Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapligt PM Svenska 3 Svenska som andraspråk 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapligt PM Svenska 3 Svenska som andraspråk 3."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapligt PM Svenska 3 Svenska som andraspråk 3

2 Så skriver du PM Källor Källorna ska vara valda utifrån din frågeställning Källorna ska redovisas löpande i texten Använd Harvardsystemet

3 Så skriver du PM Källor i texten
Referatmarkörer: Författaren skriver/berättar/kommenterar/hävdar/konstaterar I boken ”Vart är vart på väg” (Norstedts 2011) konstaterar Siv Strömqvist att … Författare/skribent nämns med hela namnet första gången – därefter bara förnamnet

4 Disposition RUBRIK INLEDNING UTREDNING AVSLUTNING KÄLLFÖRTECKNING
Så skriver du PM Disposition RUBRIK INLEDNING UTREDNING AVSLUTNING KÄLLFÖRTECKNING

5 Att skriva PM 1. INLEDNING Väcka intresse och leda in läsaren på ämnet
Presentera frågeställningen

6 2. UTREDANDE DEL Presentera och sammanfatta dina källor Referera och citera Objektivt – inte värdera Källhänvisningar löpande i texten Värdera inte innehållet i källorna.

7 3. AVSLUTNING Diskutera resultaten och dra slutsatser
Slutsatserna måste … …vara väl underbyggda … utgå från de källor du använt Gå tillbaka till frågeställningen

8 Skrivtips 1. Skriv klart och koncentrerat - Inga onödiga utvikningar - Följ skriftspråkets regler 2. Förklara och förtydliga - Förklara svåra begrepp 3. Saklighet: fokus på innehållet i källorna Ett språk som är enkelt och effektivt. Tänk på den röda tråden. Om du behöver göra en utvikning är det viktigt att du snabbt kommer tillbaka till huvudspåret. I en vetenskaplig text kan det förekomma en del fackord. Ibland finns det flera definitoner av samma begrepp

9 Skrivtips 4. Håll ihop texten - Använd sambandsord
Sambandsord kallas också bindeord. Skriv upp tips på källor på tavlan: Svenska skrivregler. Svenska Akademiens ordlista. På nationella provet tittar man mycket på textbindning, hur du håller ihop texten. Hur du kan variera ord. Kolla grammatiken

10 När du refererar Skriv med egna ord och formuleringar Var neutral
Citera ”….” Ange källa: I artikeln ”Brottsligheten ökar” (Dagens Nyheter, ) skriver Lars Larsson om…

11 Citatteknik Kortare citat markeras med citattecken ”Om du vill citera en eller flera meningar måste du skriva av dem ordagrant och markera dem med citattecken (Markstedt 2012, s. 216). Längre citat skriv som blockcitat. Då väljer du kortare radlängd och mindre storlek på texten. Ange alltid vem du citerar Citat ska alltid kommenteras.


Ladda ner ppt "Vetenskapligt PM Svenska 3 Svenska som andraspråk 3."

Liknande presentationer


Google-annonser