Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva PM och rapporter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva PM och rapporter"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva PM och rapporter
Instruktioner inför PM ’Demokratibegreppet’

2 Litteraturförslag Karlstads universitet Lunds universitet
Anvisningar att skriva vetenskapigt Lunds universitet Konsten att skriva och tala Konsten att hitta information Konsten att värdera internetkällor

3 Att tänka på då man återger text
Citat - direkt återgivande av text Citationstecken (”xxxxxxxx”) Fullständig referens till källan, inkl. sidnummer Referat - egen formulerad återgivning av text

4 Två sorters referenssystem (välj ett - var konsekvent!)
Oxfordsystemet (notsystemet) I en lärobok i jämförande politik 1… 1 Hague, Rod & Harrop (2004) Martin Comparative Government and Politics. A Introduction Harvardsystemet (parantessystemet) I en lärobok i jämförande politik (Hague & Harrop,2004)… Hague och Harrop (2004) visar i läroboken på… År 2004 publicerade Hague och Harrop sjätte upplagan av…

5 Oxfordsystemet Alltid fullständiga uppgifter första gången en referens används i den löpande texten: Författarnamn (För- och efternamn) Titel Redaktör, översättare (om det förekommer) Upplagenummer (anges om det finns senare än första upplagan) Publikationsdata (utgivningsort, förlag, år) Sidnummer Vid upprepade bokreferenser: Författarens efternamn, titel (förkortad om mer än fem ord) och sidnummer Författarens efternamn och sidnummer (om samma författare har mer än ett verk som används måste även titel stå med)

6 Internetkällor Författare/organisation (om det anges) Titel (alltid)
Fullständig länk (alltid) Insamlingsdatum (texter på nätet kan förändras/ bytas ut därför är det viktigt att alltid visa när man hämtat ner artikeln/texten)

7 Referenslista Författarnamn (För- och efternamn) Titel
Redaktör, översättare (om det finns) Upplagenummer (om det finns) Serienamn, volym eller nummer (om det finns) Publikationsdata (utgivningsort, förlag, år) Sidnummer (om det handlar om ett kapitel i en antologi, eller en artikel i en tidskrift)

8 Styckeindelning Välj ett sätt och var konsekvent
Styckeindelning Välj ett sätt och var konsekvent! (Röd linje markerar vart det ska vara ”fritt”) ”Luft mellan raderna” Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx Indrag Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

9 Inför PM ’Demokratibegreppet’
En kort inledning där syftet redogörs för; avsnitt för demokratidiskussion (förståelse av begreppet); jämförelse av de tre regionerna* utifrån förståelsen; en kort sammanfattning av slutsatser. Citat och referat ska redogöras för med antingen Oxford- eller Harvardsystemet Texten ska vara ”bearbetad” (språkligt kontrollerad och ej ”slarvig”) dock ej behov av kapitelindelning á la uppsats. Max 5 sidor * ”de tre regionerna” refererar till de post-sovjetiska regioner som berörs i Birgersons bok: Baltikum, Centralasien & de slaviska staterna (Ukraina, Vitryssland)


Ladda ner ppt "Att skriva PM och rapporter"

Liknande presentationer


Google-annonser