Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystem och mätning med GNSS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystem och mätning med GNSS"— Presentationens avskrift:

1 Referenssystem och mätning med GNSS
Vaddå centimeternoggrann-het?! Det här stämmer ju för inte för fem öre! Kommunalt stomnät Visby 16 november 2006 Tina Kempe Lantmäteriet – Geodesi

2 Referenssystem för GNSS
ITRS globalt ETRS 89 i Europa SWEREF 99 i Sverige

3 De gamla systemen (från före ”GPS-tiden”)
… är av fel typ – använder en annan ellipsoid … har dålig geometri Bessel GRS 80

4 Koordinater vid GNSS-mätning
Φ latitud  longitud h höjd över ellipsoiden

5 Koordinater vid GNSS-mätning

6 GPS-mätning – transformationer m.m.
SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ , h Transformation Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband Kommunalt system x, y RT 90 x, y SWEREF 99 plana koordinater x, y

7 Projektioner till SWEREF 99
SWEREF 99 TM Medelmeridian 15° O Skalreduktionsfaktor y-tillägg: m … ej standard UTM, hela Sverige i en zon. SWEREF 99 dd mm lokalt 12 zoner: SWEREF 99 dd mm Medelmeridianer Ingen skalreduktionsfaktor y-tillägg m 12 00’ 13 30’ 15 00’ 16 30’ 18 00’ 14 15’ 15 45’ 17 15’ 18 45’ 20 15’ 21 45’ 23 15’

8 Olika transformationssamband
2D Helmert (2DH) mellan två plana system i samma projektionszon 3D Helmert (3DH) mellan två tredimensionella system Transversal Mercator (TM) mellan ett geodetiskt och ett plant system

9 Två olika transformationssamband:
Samband SWEREF 99  RT 90 Två olika transformationssamband: Direktprojektion (TM) SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V 7-parametertransformation (3DH) SWEREF 99 cart  RT 90 cart Båda sambanden ger fel i samma storleksordning (RMS ca 7 cm och max.fel ca 2 dm) men felen är fördelade på olika sätt Restfelsmodell för direktprojektion kommer inom kort

10 Samband SWEREF 99  RT 90 LÄN RMS MAXFEL mm AB 23 36 C 32 D 10 17 E 14
19 F 24 35 G 33 H I 37 K 15 21 M 57 N 40 50 O S 52 T 11 20 U 13 W 42 81 X 43 59 Y 61 71 Z 113 AC 64 120 BD 109 298

11 Samband SWEREF 99  kommunala system
Kommunala system kan vara: Förtätningar av RT 90 (endast ett fåtal kommuner) Förtätningar av RT R01-12 (vanligt) System baserade på RT 38 (vanligt) Rent lokala system Det är vanligt att det finns flera olika system i en kommun

12 Samband SWEREF 99  kommunala system
Beräkningsmetod, normalt: TM Beräkningsmetod för lokala system med bristande orientering Alt A: TM + 2DH Alt B: 3DH + TM + +

13 Samband SWEREF 99  kommunala system – Exempel

14 Mätning i inhomogena system – lokal inpassning
Mät in några kända punkter i anslutning till mätområdet Beräkna transformationsparametrar (normalt plan Helmerttransformation) Transformera mätningarna Beräkningen kan göras i GPS-utrustningen

15 Mätning i inhomogena system – restfelsmodell
Korrektionsmodell Används för att räta upp data från ett lokalt till ett överordnat referenssystem Deformationsmodell Används för att deformera mätningar så att de ”passar in” i ett lokalt referenssystem

16 Restfelsinterpolation i Triad

17 Framtagande av restfelsmodell
Iterativt förfarande: Analys av RIX 95-restfel Kompletteringsmätning Analys av restfel Ev. kompletteringsmätning Upprepa steg 3-4… Restfelsmodell i Triad

18 Restfelsvariationer – Gotland
RT R08

19 Restfelsvariationer – Gotland
RT R08

20 Lagring/redovisning av GNSS-mätningar
Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras oftast till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99 vid ett systembyte krävs: Inverstransformation, d.v.s. information om ursprungssystem + dokumentation av transformationsvägen Alternativ: Lagra även SWEREF-koordinaterna

21 Höjdkorrektion vid GNSS-mätning
Jordyta Geoid Ellipsoid H=h-N

22 Tre precisionsavvägningar – tre nationella höjdsystem
Första precisionsavvägningen … resulterade i höjdsystemet RH 00 Andra precisionsavvägningen … resulterade i höjdsystemet RH 70 Tredje precisionsavvägningen … resulterade i höjdsystemet RH 2000

23 GPS-mätning – transformationer m.m.
SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ , h Transformation Geoidmodell Kartprojektion RIX 95- samband Nationellt samband SWEN 01L SWEN 05LR Kommunalt system x, y RT 90 x, y SWEREF 99 plana koordinater x, y RH 70 H RH 2000 H

24 Samband SWEREF 99  RH 70 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 01L Baserad på geoidmodellen NKG 96 Innehåller landhöjningsmodell Sambandet är verifierat i 173 punkter Genomsnittlig avvikelse mm Största avvikelse mm

25 Samband SWEREF 99  RH 2000 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från höjdkorrektionsmodellen SWEN 05LR Baserad på geoidmodellen NKG 2004 Innehåller landhöjningsmodell (0.5 år) Restfelskorrigerad Sambandet är verifierat i 1178 punkter Genomsnittlig avvikelse 13 mm / 40 mm Största avvikelse mm

26 Samband SWEREF 99  lokalt höjdsystem
Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt höjdsystem utförs enligt formeln: H = h – Nlokal där Nlokal hämtas från en lokalt anpassad geoid-modell som bör beräknas enl. följande: Nlokal = NSWEN 05LR – ΔHlokal ΔHlokal = Hlokal – HRH 2000 HRH 2000 bör bestämmas genom avvägning (anslutning av höjdnätet till RH 2000)

27 Lokalt anpassade geoidmodeller
Observera att lokalt anpassade geoidmodeller skapade utan föregående anslutning och analys av det lokala höjdsystemet inte tar bort deformationer eller höjer kvaliteten i det lokala höjdnätet främjar datautbyte inom regioner utan endast möjliggör höjdmätning med GPS i det existerande lokala höjdsystemet, inklusive dess brister

28 Mer information – om införande av de nya referens-systemen SWEREF 99 och RH 2000 Infoblad (f.n. 11 st.) Dokument Att ta fram en restfelsmodell Byte av referenssystem inom en kommun Byte av höjdsystem i en kommun – allmän information om geodesi, referenssystem etc.


Ladda ner ppt "Referenssystem och mätning med GNSS"

Liknande presentationer


Google-annonser