Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lässtrategier Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Lässtrategier är riktade handlingar som utförs medvetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lässtrategier Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Lässtrategier är riktade handlingar som utförs medvetet."— Presentationens avskrift:

0 Lässtrategier Sjöfruskolan Åk 7-9

1 Lässtrategier Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Lässtrategier är riktade handlingar som utförs medvetet för att öka förståelsen. Läsarens användning av lässtrategier kan jämföras med snickarens användning av sin verktygslåda

2 Vad är god läsförståelse?
Läsa som avkoppling Läsa med kritiska ögon Inhämta information (olika slags texter)

3 Författarens syfte med text
Exempelvis: Roa Informera Förklara Övertyga Väcka funderingar Fundera alltid innan du läser en text på vilket syfte författaren/skribenten har

4 Varför använda lässtrategier?
Förbättra läsförståelse i alla ämnen Ökade kunskaper Effektiv studieteknik Linda

5 Expertläsaren Förutspår handlingen Stannar upp, ställer frågor
Klargör otydligheter Sammanfattar texten

6 När? Introduktion på svenskan under v.38
Vt 2015 arbeta i alla ämnen med lässtrategier med särskilt fokus på no, so, språk.

7 Fyra viktiga strategier kring hur man närmar sig en text
Att förutspå/ställa hypotes Utifrån rubriker och bilder, vad tror jag texten kommer handla om? Att klargöra Finns det begrepp, formuleringar och annat som behöver förklaras? Att ställa frågor Vad vet jag redan? Vad förstår jag? Något jag kan ifrågasätta? Ser jag ett mönster? Att sammanfatta Kunna sammanfatta det viktigaste av textens innehåll.

8 Förutspå Förutspå Överblicka och se framåt: Vad finns här?
Överblicka och se framåt: Vad finns här? Vad handlar det om? Vad kommer det att stå sedan? Vad kommer att hända? Vad vet jag redan om detta? Vad tror jag att texten kan lära mig? Knep: Vad vill/kan jag få reda på? Titta på: Bilder Bildtexter Tabeller Faktarutor Rubriker Överskrifter Nyckelord Kursiverade ord

9 Ställa frågor Ställa frågor Knep: Gör om rubriker till frågor
Vad? Hur? Från vem? Till vem? När? Varför? I vilket sammanhang? (T.ex. tid, politik, händelse) Knep: Gör om rubriker till frågor Skriv 3-5 frågor på textens innehåll – det viktigaste, övergripande eller detaljer. Ställ eller skriv frågor om sådant du inte förstår eller som är nytt för dig.

10 Klargöra Klargöra Knep: Stanna upp Läs sakta
Vilka oklarheter finns i texten? Till exempel: -Ord och uttryck -Hela meningar -Stycken -Hela texten Jag förstår inte det där ordet… Jag förstår inte vad som menas med… Det där måste jag läsa om… Jag förstår inte varför… Jag undrar om… Är det inte så… Så det betyder alltså… Jaha, jag trodde först att… Knep: Stanna upp Läs sakta Reflektera Red ut detaljer Använd ledtrådar i texten för att förstå nya ord Stryk under ordet Fråga någon eller slå upp Skapa ditt eget sammanhang, din egen bild Koppla ihop ny kunskap med det du redan vet Dra slutsatser

11 Sammanfatta Sammafatta Knep Gör en ordlista med viktiga begrepp
Vad vet jag redan? Vad är nytt? Vad är viktigast? Vad är mindre viktigt? Vad hände först? Vad hände sedan? Vad hände sist? Knep Gör en ordlista med viktiga begrepp Skriv det viktigaste i punktform Återberätta för en kompis Sammanfatta skriftligt med egna ord Sammanfatta genom t.ex egen bild eller tankekarta Stryk under nyckelord eller skriv på post-it lappar


Ladda ner ppt "Lässtrategier Att använda lässtrategier innebär att få mentala verktyg för att förstå en text. Lässtrategier är riktade handlingar som utförs medvetet."

Liknande presentationer


Google-annonser