Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIALTJÄNSTLAGEN SoL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIALTJÄNSTLAGEN SoL"— Presentationens avskrift:

1 SOCIALTJÄNSTLAGEN SoL
”Ramlag” ? Lagen ger varje kommun möjlighet att, inom lagens ramar, själv utforma sin socialtjänst

2 Vem får socialbidrag? De som gör så gôtt de kan får bistånd så de klarer sig om det inte går å ordne på nå´t ane sätt.

3 Vem får socialbidrag? De som gör så gôtt de kan får bistånd så de klarer sig om det inte går å ordne på nå´t ane sätt.

4 Vem får socialbidrag? De som gör så gôtt de kan får bistånd så de klarer sig om det inte går å ordne på nå´t ane sätt.

5 Vem får socialbidrag? De som gör så gôtt de kan får bistånd så de klarer sig om det inte går å ordne på nå´t ane sätt.

6 4 kap. Rätten till bistånd
Vem får socialbidrag? 4 kap. Rätten till bistånd 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

7 4 kap. Rätten till bistånd
Vem får socialbidrag? 4 kap. Rätten till bistånd 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

8 4 kap. Rätten till bistånd
Vem får socialbidrag? 4 kap. Rätten till bistånd 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

9 4 kap. Rätten till bistånd
Vem får socialbidrag? 4 kap. Rätten till bistånd 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

10 Den som inte själv kan? Söka alla tänkbara jobb, anmäld på arbetsförmedlingen. Vi ordnar sysselsättning och ger flitpeng? Vi ordnar jobbsökaraktivitet – och ger ingen flitpeng? Vi ställer krav på deltagande i af:s program, men tycker att den enskilde bör göra mer? Läsa SFI? Sluta SFI och söka jobb istället? Gå på ungdomsgymnasiet? Missbrukare …?

11 Den som inte själv kan? Kan vi kräva att missbrukare ställer upp på behandling för att komma ifrån sitt missbruk? Nej, RÅ 2009 ref 103.

12 Missbrukare, socialen och kammarrätten
SoL 4 kap 1 § Bistånd beviljas till ”den som inte själv kan ...”, dvs sökanden ska göra vad den kan för att få annan försörjning; SoL 4 kap 3 § Riksnormen kan reduceras om det finns särskilda skäl, exv att biståndet används till annat än vad det är avsett till (exv missbruk) och SoL 5 kap 9 § Nämnden ska noga bevaka att planerad plan för hjälp och stöd fullföljs

13 Missbrukare, RÅ 2009 ref 103 SoL 4 kap 1 § Inte arbetskrav, hjälp mot missbruk SoL 4 kap 3 § Ansökan gällde hyra, som inte ingår i riksnorm SoL 5 kap 9 § Nämnden ska tillsammans med sökanden noga bevaka att planerad plan för hjälp och stöd fullföljs

14 Missbrukare, kammarrättsdomar
Delta i utredning, exv komma på besök, provtagning Tidigare missbruk inte giltig frånvaro från OSA, praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet Biståndet används till annat

15 Tillgodosedda på annat sätt?
Studiemedel? Skadestånd, försäkringsersättningar? Sälja bil, bostad? Andra inkomster?

16 Skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagen anger några saker väldigt konkret: Livsmedel, Kläder och skor, Lek och fritid, Hälsa och hygien, Förbrukningsvaror, Dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift, Boende, Hushållsel, Arbetsresor, Hemförsäkring, Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

17 Skälig levnadsnivå? Socialtjänstlagen anger några saker väldigt konkret: Livsmedel, Kläder och skor, Lek och fritid, Hälsa och hygien, Förbrukningsvaror, Dagstidning, telefon och radio- och TV-avgift, Boende, Hushållsel, Arbetsresor, Hemförsäkring, Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa

18 4 kap. Rätten till bistånd
Vem får socialbidrag? 4 kap. Rätten till bistånd 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

19 4 kap. Rätten till bistånd
Vem får socialbidrag? 4 kap. Rätten till bistånd 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv

20 Lilvsföring i övrigt Sjukvård, medicin Tandvård Glasögon Hemutrustning
Flyttkostnader Babyutrustning Umgängesresor Rekreation Skulder

21 Vem får socialbidrag? De som gör så gôtt de kan
å inte har så de klarer sig, får bistånd om det inte går å ordne på nå´t ane sätt!


Ladda ner ppt "SOCIALTJÄNSTLAGEN SoL"

Liknande presentationer


Google-annonser