Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12 § URL PRIVAT BRUK ENSKILT BRUK BLIR PRIVAT ETT ELLER FÅ EXEMPLAR I STÄLLET FÖR ENSTAKA BEGRÄNSADE DELAR AV LITTERÄRA VERK I SKRIFTLIG FORM, OM INTE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12 § URL PRIVAT BRUK ENSKILT BRUK BLIR PRIVAT ETT ELLER FÅ EXEMPLAR I STÄLLET FÖR ENSTAKA BEGRÄNSADE DELAR AV LITTERÄRA VERK I SKRIFTLIG FORM, OM INTE."— Presentationens avskrift:

1 12 § URL PRIVAT BRUK ENSKILT BRUK BLIR PRIVAT ETT ELLER FÅ EXEMPLAR I STÄLLET FÖR ENSTAKA BEGRÄNSADE DELAR AV LITTERÄRA VERK I SKRIFTLIG FORM, OM INTE AV BEGRÄNSAT OMFÅNG KRAV PÅ LOVLIG FÖRLAGA

2 Den nya upphovsrätten – huvudsakliga nyheter Anpassning av ensamrätten till nätmiljöns digitala nyttjandeformer Klargöranden vad gäller interaktivitet Förstärkning av skyddet för närstående rättigheter Begränsning av möjligheterna till privat kopiering Höjd kassettersättning Nya eller utvidgade avtalslicenser för undervisning, bibliotek och intern information Förstärkt skydd för konstverks återgivande Mer begränsad tvångslicens för skolantologier Straffbestämmelser mot kringgående av tekniska skyddsåtgärder

3 Ensamrätten, 2 § URL © Jan Rosén Framställning av exemplar – fixeringar som sker direkt, indirekt, tillfälligt, permanent, oavsett metod eller form Överföring till allmänheten – från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket Offentligt framförande – med eller utan tekniskt hjälpmedel på samma plats där allmänheten kan ta del av verket Offentlig visning – verket framträder inför mänskligt öga utan tekniskt hjälpmedel och på samma plats (med tekniskt hjälpmedel = framförande) Spridning till allmänheten – fysiska exemplar som försäljs, uthyres, utlånas etc.

4 Friheter för bibliotek 1.KOPIERING FÖR BEVARANDE OCH FORSKNING 2. KOPIERING I ALLA TEKNIKER AV KORTA AVSNITT, ENSKILDA ARTIKLAR OCH AV SÄKERHETSSKÄL 3. PAPPERSKOPIOR AV N:r 2 FÅR SPRIDAS TILL LÅNESÖKANDE 4. OM AVTALSLICENS: N:r 2 FÅR ÖVERFÖRAS TILL LÅNESÖKANDE 5. OM AVTALSLICENS: N:r 2 FÅR SPRIDAS TILL LÅNESÖKANDE GENOM ANNAT ÄNNAT ÄN PAPPERSMEDIUM © Jan Rosén

5 Intern information, 42 b § URL Framställning av exemplar genom reprografiskt förfarande av utgivna verk och konstverk som återges i anslutning till texten Enbart publicerat på Internet ej ”utgivet” Utskrift direkt från Nätet inte reprografi? I så fall inom ensamrätten men ej avtalslicens? Telefaxkopia likställs med reprografi Intern information kan ej tillgodoses genom privat bruk enligt 12 § URL © Jan Rosén

6 Nya eller vidgade avtalslicenser ● Reprografisk kopiering av utgivna verk för information inom myndighets, företags eller organisations verksamhet All slags kopiering för undervisningsändamål av offentliggjorda verk Biblioteks överföring av enskild artikel eller kort avsnitt som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original Biblioteks spridning till lånesökande av enskild artikel/kort avsnitt - i annan än pappersform - som av säkerhetsskäl inte bör lämnas ut i original © Jan Rosén

7 SLUTNA KRETSAR, 2 § 4 st URL ÖVERFÖRING OCH FRAMFÖRANDE I FÖRVÄRVSVERKSAMHET INFÖR STÖRRE SLUTEN KRETS GÄLLER SEDAN 1.7. 2005 ALLA TYPER AV VERK Nyhet: TEXT, BILD, RITNING, TABELL VID INTERN DISTANSÖVERFÖRING ELLER FRAMFÖRANDE AV DIABILD, OH ELLER PÅ BILDSKÄRM © Jan Rosén

8 © Jan Rosén UPPHOVSRÄTTSLIGA FÖRFOGANDEN 1. Exemplarframställning Inskränkningar §§ 11, 11 a, 12, 16, 17, 18, 20 a, 23, 24, 42 b, 42 c, 42 d, 2. Tillgängliggörande för allmänheten Inskränkningar §§ 16, 19, 20, 20 a, 21, 23 ÖVERFÖRING OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE OFFENTLIG VISNING SPRIDNING TILL ALLMÄNHETEN


Ladda ner ppt "12 § URL PRIVAT BRUK ENSKILT BRUK BLIR PRIVAT ETT ELLER FÅ EXEMPLAR I STÄLLET FÖR ENSTAKA BEGRÄNSADE DELAR AV LITTERÄRA VERK I SKRIFTLIG FORM, OM INTE."

Liknande presentationer


Google-annonser