Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämvikt på arbetsmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämvikt på arbetsmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Jämvikt på arbetsmarknaden

2 Snabbare strukturomvandling

3 Högre matchningseffektivitet

4 Lägre reservationslön

5 Högre produktivitet och konstant reservationslön samt vakanskostnad

6 Lägre lönekrav

7 Stort inflöde i arbetskraften

8 Separationssannolikhet
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Beveridgekurva

10 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden
Beveridgekurva, 1981–2012 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

11 Arbetsmarknadsläge och jobbchans, 1997–2012
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

12 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 1997–2012
Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

13 Matchningseffektivitet
Standardiserad så att medelvärde=0 och standardavvikelse=1 under 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

14 Regional och yrkesmässig obalans, 1996–2012
Index = 0 vid ingen balans

15 Arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

16 Långtidsarbetslöshet, 16–64 år
Procent av antal arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Inskrivna vid Arbetsförmedlingen
Tusental

18 Jobbchans för olika grupper
Procent, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

19 Andel som ägnat mer än fyra timmar per vecka åt att söka jobb
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Andel som sökt mer än 6 jobb per månad
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Effektiv ersättningsgrad
Procent

22 Faktisk och potentiell arbetskraft
Procentuell förändring

23 Procentuell förändring
Konjunkturinstitutets prognos samt predikterad löneökningstakt i näringslivet Procentuell förändring

24 Faktisk och predikterad löneökningstakt samt skillnaden mellan de båda
Procentuell förändring respektive procentenheter

25 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet
Procent av arbetskraften

26 Separationssannolikhet
Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

27 Matchningseffektivitet
Standardiserad så att medelvärde=0 och standardavvikelse=1 under 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

28 Effektiv ersättningsgrad
Procent

29 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden
Lämnat arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd för ett osubventionerat arbete, 1992–2012 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

30 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden
Kvarstående samt nyinskrivna i arbetslöshet eller program med aktivitetsstöd, 1992–2012 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

31 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden
Nyanmälda och kvarstående lediga platser hos Arbetsförmedlingen, 1992–2012 Tusental, 3-månaders glidande medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

32 Matchningseffektivitet
Standardiserad avvikelse från medelvärde 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

33 Matchningseffektivitet vid olika modellspecifikationer
Standardiserad avvikelse från medelvärde 1992kv1–2012kv2, kvartalsvärden

34 Procent av arbetskraften
Arbetslöshet Procent av arbetskraften

35 Procentuell förändring
Timlön i näringslivet Procentuell förändring

36 Procentuell förändring
Inflation Procentuell förändring

37 Nominell reporänta Procent

38 Reallöner i näringslivet
Procentuell förändring

39 Procentuell förändring
BNP Procentuell förändring

40 Procent av arbetskraften
Arbetslöshet Procent av arbetskraften


Ladda ner ppt "Jämvikt på arbetsmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser