Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande arbetsplats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande arbetsplats"— Presentationens avskrift:

1 Hälsofrämjande arbetsplats

2 Hälsofrämjande arbetsplats
Varför är man frisk? © Regionförbundet i Kalmar län 2007

3 Hälsofrämjande arbetsplats
Varför är man frisk? Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade ”friskfaktorer” än på ”riskfaktorer”. © Regionförbundet i Kalmar län 2007

4 Hälsofrämjande arbetsplats
Friskfaktorer kan vara: God social kapacitet Förmåga att hantera stress Göra meningsfulla och betydelsefulla saker Delaktighet i verksamheten Kreativitet Hjälpa andra Speciella intressen och hobbies Alltså: friskfaktorer ger oss förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet. © Regionförbundet i Kalmar län 2007

5 Hälsofrämjande arbetsplats
WHO – definition av hälsa ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom” Generell presentation av RF och våra mål de närmaste åren. Betoning ska ligga på en rund och gränslös region, upplevelseindustri/besöksnäring, slutförvar och vaccin. © Regionförbundet i Kalmar län 2007 © Regionförbundet i Kalmar län 2007

6 Hälsofrämjande arbetsplats
Kan en hälsofrämjande arbetsplats utmärkas av: - god arbetsorganisation - gott ledarskap - goda möjligheter att påverka sin situation - god balans mellan arbets- och privatliv - gott socialt stöd arbetskamrater emellan - god fysisk arbetsmiljö? © Regionförbundet i Kalmar län 2007

7 Hälsofrämjande arbetsplats
Varför investera i en hälsofrämjande arbetsplats? - ökar personalens hälsa - minskar kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering - har god effekt på frånvaro, personalomsättning och produktivitet - är viktigt ur ett konkurrensperspektiv © Regionförbundet i Kalmar län 2007

8 Hälsofrämjande arbetsplats
Vi då – individen alltså? Varje medarbetare har en betydelsefull roll och ett ansvar att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Hurdå? Vi är ju varandras arbetsmiljö! Eller? © Regionförbundet i Kalmar län 2007

9 Hälsofrämjande arbetsplats
Hur är vår organisation? - identifierar vi faktorer som leder till hälsa? - ger vi förutsättningar för hälsa? - förstärker vi det som leder till hälsa? Om vi kan svara ja så kan vi betrakta oss som en framgångsrik organisation © Regionförbundet i Kalmar län 2007

10 TRE KRITERIER FÖR HÄLSA I ORGANISATIONER
® KAIROS FUTURE TRE KRITERIER FÖR HÄLSA I ORGANISATIONER MENINGSFULLHET Organisationens hälsa HANTERBARHET BEGRIPLIGHET © Regionförbundet i Kalmar län 2007

11 TRE KRITERIER FÖR HÄLSA I ORGANISATIONER
® KAIROS FUTURE MENINGSFULLHET Vi vet vart vi är på väg och tycker att det är värt att engagera sig Organisationens hälsa HANTERBARHET BEGRIPLIGHET Vi har tillgång till tillräckliga resurser, och kan använda dessa på ett effektivt sätt Vi förstår vilka krav som ställs på oss och hur de skall bemötas © Regionförbundet i Kalmar län 2007

12 GAP-analys STORT Vad behöver vi - lära oss? - förbättra oss?
GAP-analys ® KAIROS FUTURE STORT Vad behöver vi - lära oss? - förbättra oss? - skaffa oss? Vad måste vi - vårda? - utveckla? - prioritera? Framtida behov (kompetens/ tillgång/ förmåga) Vad har vi som vi - kan omvandla? - kan göra oss av med? - kan förändra LITET LITEN Tillgång till idag STOR © Regionförbundet i Kalmar län 2007 © Regionförbundet i Kalmar län 2007


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande arbetsplats"

Liknande presentationer


Google-annonser