Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande HT 2014 Studentcentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande HT 2014 Studentcentrum."— Presentationens avskrift:

1

2 Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande HT 2014 Studentcentrum

3 Dagens upplägg 2014 Terminsstart HT 2014 Överklagandenämnden för högskolan Kunskapsdatabas Övrigt Frågor och erfarenhetsutbyte Studentcentrum

4 Hittills under 2014  Hittills 1384 ansökningar inkommit 2014 (exklusive tillgodoräknande vid examenshandläggning) 2013 (sista oktober)- 1189 ärenden 2014 (sista oktober)- 1324 ärenden  Ökning 28 % aug-okt jämfört med 2013  Ökning 11 % hittills under året Studentcentrum

5 Inkomna ansökningar Studentcentrum

6 Terminsstart HT 2014 Handläggningstiden mindre än 60 dagar Högt tryck på inkomna ansökningar Studenter bör ansöka i god tid innan kursstart Kompletta ärenden får kortare handläggningstid Ok att lämna förhandsbesked om yttrandet är skickat Handläggning av ärenden blir effektivare när studenter använder webbformulär för att ansöka: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ Studentcentrum

7 Behörighetsgivande examina Ett tillgodoräknande som baseras på kurser från den behörighetsgivande examen (kandidatexamen) kan inte användas i en magister- eller masterexamen. Dock kan vi inte formellt ge avslag på en ansökan om tillgodoräknande på basis av detta. Försöker informera studenter och text om detta står i alla beslut som gäller någon form av bifall. Studentcentrum

8 Överklagandenämnden för högskolan Avslagsmotivering Individuell prövning Se beslut: http://www.onh.se/avgoranden/2014/beslut20140516regnr24124814.5.343e9b9a148d60f25a3c93.html Studentcentrum

9 Kunskapsdatabas Tidigare (enklare) beviljade beslut sparas i en databas i ärendehanteringssystemet Under uppbyggnad Effektiviserar arbetet för alla inblandade Kontaktpersonen får alltid beslutet för kännedom när det skickas till studenten Inrapportering i ladok (”Lösningsid ###”) Studentcentrum

10 Övrigt Vidimerade kopior Engelsk/svensk översättning Vidarebefordra flera gånger Infocenter Skillnad: tillgodo@adm.umu.se och tg@adm.umu.setillgodo@adm.umu.setg@adm.umu.se Revidering av Handläggningsordning för tillgodoräknande ”Stöd till administrativ personal” Inrapportering av moment och del av moment Beslut skickas som kopia även till studieadministratörer – pågående diskussion Studentcentrum

11 Diskussionsfrågor Inrapportering av moment och del av moment - förslag på en smidigare rutin? Bedömning av tillgodoräknande – finns intresse för ett nätverk mellan institutioner gällande bedömningsfrågor? Bör samtliga beslut även skickas som kopia till respektive studieadministratör? Studentcentrum

12 Frågor och erfarenhetsutbyte Studentcentrum

13 Tack för idag Studentcentrum Nadja Jernelius nadja.jernelius@umu.se 090-786 65 69 Anna Sjöqvist anna.sjoqvist@umu.se 090-786 58 46

14 Tillgodoräknande på anställdawebben Studentcentrum https://aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till- utbildning/fordjupning-utbildningsadministration/tillgodoraknande/

15 ”Nya” yttrandemallen Studentcentrum

16 Mer utförlig yttrandemall Studentcentrum

17 Ansökningsblanketten Studentcentrum

18 Exempel på beslut Studentcentrum

19 Webbansökan på studentwebben Studentcentrum http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/


Ladda ner ppt "Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande HT 2014 Studentcentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser