Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Exempel på skriftligt omdöme

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Exempel på skriftligt omdöme"— Presentationens avskrift:

1 Exempel på skriftligt omdöme

2 Exempel på skriftligt omdöme i svenska för ht åk 2
Har ej arbetat mot detta mål Har ej för-väntad mål-uppfyllelse Har förväntad målupp-fyllelse Har nått längre än förväntade mål Du läser både tyst och högt och förstår innehållet i de texter du läser. X Du läser och följer en instruktion. Du skriver en text med innehåll som andra kan förstå. Du skriver meningar med mellanrum mellan orden och använder dig oftast av stor bokstav och punkt på rätt ställe. Du kan stava vanligt förekommande ord. Du skriver med läslig handstil. Du deltar aktivt i ett samtal genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och kommentera. Du lyssnar och visar respekt när andra talar. Du vågar tala inför en grupp. Du följer en muntlig instruktion som ges till gruppen. x

3 Lärarens kommentarer i omdömet
Du håller på att lära dig läsa. Du ljudar ihop korta ord, t.ex. sak, rita, vet. Du klarar att läsa korta, kända ordbilder direkt, t.ex. kan, vi, har. Du är snart säker på alla bokstäverna. Du tycker om att läsa och är glad och positiv när du jobbar. Du har börjat skriva korta meningar på egen hand, men behöver hjälp med att få med alla ord när du skriver. LUS 8 Du följer årskurs 1 i läs- och skrivinlärning.

4 Elevens utvecklingsplan
Uppföljning av mina mål från föregående utvecklingsplan…. Detta är jag bra på….. Detta behöver jag bli bättre på……. Mål att uppnå: Vara säker på alla bokstäver LUS 9 ( klara att ljuda ihop även längre ord) Kunna skriva några meningar själv så att andra förstår, t.ex. i dagboken Detta ska jag själv göra: Jag ska läsa småböcker varje dag, både i skolan och hemma. Detta ska vi göra hemma (vårdnadshavare): Vi ska lyssna på X varje dag när han läser sina småböcker. Detta ska skolan göra: X ska fortsätta med svenska som andraspråk 2 x 40 min/v X ska fortsätta vara med åk 1 vid läs- och skrivinlärning. X ska få läxhjälp några dagar i veckan.

5 Börja med att skriva om elevens styrkor, beskriv därefter vad eleven ska utveckla
Du har gått framåt i din läsning och det är viktigt att du fortsätter att läsa regelbundet för att öka läsförståelsen. Du är pigg och aktiv, du sköter läxläsningen perfekt och på provet hade du ett fantastiskt bra resultat 97,5/100= MVG. Öva på att uttrycka dig fritt i tal och skrift på spanska och försök hitta fler utmaningar, som t.ex. att gå in på spanska webbsidor och se hur mycket du förstår. 3. Det är jätteroligt att se vilka framsteg du har gjort! Du tar till dig information som ska underlätta din inlärning och du är inte rädd för att skriva lite stödord i boken. Att följa med vid genomgångar är första steget vid inlärning av nya moment. Därefter ska du jobba vidare på egen hand. Be om hjälp när det behövs, men inte förrän du har läst igenom information och viktiga fakta som står i boken. Du behöver träna mer på algoritmerna ( särskilt division) för att öka säkerheten och på sjuans och åttans tabell. Att utveckla problemlösningstekniken är också ett av målen.

6

7 Exempel på hur andra skolor gjort


Ladda ner ppt "Exempel på skriftligt omdöme"

Liknande presentationer


Google-annonser