” inte var vän till Lockes representant?

4 Stoppa mutor: Riktlinjer
Tyco är angeläget att verka med integritet och följer därmed lagen i alla länder där det är verksamt. Mutor kan ställa Tyco och de individer som gjort eller fått otillbörliga betalningar inför åtal och straffrättsliga åtgärder. Mutaffärer kan också ha en mycket negativ påverkan på Tycos och dess anställdas renommé och allvarligt skada Tycos affärer. Tyco förbjuder mutor i alla delar av världen i alla sorters affärer.

5 Stoppa mutor: Vad har vi lärt oss?
Tyco stödjer alla lagar mot mutor i alla länder där vi har verksamhet. Om man inte följer företagets bestämmelser och rutiner mot mutor kan det utgöra grund för disciplinära åtgärder och även uppsägning. Den som brutit mot lagen kan även dömas till böter och/eller fängelse. Det är viktigt att komma ihåg att alltid involvera den juridisk avdelningen vid ändringar i uppgjorda överenskommelser avseende kommissioner.

6 Ta upp ett problem Det är viktigt att bevara våra Vital Values och vårt anseende. Om du ser en handling som gör dig besvärad eller som du anser är olämplig, finns det flera sätt att ta upp problemet. Nämligen: Chefer Personalavdelningens representanter Juridiska avdelningen Ombudsmannen eller ConcernLINE Vital Tyco Concerns webbsida* ( *OBS: Anställda i Frankrike, Belgien, Tyskland eller Spanien bör endast rapportera problem av finansiell karaktär via ConcernLINE eller Vital Tyco Concerns webbsida.


Ladda ner ppt "Stoppa mutor."

Liknande presentationer


Google-annonser