Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naverlönnskolans uppstart 11 augusti 2015 Michael Rystad Utvecklingsstrateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naverlönnskolans uppstart 11 augusti 2015 Michael Rystad Utvecklingsstrateg."— Presentationens avskrift:

1 Naverlönnskolans uppstart 11 augusti 2015 Michael Rystad Utvecklingsstrateg

2 2 2) LÄRARNAS BEHOV 3) SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 4) UTVECKLING OCH LÄRANDE UTVÄRDERING 1) ELEVERNAS BEHOV

3 Utvärdering 15-16 juni Arbetslag, ämneslag, andra grupper - Utvärderingar för att hitta VAD - Förslag på arbetssätt för att hitta HUR Inre drivkraft Ta ansvar Uthållighet Arbete lönar sig Producerande förmåga Låg drivkraft Självtillit Ut i samhället Språkutvecklande Källkritik Elevernas behov

4 Inre drivkraft Ta ansvar Uthållighet Arbete lönar sig Producerande förmåga Låg drivkraft Självtillit Ut i samhället Språkutvecklande Källkritik Skolledare och förstelärare - Skolledares analys av VAD och HUR tillsammans med förstelärarna Engagemang, ta ansvar, självtillit Utvärdering 16 juni Elevernas behov

5 AuskultationLärmoduler Klassrumsobservationer Tvärgrupper Ledning styr och ger förutsättningar Kollegasamtal Utvärdering 15-16 juni Arbetslag, ämneslag, andra grupper - Utvärderingar för att hitta VAD - Förslag på arbetssätt för att hitta HUR Skapa förutsättningar

6 Juni, juli, augusti Inre drivkraft Ta ansvar Uthållighet Arbete lönar sig Producerande förmåga Låg drivkraft Självtillit Ut i samhället Språkutvecklande Källkritik AuskultationLärmoduler Klassrumsobservationer Tvärgrupper Ledning styr och ger förutsättningar Kollegasamtal Entreprenöriell förmågaLärmoduler Skolledare - Skolledares beslut och VAD och HUR - Organiserar - Stödmaterial tas fram Lärarnas behov och förutsättningar

7 7 Delaktighet

8 Utveckling och lärande Lärmodulsarbete i arbetslag En lärmodulcykel består av fyra moment: Moment A ) Inläsning av texter eller filmer där metoder, begrepp och modeller presenteras (som har stöd i forskning) Moment B) Kritiska diskussioner och planering utifrån det som lästs in Moment C) Noteringar och observationer av praktiken Moment D) Uppföljning, dokumentation och erfarenhetsutbyte

9 Utveckling och lärande Lärmodulsarbetet innebär undersökande och kunskapsbildande samtal. Syftet är att bygga upp kunskap och att förvärva expertkunskap. Personligt teorier Att vi tillåts utgå från våra föreställningar om hur saker och ting hänger ihop. Fördjupa våra kunskaper inom ett konceptuellt ramverk. Vi skapar en helhet och hänger upp vår nya kunskap på en röd tråd. Att utveckla ett metakognitivt lärande Vi lär oss en modell för att arbeta kollegialt. Lärmodulsarbete i arbetslag

10 Läsårets arbete 10 Höstterminen 1.Undervisning som gör skillnad 1.Forskningsöversikt och engagera eleverna 2.Mindset och en lektion som engagerar 2.Entreprenöriellt lärande 1.En skola där eleverna vill vara 2.Värdeskapande som pedagogik Vårterminen 1.Inkludering 1.Planera för alla 2.Aktivera alla elever 2.Ansvar för lärande 1.Modellandets kraft 2.Kooperativt lärande webb2.svedala.se/kvutis/naverlonnskolan/

11 Reflektera i arbetslagen 11  Vilka positiva effekter tror vi att vi kommer att se av det kollegiala arbetet?  Vad behöver vi göra för att detta ska bli bra?  Vilka problem kan uppstå och hur kan vi förebygga dem? Sammanställ och förbered redovisning 15.40.


Ladda ner ppt "Naverlönnskolans uppstart 11 augusti 2015 Michael Rystad Utvecklingsstrateg."

Liknande presentationer


Google-annonser