Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roll och Grupputveckling Christer Sandahl

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roll och Grupputveckling Christer Sandahl"— Presentationens avskrift:

1 Roll och Grupputveckling Christer Sandahl
Frontiers in leadership research

2 Olika grupprocesser Familj Skolklass Skola Skolförvaltning Samhällle
Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

3 Olika dynamik Liten grupp Mediangrupp Stor grupp Känslokommunikation
3 -12 Mediangrupp 15 – 60 Stor grupp Känslokommunikation Tänka tillsammans Finna sin röst Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

4 Grupputveckling Forming Storming Norming Performing Adjourning
Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

5 Grundantagande Beroende Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

6 Grundantagande Beroende Kamp - flykt Christer Sandahl, MMC/ LIME
16 april 2017

7 Grundantagande Beroende Kamp - flykt Parbildning
Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

8 Grundantagande Beroende Kamp - flykt Parbildning
Fragmentering - massifiering Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

9 FIRO Makt Tillhörighet Handledning Rollsökning Auktoritet Samhörighet
Gemyt Rollsökning Idyll Samhörighet Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

10 Dependency & inclusion Counterdependency & fight Trust & structure
Wheelan Dependency & inclusion Counterdependency & fight Trust & structure Work Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

11 Underlätta öppen diskussion om mål, värderingar och uppgift
Ledarskap fas 1 Arbeta för att minska ångest, rädsla att bli avvisad och öka känslan av säkerhet Ge positiv feedback Underlätta öppen diskussion om mål, värderingar och uppgift Hjälp deltagarna att känna sig kompetenta genom att erbjuda handledning, träning och undervisning i uppgifts- och processrelaterade aktiviteter Sätt höga mål vad gäller prestation och erbjud vägledning när det behövs Ta hand om omgivningsfaktorer som påverkar gruppen Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

12 Ta inte attacker eller utmaningar personligt
Ledarskap fas 2 Ta inte attacker eller utmaningar personligt Underlätta öppen diskussion och konfliktlösning i frågor om värderingar, mål och ledarskap Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

13 Ledarskap fas 3 Uppmuntra och understöd deltagarnas ansträngningar att dela ledarskapsfunktionerna i gruppen Uppmuntra gruppen att göra de förändringar i struktur som behövs för att underlätta gruppens produktivitet Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

14 Ledarskap fas 4 Fortsätt att följa teamets process, var särskilt uppmärksam på tecken till regression Granska regelbundet om gruppen har det organisatoriska stöd som den behöver. Oavsett fas Var alltid en effektiv gruppdeltagare Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

15 Vad skiljer från andra roller?
Stå till svars Handskas med osäkerhet Synlighet Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

16 Vad skiljer från andra roller?
Stå till svars Handskas med osäkerhet Synlighet Risker? Skam/förnedring Frustration Ilska Besvikelse Bedrövelse Ångest Rädsla Skuld Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

17 Chefen som regissör – att möjliggöra för medarbetare att ta ansvar och att leda
Leda dialog och samtal Reglera stress och oro Skapa utrymme för att bearbeta erfarenheter Härbärgera situationer där man inte vet vad man skall göra Hantera nödvändig osäkerhet och otydlighet kring egen och andras roller Känna igen och hantera egna och andras känslor Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

18 Ledarskapsmatrisen (Sandahl et al., 2004)
Omtanke Social kompetens Förebild Omdöme Moralisk kompetens Inspiratör Motivation Leda verksamhet (Fokus i ”Beroende”) Företräda Vara tydlig Fatta beslut Lösa dagliga problem Tydliga mål Ge struktur Leda personal (Fokus i ”Motberoende”) Ge stöd och konfrontera Ställa rätt krav och ge rättvisa belöningar Coach Ge Ansvar Leda förändring (Fokus i ”Tillit och struktur”) Härbärgera osäkerhet och projektioner Visa civilkurage Tänka långsiktigt Inspirera att se meningen med arbetet LEDARE CHEF Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

19 Ändamålsenligt, meningsfullt ,disciplinerat beteende
”Desire” Syfte System Person ROLL Kontext Resurser Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

20 Att finna rollen Vilken är huvuduppgiften ? Hur ser ”spelplanen” ut?
Vilka mål strävar man efter att uppnå? Vilka tillgångar / resurser finns att tillgå? I vilken omgivning verkar organisationen ( social, religiös, kulturell context )? Bedömning av egen förmåga, kunskap och värderingar som är adekvata i situationen?  Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

21 Att forma rollen Vilken intention finns att verka för organisationen?
Hur ”verklig” är situationen i systemet? Medvetenhet om egna reaktioner och tankar i olika situationer? Möjligheter att undersöka systemet? Vilka egna gamla erfarenheter begränsar? Förväntningar på eget och andras beteende? Vilka hypoteser finns om situationen och hur har de prövats? Vilken förståelse finns för att rollskapandet är en dynamisk process, som hela tiden påverkas av omständigheter?  Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017

22 Att ta sin roll Att klargöra hur man kommer att agera i syfte att gagna systemet, så att organisationen uppnår sitt syfte och mål, snarare än att uppnå personliga mål Villighet att ta risken det innebär att påverka andra Tro på sin egen kraft och kompetens Beslutsamhet att ta sin auktoritet vilket underlättar för andra att ta sin Uppmuntra frihet att ta beslut snarare än kontroll   Christer Sandahl, MMC/ LIME 16 april 2017


Ladda ner ppt "Roll och Grupputveckling Christer Sandahl"

Liknande presentationer


Google-annonser