Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referat Hur och mall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referat Hur och mall."— Presentationens avskrift:

1 Referat Hur och mall

2 Referat Referat – Att återge något man läst, sett eller hört. Man sammanfattar det viktigaste. Textreferatet måste vara koncentrerat och den viktigaste informationen ska presenteras. Tydliga krav på att ange en komplett källa (vem som sa vad var och när)

3 Referat Referatmarkeringar ska visa att det inte är dina tankar som beskrivs, utan vad någon annan har sagt. Aldrig bara förnamn. Antingen både för- och efternamn, eller bara efternamn. Exempel: Dennis Nilsson säger.., Nilsson påstår också.., författaren menar…, skribenten hävdar att..

4 Referatet Fem regler följer ett referat:
1. Det är kortare än originalet (ungefär 1/3 av originaltexten 2. Det återger innehållet från originaltexten korrekt och objektivt 3. Det är formulerat med egna ord 4. Det anger källan i texten (alltså, artikelförfattaren) 5. Citat används för några få uttryck, som är nödvändiga eller talande. Citat måste vara exakt och utmärkas med citationstecken

5 Originaltext En ny jämlikhetsfråga börjar dyka upp i den politiska debatten: ska Sverige ha kvinnlig värnplikt? Under senaste värnpliktskongressen i Skövde blev detta ett hett diskussionsämne. Unga män i 18-årsåldern har länge varit tvungna att inställa sig till s k mönstring. Där har krigsmakten undersökt deras fysiska företräden och psykiska kapacitet. Sedan har den ensidigt beslutat om ynglingen duger och i så fall till vad. Därefter har man krigsplacerat honom, antingen i ett väpnat förband eller i civilförsvaret. Men nu kan en ändring vara på gång. Överbefälhavaren sa på värnpliktskongressen att han i princip var för att Sverige skulle införa kvinnlig värnplikt. Men han påpekade också, att detta är en "politisk fråga av hög dignitet". Och han tillade: "I förlängningen av ett sådant beslut ser jag en diskussion om det är krigets krav som ska styra kraven på den framtida svenske soldaten eller om vi ska ha en jämn könsfördelning vid intaget. Om kvinnlig värnplikt införs kommer det att få konsekvenser också för de unga männen. Troligen skulle dubbelt så många som idag slippa sin militära tjänstgöring. Såvida inte försvaret – mitt i alla nedskärningar – får för sig att fördubbla antalet värnpliktiga... (191 ord) Ur Länstidningen

6 Referatet I en artikel i Länstidningen den 15/4 –01 står det att senaste värnpliktskongressen hade en het diskussion om kvinnlig värnplikt. Hittills har bara 18-åriga män mönstrat för värnplikt och blivit krigsplacerade. Enligt artikeln sa Överbefälhavaren på kongressen att han var för en reform, men tillade att det var en politisk fråga. Han påpekade också att det får bli en diskussion om det är krigets krav eller en jämn könsfördelning som ska styra. Avslutningsvis hävdar artikeln att en konsekvens av kvinnlig värnplikt skulle bli att dubbelt så många män som idag skulle slippa värnplikt.

7 PM Nationella Provet Måste lämnas in (och godkännas!) innan det muntliga föredraget sker. Ska innehålla mellan ord Ditt PM ska sammanfatta innehållet i den presentation du tänker hålla. Det ska också anges verkens upphovsmän (konstnär, skribenten, fotografen) titlarna/rubriken till de texter/bilder du har valt. Tillkomståret/publiceringsdatum I detta PM vill jag att du motiverar varför du valt dina texter/bilder.

8 Utöver ditt PM: Välj en av texterna som finns i de häften jag delat ut. Gör ett referat av detta, utifrån den mall som presenterats. Använd referatmarkörer som presenterats.


Ladda ner ppt "Referat Hur och mall."

Liknande presentationer


Google-annonser