Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Business Region Göteborg. Sveriges BNP-utveckling i procent t o m andra kvartalet 2015 - Förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan Källa:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Business Region Göteborg. Sveriges BNP-utveckling i procent t o m andra kvartalet 2015 - Förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan Källa:"— Presentationens avskrift:

1 Business Region Göteborg

2 Sveriges BNP-utveckling i procent t o m andra kvartalet 2015 - Förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan Källa: SCB

3 Konjunkturinstitutets barometerindikator, Sverige Källa: Konjunkturinstitutet

4 Tillväxt i företagens lönesumma - Förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan Källa: SCB

5 Sysselsättningsindikator - Procentuell förändring av antal sysselsatta på årsbasis Källa: SCB

6 Öppet arbetslösa samt i arbetsmarknadspolitiska program - Procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år Källa: Arbetsförmedlingen

7 Nyanmälda platser med tillsvidareanställning och varsel i Göteborgsregionen - Tre månaders glidande medelvärde Källa: Arbetsförmedlingen

8 Folkökning i Göteborgsregionen Källa: SCB

9 Årlig förändring i antal gästnätter i Göteborgsregionen och Sverige - Tre månaders glidande medelvärde Källa: Tillväxtverket och SCB


Ladda ner ppt "Business Region Göteborg. Sveriges BNP-utveckling i procent t o m andra kvartalet 2015 - Förändring jämfört med motsvarande kvartal året innan Källa:"

Liknande presentationer


Google-annonser