Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi- och miljöengagemang ett konkurrensmedel inom skogsindustrin Landstingets miljöseminarium den 8 mars 2007 Gunnar Lundkvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi- och miljöengagemang ett konkurrensmedel inom skogsindustrin Landstingets miljöseminarium den 8 mars 2007 Gunnar Lundkvist."— Presentationens avskrift:

1 Energi- och miljöengagemang ett konkurrensmedel inom skogsindustrin Landstingets miljöseminarium den 8 mars 2007 Gunnar Lundkvist

2 2 Sverige - en betydande skogsnation

3 3 Skogsindustrins produkter fyller dagliga behov  Trävaror För bostadsbyggande, möbler, förpackningar  Papper För kunskap/information i tidningar, böcker För förpackning i säckar, påsar, omslag För mjukt papper till hygienändamål  Kartong Till förpackningar/lådor som skyddar varor/livsmedel under distributionen. Leder till lägre miljöpåverkan  Biobränsle Skogsindustrin är Sveriges största biobränsleanvändare och biobränsleproducent

4 4 Skogsindustrin har stor regional betydelse Massa- och pappersindustrinSågverksindustrin

5 5 Central betydelse för regional utveckling och arbetsmarknad  25-35% av direkt sysselsatta i länens industri  20-50% av industrins produktionsvärde i länen  Skogsindustrin i Piteå 1 500 industrianställda 3 000 indirekta jobb 6 miljarder kr/år omsättning I län med avfolknings- och sysselsättnings- svårigheter är skogsindustrin en ledande industrigren Redovisade siffror gäller för orangemarkerade län

6 6 Utan oss skulle stora delar av landet vara ödelagda Vi gör det möjligt för dig att läsa din tidning och dricka din mjölk till frukost Varje jobb i skogsindustrin ger två andra människor jobb

7 7  Att elda upp förstklassig skogsråvara i stället för att först förädla vore ett gigantiskt slöseri – både ekonomiskt och miljömässigt  Vi får fyra gånger så stort ekonomiskt värde och sex gånger så många jobb om trät förädlas innan det slutligt används som energikälla

8 8  Bioenergi från skogen i det svenska energisystemet har ökat 198010 % 200417 %  Fortfarande stor potential kvar  Skogsproduktionen kan öka med 20 – 25 % till år 2050  MEN – VI MÅSTE ANVÄNDA BIOBRÄNSLE FRÅN SKOGEN PÅ EFFEKTIVASTE SÄTT

9 9 Marknad i utveckling 5 mil 5-15 mil 15 - mil Kostnad TWh Biprodukter LösGROT Träddelar GROT- flis Träddelsflis Stubbar Import 5 mil 5-15 mil 15 - mil Trädbränsleutbudet

10 10 Den framtida massafabriken, ett ”Bioraffinaderi”  Nya affärsmöjligheter  Kräver kompetens & Resurser Sågverksflis Sågverk Pappersbruk Brännved Bränsleflis Sågade varor Bränslepellets Papper/Kartong Tallolja Terpentin Fjärrvärme ”Grön” elenergi Biodiesel Kemikalier Massaved Massabruk Skogsbränslen Bioraffinaderi Metanol / DME

11 11 All energi kommer från ”kärnkraft”  SOLEN 330 000 gånger tyngre än jorden 15 000 000 grader i kärnan Massan minskar 4 miljoner ton per sekund 38 000 000 000 000 000 000 MW energi  KÄRNKRAFTVERK (totalt) 200 000 MW

12 12 Den framtida massafabriken, ett ”Bioraffinaderi”  Nya affärsmöjligheter  Kräver kompetens & Resurser Sågverksflis Sågverk Pappersbruk Brännved Bränsleflis Sågade varor Bränslepellets Papper/Kartong Tallolja Terpentin Fjärrvärme ”Grön” elenergi Biodiesel Kemikalier Massaved Massabruk Skogsbränslen Bioraffinaderi Metanol / DME

13 13 Bioenergiprojekt i Piteå  Ny biobränsleeldad panna och elproduktion 750 Mkr, start mars, biobränsle ersätter olja, ökad elproduktion Teknikutveckling för biobränsle från skogen  Utvecklingsanläggning för svartlutsförgasning Slutmål = teknik för att tillverka biobaserat fordonsbränsle (DME och metanol)  Planeras fabrik för bio-diesel från tallolja Lokaliseras vid Piteå hamn, 300 Mkr investering  Travbana, fotbollsarena och ridanläggning Mark-/golvvärme från 35-gradigt avloppsvatten Värme utan tillkommande miljöbelastning

14 14

15 15

16 16

17 17 Biobränsle Extern el Vatten 65 000 m 3 /d Massaved Smurfit Kappa Kraftliner Piteå 300 MW värme 35 MW el Kylvatten 30 000 m 3 /d, 15-20 o C Process- vatten Biorening Papper, 2 000 ton/d Tallolja, 60 m 3 /d Fjärrvärme, 80-110 o C, 10-40 MW 35 000 m 3 /d VVX 25 o C Markvärme, 10 MW (travbana, hallar) 35 o C

18 18 Piteå Multiarena TravanläggningRidanläggningMultihall som har sommarförhållandenmed stor ridhall samtsom klubbarna året runtmånga ridvägar och hagarhar råd att nyttja - travbana, oval- ridhall- fotbollsträning - rak travbana- stallar- annan idrott - ponnytravbana, oval- ridskola- arrangemang med publik SAMVERKAN mellan kommunen, lokala företag, föreningar och allmänheten ska möjliggöra att bygga och finansiera kostnadseffektivt via ett arenabolag utan vinstintresse och tre ”sektionsbolag” eller ”sektionsföreningar” BILLIG VÄRME från Smurfit Kappas processvattentub FRAMTIDEN en satsning för våra ungdomar och för utveckling av orten Piteå

19 19

20 20

21 21 Skogsindustrin – en framtidsindustri som drivs av solens energi helt i samklang med människornas behov och naturens kretslopp


Ladda ner ppt "Energi- och miljöengagemang ett konkurrensmedel inom skogsindustrin Landstingets miljöseminarium den 8 mars 2007 Gunnar Lundkvist."

Liknande presentationer


Google-annonser