Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Schablon eller inte till villaboendekostnader?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Schablon eller inte till villaboendekostnader?"— Presentationens avskrift:

1 Schablon eller inte till villaboendekostnader?
Försäkringskassan, konsumentverket SoL är en ramlag, vi har vissa ramar att hålla oss inom: De som uppfyller villkoren i 4:1 har rätt att enligt SoL 4:3 få försörjningsstöd till skäliga kostnader för boende. Det är ramen som kommunerna har att röra sig inom. I kommun bestämmer politikerna, nämnder, vad som ska gälla. Likartade riktlinjer i Degerfors och Karlskoga: hänvisar till fk:s normer för genomsnittlig bostadskostnader/schabloner beträffande drift och värme. Fkfs 2009:8. Karlskoga Zon 2 och Degerfors zon 3.

2 Försäkringskassans schablon för uppvärmning
Olika klimatzoner Karlskoga 163 kr/m2/år, inklusive varmvatten 60 kr/m2/år Degerfors 193 kr/m2/år, inklusive varmvatten 60 kr/m2/år

3 Försäkringskassans schablon för drift
Driftskostnader Såsom kostnader för vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar 195 kr/m2/år 5,84 kr/m2/år Hushållsel 43 kr/m2/år Vatten Sophämtning 19 kr/m2/år Summa drift 262,84 kr/m2/år

4 Försäkringskassans schablon för uppvärmning och drift
Driftskostnader 262,84 kr/m2/år Uppvärmning 163 eller 193 kr/m2/år Totalt 35,50 kr/m2/månad eller 38 kr/m2/månad

5 Konsumentverkets uppgifter om elförbrukning
Kilowatt per månad en person 180 två personer 240 tre personer 280 fyra personer 340 fem personer 380 sex personer 430 sju personer 460 I lagens förarbeten prop 1996/97:124 sidan 82 ” Om särskilda skäl föreligger kan försörjningsstödet justeras med skäligt belopp. Kommunen äger också rätt att utge försörjningsstöd inom ramen för en bredare schablon och med högre belopp än vad som annars gäller.”

6 Schablon eller faktiska kostnader?
Schablon enklare, men … Inte säkert att det i det enskilda fallet följer socialtjänstlagens mening: skälig faktisk kostnad. Är det skäligt att räkna kostnaden för sophämtning efter hur många kvadratmeter huset har? Är det skäligt att räkna kostnaden för el och vatten utan att ta hänsyn till hur stort hushållet är?

7 Alternativ till schabloner för bostadskostnad
Sökandes faktiska kostnader Lånepapper med uppgift om räntor på huslån Taxeringsvärde, bostadsarea (från skattekontoret, ev försäkringskassans beräkning om bostadsbidrag), Fakturor/kvitton på olja, el, ved … Fakturor/kvitton på vatten och avlopp Fakturor/kvitton sophämtning Fakturor/kvitton villaförsäkring Fakturor/kvitton på annat som är nödvändigt för att ha ett skäligt boende

8 Ska socialen ge pengar till missbrukare?
Regeringsrättsdom

9 Matpengar måste jag väl få i alla fall?
Kammarrättsdomar

10 Vadå SoL 4:1 eller SoL 4:2, spelar det någon roll?
Överklagan, återkrav En ansökan som kommer in ska i första hand bedömas utifrån SoL 4:1: De som har gjort så de gott de kunnat och inte har så de klarar sig har rätt till bistånd om det inte går att lösa på annat sätt. Om sökanden inte har gjort så gott den kunnat, eller att det finns andra skäl till att avslå ansökan enligt 4:1, så kan utredning leda fram till att det finns särskilda skäl till att bevilja bistånd i alla fall. Då används 4:2. Exempel: Sökanden har haft normöverskott och därmed chans att betala hyra, men valt att göra annat, det vill säga har inte gjort så gott den kunnat och är därmed inte berättigad till bistånd till hyra enligt 4:1. Utredning kommer fram till att det finns särskilda skäl att bevilja bistånd enligt 4:2. Bistånd enligt 4:2 beviljas alltså till de som inte är berättigade till bistånd enligt 4:1 och är inte något som kommunen måste göra (som är fallet när kraven i 4:1 är uppfyllda). Vanligtvis behöver de som uppfyller 4:1-kraven inte betala tillbaka beviljat bistånd om de inte väntar på ersättning från annat håll. Detta regleras i SoL 9:2. För bistånd som beviljas enligt 4:2 finns möjligheter att kräva tillbaka biståndet även i andra fall. Vi betalar hyresskulden och sökanden betalar senare tillbaka till oss. Ansökan ska alltid prövas först enligt 4:1 och beslut tas enligt den. Avslag kan överklagas enligt förvaltningslagen. Om ansökan prövas enligt 4:2 kan sökanden överklaga detta enligt kommunallagen om den anser att beslutet borde ha prövats enligt 4:1.

11 Kan jag få låna pengar av socialen?
Återkravsbestämmelser

12 Kan jag överklaga beslutet om jag inte får låna pengar?
Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär

13 No money, no job, need welfare!
Utlänningslagen/-förordningen

14 Jag tycker att avslaget var åt h-e!
Överklagan eller inte? Utredningsansvar FL ”officialprincipen”. Socialstyrelsens Allmänna råd 2009:23 sidan 20: sökanden måste medverka i utredningen. Vi ska bara kolla om det kommit in i rätt tid och om det finns anledning att ändra beslutet. Om vi inte ändrar beslutet som sökanden vill, men ändrar lite, så gäller överklagan det nya beslutet. överklagan skickas till

15 Har sekretesslagen upphört?
Offentlighets- och sekretesslagen

16 Vill ha biståndet själv, trots fullmakt
Beviljades hyresskuld på femtusen kronor mot återkrav på kommande bistånd Vill ha biståndet själv, trots fullmakt

17 Oj, beviljade bistånd felaktigt 
Ta tillbaka gynnande beslut

18 Är pappas nya sambo tvingad att betala för mig?
Hur räknar kronofogden?

19 Kan man få försörjningsstöd till glasögon?
SoL 4 kap 3 §

20 Krav på godkännande innan flytt?
Vi har flyttat till ett dyrare boende för vi tyckte att vi behövde det! Krav på godkännande innan flytt?

21 Krav på godkännande innan flytt?
Vi har flyttat till ett dyrare boende för vi tyckte att vi behövde det! Krav på godkännande innan flytt?


Ladda ner ppt "Schablon eller inte till villaboendekostnader?"

Liknande presentationer


Google-annonser