Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bygg upp en stark ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bygg upp en stark ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Bygg upp en stark ekonomi
Annika Sydberger Norrman

2 Vad gör Kronofogden? Kundservice Betalningsföreläggande Konkurstillsyn
Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga för att de håller på att tappa kontrollen över sin ekonomi. Telefonnummer Betalningsföreläggande: Har till uppgift att fastställa skulders riktighet. Summariska processen hanterar enskilda ärenden (E-mål), d.v.s. skulder mellan privatperson/privatperson, företag/privatperson, företag/företag. Skulder till staten och det allmänna kallas A-mål och hanteras inte via den summariska processen (mer info om skillnaden finns på ”Skuldbeviset” som den summariska processen tar fram kallas betalningsföreläggande Tillsyns i konkurser (TSM): När ett företag går i konkurs utser domstolen en konkursförvaltare. TSM ansvarar för tillsynen över förvaltaren och dennes arbete i konkursen. Tillsynens uppgift är att övervaka förvaltningen och se till att den sker skyndsamt och lagenligt. Bland annat granskas de arvoden förvaltaren tar ut.

3 Vad gör Kronofogden? Verkställighet/Indrivning Skuldsanering
Förebyggande Verksamhet Verkställighet: Den del som de flesta förknippar med Kronofogden. Vi arbetar på uppdrag av någon som inte fått betalt på frivillig väg. Det kan vara allt från en privatperson till stat och kommun. Det finns olika sätt för Kronofogden att driva en in obetald skuld. Vanligast är löneutmätning men det kan också ske utmätning och försäljning av lös egendom eller fastigheter. Det finns bra information på om hur ett ärende hanteras inom verkställigheten Skuldsanering: En möjlighet för en djupt överskuldsatt person att få en nystart. Utifrån individens ekonomiska situation räknas ett återbetalningsbelopp fram. Hur mycket som ska betalas styrs främst av personens inkomst och situation, inte skuldens storlek. Även en person som helt saknar betalningsförmåga kan få skuldsanering. Det normala är att en person som fått skuldsanering betalar vad den kan i 60 månader och därefter stryks kvarvarande skuld. Utförlig information finns på Förebyggande Verksamhet: Kronofogden har i uppdrag att motverka (över-)skuldsättning samt underlätta för medborgare och företag att göra rätt för sig, dvs. arbeta förebyggande. Detta gör Kronofogden genom att föra dialog och försöka påverka de som vill ha betalt och de som ska betala, dvs. kreditgivare och kredittagare i en vid bemärkelse. Exempel på målgrupper är statliga myndigheter som CSN, Radiotjänst och Skatteverket samt ungdomar och företagare. Även med beslutsfattare i samhället såsom lagstiftare (politiker) och i kommunerna förs dialog. Samarbete i förebyggande aktiviteter sker med t ex Finansinspektionen, Konsumentverket och skolor, bl a genom att öka kunskaper i ekonomi. 3

4 Bygga upp en stark ekonomi
Cirka 20 % av medborgarna år (ca 1,2 miljoner) problem med sin ekonomi, dvs. antingen a) svårt att betala sina räkningar, tvingas ta korta krediter; b) obetalda skulder hos inkasso och/eller kronofogden; c) överskuldsatta, dvs. kan inte under överskådlig tid betala sina skulder; Alla löper risk att någon gång hamna i en ”ekonomisk svacka”. Det som avgör om svackan blir tillfällig eller permanent beror på ett antal faktorer.

5 Faktorer som ökar eller minskar riskerna för överskuldsättning

6 1. Livssituationer såsom skilsmässa, dödsfall, sjukdom, arbetslöshet, konkurs m m 2. Brist på en eller flera ”resurser” i form av: - inställning till pengar - kunskap - socialt nätverk - arbete (inkomst) - buffert - hälsa 6

7 Inställningen till pengar
”Mina pengar har alltid runnit genom fingrarna” ”Köper saker för att göra sig själv glad” ”Pengar är vägen till lycka” Kunskap ”Jag kan inte ens räkna ut räntan” ”Amortering och ränta har jag ingen aning om” ”Jag kan alldeles för lite om ekonomi” Hur är din INSTÄLLNING TILL PENGAR? Är du en person som sällan får pengar över till att spara. Du tror hela tiden att allt ska lösa sig. Tar pengarna slut så kommer det mer Eller Är du den som har stenkoll på pengarna, gör en budget och lägger undan pengar regelbundet för att ha en buffert eller spara för att få råd och eller till dyrare saker? Inställningen till pengar när vi är unga som grundar sig på ”att det löser sig” och ”det kommer mer” leder ofta till att man så småningom hamnar i situationer där man tar lån för att lösa ekonomiska problem istället för att ändra beteende. Våra undersökningar visar att den inställning du har till pengar redan som ung, den inställningen bär du med dig resten av livet. KUNSKAP Vi lever i ett konsumtionssamhälle där vi ständigt lockas till att köpa och vi har också ett samhälle där vi som individer ska göra olika val och ta beslut i viktiga frågor som exempelvis vår pension, vilken elleverantör vi ska välja, vilket försäkringsbolag, sparformer, bolån, krediter, abonnemang av olika slag. Detta kräver kunskap så att du kan fatta kloka beslut. Det är därför viktigt att läsa och förstå det finstilta i avtal om exempelvis ett mobiltelefoni abonnemang , förstå vad effektiv ränta är när man ska låna , hur en borgensförbindelse fungerar och så vidare. Så att du inte ingår avtal som är onödigt dyra, tar dyra krediter, får betala någon annans skuld. Med begränsade kunskaper om ekonomi, förstå avtal, överblick över räntor och lånekostnader och riskerna med lån, ökar risken för att hamna i en överskuldsatt situation. Vem vänder du dig till om du behöver få kunskap och veta mer när det gäller olika ekonomiska beslut?

8 Socialt nätverk ”Min enda kontakt med omvärlden är Kronofogden” ”Om bara mamma ställt upp” ”Man pratar inte med någon annan om pengar. Det är fult” ”Det är mitt ansvar att fixa. Jag går inte till socialen.” Arbete ”Om jag bara fick ett jobb, så skulle allt ordna sig” ”Jag är 62 år. Jag får inget arbete” När det kommer till NÄTVERK så handlar det både om tillgång på kunskap och pengar. Med ett begränsat nätverk av personer som kan hjälpa vid en akut ekonomisk situation minskar möjligheterna att klara av situationen. Överskuldsättnings-processen börjar. Vi pratar inte gärna med någon om vår trassliga ekonomi. Genom att vi inte berättar för någon gör att vi heller inte får möjlighet att få råd och tips på vad man kan göra. Du får heller inte reda på att du är långt ifrån ensam om att ha en svag ekonomi. Dessutom mår du inte bra av att hålla problemen för dig själv. Har du ingen som du kan prata med finns det alltid stöd i din kommun, kontakta en budget och skuldrådgivare för den hjälpen. Vi på kronofogden vet genom våra undersökningar att hamna i en ekonomisk kris påverkar en individ starkt. Att ha skulder som man inte kan betala medför ofta att man känner en stark oro, skamkänsla, ett personligt misslyckande och ett utanförskap. Detta leder i sin tur till att man isolerar sig från omvärlden. Dessa känslor kan leda till att man håller problemen för sig själv och inte pratar om sin situation med någon - inte ens sina närstående. Alla dessa känslor skapar också psykisk stress och ångest som på sikt leder till ohälsa. Många med skulder drabbas av vanmakt och handlingsförlamning och eller stoppar huvudet i sanden – öppnar inte ens sina brev. Avsaknaden av ett ARBETE och svårigheter att snabbt få arbete begränsar möjligheterna att kompensera inkomstbortfall. Givetvis förstår alla vikten av att ha ett arbete! För att kunna orka söka jobb aktivt och kunna prestera sitt yttersta på en intervju krävs det att man är i balans med sig själv och sin ekonomi. Annars blockerar oron över ekonomin möjligheterna till att vara aktiv. Om du hela tiden måste oroa dig för hur du ska få pengarna att räcka till tar det all energi och du orkar helt enkelt inte vara på topp med ditt jobbsökande. Här finns det också ett stort glapp mellan trygghetssystemen. Vi vet genom de studier vi gjort att många ser som enda lösning på en försenad utbetalning av a-kassa att ta en snabb kredit. Därmed har lånekarusellen börjat snurra och ofta täcker man ett lån med ett annat. Risken med att låna till uppehälle på grund av utebliven ersättning är att när väl pengarna kommer så är de redan förbrukade.

9 Buffert Hälsa ”Skulderna tar alla ens krafter”
”Jag borde börja spela schack” ”Inga sparade pengar. Skulder på 400´ ”Allt jag fått är en begravning och en hund” Hälsa Din ekonomi påverkar ditt hälsotillstånd och ditt hälsotillstånd påverkar din ekonomi ”Skulderna tar alla ens krafter” ”Det började med en långtidssjukskrivning” ”En annan sorts ångest när det gäller pengar. Det gräver som en hand i magen och hjärtat slår” Med begränsad ekonomi i form av låg lön och inget sparkapital minskar möjligheterna att själv kunna klara förändringar av sin livssituation. Det är ofta olika livssituationer som gör att man hamnar i överskuldsättning. Livssituationer som du ofta inte kan rå över. Det är just sådana situationer som direkt påverkar de ekonomiska marginalerna. Därför är det viktigt att ha en BUFFERT – att regelbundet spara. Dock har inte alla den möjligheten. Men det finns också andra sätt att spara på, t ex. gå igenom dina abonemang och prenumerationer, använd kontantkort på mobilen välj betalkort utan kreditmöjlighet välj internetleverantörer med fasta priser För många med trasslig ekonomi krävs det ett pusslande av inkomsterna, utgifterna men framförallt olika krediter för att få månaden att gå runt och samtidigt kunna ha en ventil i form av möjlighet till nya krediter. En kvinna beskrev detta som att det är som att spela schack. Utan egen sparad buffert gör man krediten till en nödvändig buffert. Viktigt att känna till: Allt sparande utöver de former som ger bankränta alternativ avkastningen på räntefonder är en risk! Genom de undersökningar som vi gjort, vet vi att hälsotillståndet påverkas kraftigt om man är överskuldsatt. Du får helt enkelt sämre hälsa av att vara överskuldsatt. Och har du problem med att få ekonomin att gå ihop ökar också risken för att du blir sjuk. Vanliga sjukdomar är ångest och psykisk stress, depressioner men även hjärt och kärlsjukdomar. Sjukdomen i sig kan minska möjligheten att få arbete. Vid sjukdom minskar dessutom möjligheterna till att få ett arbete, inkomsterna minskar samtidigt som kostnaderna för medicin och vård tillkommer. Alla blir inte stressade eller sjuka av överskuldsättning, men många blir det eller riskerar att bli det. De vi kommer i kontakt med tycker dock att överskuldsättningen är jobbig, Ett uttalande att ”skulderna tar alla ens krafter” är illustrerande. En överskuldsättning uppstår normalt inte över en natt. Sjukdom uppstår normalt två till fem år efter det att livsförändringen inträtt men ofta sker förändringen successivt. Ofta är det så att personer har kämpat mycket länge innan de blir föremål för åtgärder från inkassoföretag eller Kronofogden.

10 Motivation Motivation är den starkaste drivkraften!
”Det är inte mig själv jag måste tänka på, utan mina barn” Vi har nu gått igenom de sex olika faktorerna som påverkar risken för överskuldsättning. Slutligen handlar det naturligtvis om motivation – som är det viktigaste av allt. Se hur idrottsstjärnorna tänker. De är fokuserade och siktar mot att bli bäst. De sätter upp delmål och noterar kortsiktiga framgångar. Det är likadant när det handlar om risken för överskuldsättning eller hur man tar sig ut ur en sådan situation. Analysera de olika motkrafterna. Finns det något område som är svagare än övriga? Ringa in dem och ta fram en handlingsplan och lägg in delmål. Ett positivt tänkande är en förutsättning för att lyckas - se på exempelvis Stefan Holm – han tänkte ju inte att han skulle riva ribban när han hoppade – han tänkte redan att han hade hoppat och klarat det. Ett kinesiskt ordspråk lyder: De tusen små stegen mot målet. Vad är viktigast för dig just nu? Vilka är dina framtidsdrömmar? Hur ska du förverkliga dem? Det är viktigt att du tar dig tid för detta och låt det bli en hemläxa! Skriv ner vad du vill jobba vidare med och sätt upp korta delmål! Fundera på vem som kan hjälpa dig om du känner att du behöver hjälp med detta. Skjut det inte framför dig ta den kontakten så fort du har tid.

11 Liten skuld kan bli stor
Telefonräkning kronor Påminnelse kronor Inkassokrav kronor Ombudskostnader kronor Dröjsmålsränta kronor Betalningsföreläggande kronor Grundavgift hos Kronofogden 600 kronor Totalt kronor - Den ursprungliga skulden - Vid påminnelse från telefonoperatören läggs ofta en påminnelseavgift till - Om företaget inte får betalt kan de vända sig till ett inkassobolag som skickar ut ett inkassokrav. Inkassobolagen är privata företag som är helt fristående från Kronofogden - Ombudskostnader är kostnader för inkassobolagets hantering och dessa läggs på skulden - Om skulden inte betalas till inkassobolaget kan de ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta utgör ett ”bevis” på skuldens riktighet och kostnaden för betalningsföreläggandet läggs till skulden. Det är här en betalningsanmärkning kan uppstå. Det är inte Kronofogden som sätter betalningsanmärkningar och mer information finns på Datainspektionens hemsida - Om skulden ändå inte betalas kan inkassobolaget gå vidare inom Kronofogden och begära verkställighet. Då görs en tillgångsundersökning och eventuellt en utmätning. Kostnaden på 600 kronor läggs på skulden Observera att de olika kostnaderna avser 2011

12 Bra hjälpmedel Kronofogdens hemsida, www.kronofogden.se
Kundservice: Broschyr: Budget Betala På Kronofogdens hemsida finns mer information och hjälp för att testa sin ekonomi. - Snabbguide om skulder - Särskild information riktad till kvinnor - Ekonomitestet - Lärarrummet


Ladda ner ppt "Bygg upp en stark ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser