Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv."— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv

2 Handlingar som föds i digital form Varaktig bevaring av datafiler som skapas i digital form –SÄHKE – standard och anvisningar för hur den offentliga förvaltningens handlingar kan bevaras i digital form och användas i hundratals år och VAPA - hur filerna överförs till arkivverket (www.narc.fi/webbtjänster)

3 Vasa landsarkiv (arkivverket) bevarar Myndighetsarkiv 6300 hm (95 500) Privatarkiv 1100 hm (15 500) Kartor och ritningar st (1, 7 milj. st) Fotografier Ljud- och videoband, skivor, CD Bibliotek band ( )

4 Digitalisering inom arkivverket Arkivverkets målsättning –Öka tillgången till arkivinformation Regional jämlikhet, användning på distans –Minskar slitage av originalhandlingar Handlingar får vila i arkivet Forskarservice Digitala kopior i stället för papperskopior –Öka kunskap om arkiven

5 Digitaliseringsprogram Tyngdpunkten på mikrofilmning som första steg för digitalisering ¼ av digibilder (5000 st) inom kundservice ¾ av digibilder till bildarkivet –1875 års jordeböcker –Protokollsregister till senatens ekonomidepartement –Kartor och ritningar

6 Digitaliserings- och mikrofilmningspolitik 2000 Endast ett urval av arkivhandlingar kan digitaliseras –Vetenskaplig forskning: sökregister (diarier och förteckningar) från autonoma- och självständighetstiden –Släktforskarna: genealogia.fi; mikrofilmning av kyrkböcker –Undervisning: arkivutbildningens behov (arkivering, handläggning av ärenden) –Allmänheten: enstaka dokument anknutna till historiska händelser –Digitalisering av ljudmaterial även aktuellt

7 Digitalisering Totala antalet tagna digibilder inom arkivverket –2000 –2001 –2002 –2003 – –

8 Digitaliseringsprogram Digitalisering av 2500 mikrofilmrullor (1,35 miljoner bilder) Före själva materialet kan digitaliseras måste diarieuppgifter inmatas i databasen för återsökning av information

9 Digitalisering av originalmaterial , t.ex. Arkivförteckningar över fogderäkenskaper Handlingar tillhörande Norra Vallgrunds byarkiv Kartor Generalregister över bosättningen i Finland ( uppslag)

10 Projekt vid Vasa landsarkiv Digitalisering av Vasabladets bildarkiv –samarbetsprojekt Arkivet har deponerats sommaren 2006 –Upphovsrättsliga frågor, bilder på webben? – personbilder, alfabetisk kartotek – sportbilder, alfabetisk kartotek –6 skåp med sakbilder i alfabetisk ordning

11 Avslutande kommentarer Endast en liten del av bestånden kan digitaliseras Digitalisering förutsätter att samhället gör större satsningar Olika kundgrupper bör beaktas ABM-samarbete


Ladda ner ppt "Digitalisering av arkivmaterial Arja Rantanen Vasa landsarkiv."

Liknande presentationer


Google-annonser