Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OM DET GÅR SNETT INTRODUCERA KAPITLET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OM DET GÅR SNETT INTRODUCERA KAPITLET"— Presentationens avskrift:

1 OM DET GÅR SNETT INTRODUCERA KAPITLET
I det här kapitlet ska vi prata om vad man kan tänka på om det går snett. Det finns hjälp att få.

2 Förfallodag, eller sista betalningsdag. Belopp, eller att betala
Fakturanummer Förfallodag, eller sista betalningsdag. Belopp, eller att betala OCR-nummer, eller referensnummer Bank- eller plusgironummer Betalningsmottagare EN FAKTURAS OLIKA DELAR ”Kärt barn har många namn” – räkning, faktura, avi Det här är en faktura, räkning, avi som de flesta av er förmodligen har fått någon gång. På fakturan står allt från när den ska vara betald, vilken summa som ska betalas och till vem. Om det skulle bli problem kan det vara bra att ha koll på fakturanumret, så det kan vara bra att spara fakturan. (Förklara och visa de olika punkterna.)

3 TÄNK HEM! Hyra och hemförsäkring El Mat
Avgift till arbetslöshetskassan Telefon Övriga räkningar PRIORITERA ”HEM” Alla räkningar är viktiga Måste du prioritera – prioritera HEM A-kassa och Telefon Stoppa inte huvudet i sanden Alla räkningar är prioriterade räkningar, men ibland räcker inte pengarna och man måste prioritera vissa före andra. Om du hamnar i ett sådant läge ska du tänka HEM; dvs betala hyra, hemförsäkring, el och mat först, därefter andra räkningar. Du måste ju ha någonstans att bo, med ljus och värme och kunna köpa mat för att överleva. Tänk på vilka räkningar du har på autogiro så att du kan prioritera om du måste. Om du får din ersättning, eller snart uppfyller kriterierna för ersättning från a-kassan, är det även prioriterat att betala den lilla månadsavgiften till a-kassan. Detta för att du inte ska bli utan ersättning. Det är också viktigt att du har en telefon så att du kan nås av arbetsgivare, myndigheter och att du själv kan ta kontakt med inkassobolag och andra för att göra t ex avbetalningsplaner. Håll koll på räkningarna. Sortera dina räkningar i en pärm där du tydligt kan se vad som är betalt och inte. Även om det är jobbigt och man vet med sig att ”här kommer en jobbig räkning” så gäller det att ta tag i den och öppna kuvertet. Ta kontakt, ring, förklara och försök hitta en lösning innan sistabetalningsdagen har passerat.

4 ALEXANDERS MOBILRÄKNING När får man en betalningsanmärkning?
250 kr Påminnelse + 50 kr Inkasso + 160 kr EN SKULD VÄXER FORT Du har inte rätt till påminnelse Inkassobolag Betalningsföreläggande och bestridande Utslag Utmätning Dröjsmålsränta Betalningsanmärkning Det här är Alexanders mobilräkning som han inte kunde betala. (Klicka framåt) Mobilräkningen var ursprungligen på 250 kr, men han hade inte råd att betala. Företaget valde då att skicka en påminnelse (Klicka framåt) och lade på 50 kr i påminnelseavgift, vilket de har rätt till. Man har inte rätt att få en påminnelse utan det är frivilligt för företagen att skicka ut. Många företag väljer dock att skicka ut påminnelser. Alex kunde fortfarande inte betala och ärendet gick vidare till ett inkassobolag (Klicka framåt) som försökte driva in skulden. Inkassobolag är företag som har som affärsidé att driva in skulder åt andra företag. För att driva in skulden som Alex hade till sin mobiloperatör tog de ut en avgift på 160 kr. Alex hade fortfarande inga pengar och skulden skickades vidare från inkassobolaget till Kronofogden. (Klicka framåt) Kronofogden skickade då ut ett betalningsföreläggande till Alex. För detta lade de på en avgift på 640 kr. Ett betalningsföreläggande är ett brev som skickas ut med en förfrågan om man är skyldig pengarna eller inte. Detta gör man för att fastställa om det finns en skuld. Många är rädda för att skriva under att de fått betalningsföreläggandet eftersom de tror att de då medger att det finns en skuld. Detta stämmer inte. Det är viktigt att alltid skriva under att man mottagit brevet, men om man inte anser sig vara skyldig pengarna ska man också skriva att man bestrider kravet. Alex visste ju att han hade en skuld och skrev under och skickade in brevet till Kronofogden. I och med att Alex erkände fastställde de skulden med ett utslag (Klicka framåt). Utslag är ett beslut om att det finns en skuld som hamnar i Kronofogdens register. Ofta får Kronofogden i uppdrag att även driva in en fastställd skuld. Men ibland nöjer sig företaget eller inkassobolaget med att Kronofogden konstaterat skulden och försöker driva in den på egen hand. I det här fallet fick Kronofogden i uppdrag att driva in skulden från Alex, det kallas utmätning (Klicka framåt). För detta tar de en avgift på 600 kr per skuld och år. Utmätning innebär att Kronofogden går igenom Alex ekonomi och tittar hur man kan driva in skulden. Om Alex har en inkomst kan pengar dras från den, om inte har han kanske tillgångar som kan säljas av. Kronofogden säljer inte det som Alex behöver för att klara sin vardag, de tar heller inte inkomst som understiger existensminimum. Den här skulden har växt mycket bara i avgifter på kort tid. Men den stora kostnaden på sikt för en skuld är dröjsmålsräntan. Det är en ränta som företaget som du har en skuld till har rätt att ta ut och som ofta börjar ticka första dagen du är sen med betalningen. (Klicka framåt) När tror ni att Alex får en betalningsanmärkning? (Klicka framåt) Det är först när Kronofogden har konstaterat att det finns en skuld, alltså i och med utslaget. Något förenklat kan man säga att en betalningsanmärkning sitter kvar i tre år efter att skulden är betald. Betalningsföreläggande + 640 kr UTSLAG Utmätning + 600 kr När får man en betalningsanmärkning?

5 Telia Sergel Inkasso BF/Utslag Fortum Market Intrum Justitia BF/Utslag
Fordringsägare Inkassobolag Kronofogden Summarisk process Verkställighet Skatte-verket Utmätning Telia Sergel Inkasso BF/Utslag Utmätning SKULDER KAN TA OLIKA VÄGAR Men det är inte alltid som en skuld går igenom alla de steg vi såg i Alex fall. Processen kan gå både snabbare och långsammare. Här ser vi några exempel på detta. Statliga skulder som Radiotjänst och Skatteskulder går ofta direkt till Kronofogden. (Klicka framåt för att visa stegen i de olika exemplen.) Fortum Market Intrum Justitia BF/Utslag Utmätning Sjukvård Visma Collectors BF/Utslag

6 VILKA KONSEKVENSER FÅR EN BETALNINGSANMÄRKNING?
BETALNINGSANMÄRKNINGAR FÅR KONSEKVENSER En betalningsanmärkning är en signal om att någon inte skött sina betalningar eller åtaganden. Det spelar ingen roll hur liten eller stor skulden är från början. Vad kan det bli svårt att få om man har en betalningsanmärkning? Konsekvenser av en betalningsanmärkning är: Svårt att få lån, krediter och betalkort Svårt att få abonnemang på telefon och el Svårt att få jobb, särskild jobb där man hanterar pengar, som jobb i butik eller restaurang Svårt att få boende Dyrare hemförsäkring och trafikförsäkring Svårt att hyra saker

7 VAD GÖR KRONOFOGDEN? ”En pådrivande kraft för att alla betalar och ingen blir överskuldsatt.” Balans är den viktigaste uppgiften. Kronofogden tar inte ut ränta. Har du problem? Ta kontakt, ställ frågor! VÅGA TA KONTAKT MED KRONOFOGDEN Opartisk medlare Skydd för den som lånat och den som lånat ut Kronofogden är en statlig myndiget som arbetar med skuldfrågor. Myndigheten är en opartisk medlare som ska hjälpa både den som är skuldsatt och den som vill ha betalt. Det är inte Kronofogden som tar ut ränta, däremot driver de in räntan till den som äger skulden. Om man får ett brev från Kronofogden ska man inte vara rädd att ta kontakt och ställa frågor. De vill hjälpa till och arbetar förebyggande för att ingen ska hamna i skuld. Hur hade det sett ut om Kronofogden inte fanns? Dyrare och svårare att ta krediter och flera oseriösa indrivare.

8 VANLIGA SKULDER HOS KRONOFOGDEN
Mobil, internet Prylar och kläder Obetald TV-avgift Fordonsrelaterade skulder Skatteskulder CSN skulder SMS-lån Brottsrelaterade skulder VANLIGA SKULDER (Gå igenom de olika typerna av skulder.) TV-avgiften och skatteskulder är värda att nämna lite extra eftersom de båda är skulder till det allmänna, dvs till staten och kan hamna hos Kronofogden mycket snabbt. Det är inte ens säkert att du får en påminnelse. Många unga får skatteskulder eftersom de jobbar timmar hos olika arbetsgivare och då är det lätt att det dras för lite skatt. Är man i den här situationen är det bra att be en av arbetsgivarna att dra lite extra skatt varje månad för att undvika att få en skatteskuld, kvarskatt.

9 VAR RÄDD OM DIN NAMNTECKNING
Ta på sig betalningsansvar för någon annan Solidariskt betalningsansvar Borgen Var rädd om din namnteckning. Den betyder att du tar på dig ett ansvar. Det är inte helt ovanligt att man i en relation skriver under ett avtal om abonnemang eller kredit för någon annan bara för att vara snäll. Vad händer om relationen upphör? Har man ingått ett avtal är man skyldig att betala, oavsett om man har tillgång till sakerna eller inte. Idag är det vanligt att banker vill att de som ska ta ett lån tillsammans ska vara solidariskt betalningsansvariga. Vad betyder det? Solidariskt betalningsansvar innebär att banken kan kräva hela summan av vilken låntagare de vill. Det är sedan upp till låntagarna att kräva varnadra på pengar. Exempel X och Y lånar kr tillsammans och banken kräver att de är solidariskt betalningsansvariga. X blir sjuk och långtidsarbetslös och kan inte betala sin del av lånet. Banken kräver då Y på hela beloppet. Vid solidariskt betalningsansvar är man alltså inte ansvarig för halva skulden var, utan för hela skulden. När man går i borgen för någon annan ger man ett löfte om att betala om den andre inte kan. Den som gått i borgen har inte rätt till sakerna, men måste ändå betala. X går i borgen för Y som ska köpa en bil. Y visar sig vara opålitlig och struntar i att betala lånet. Banken kräver då X på pengarna. Y kan fortsätta att använda sin bil, medan X tvingas sälja sin egen bil för att ha råd att betala lånet.

10 BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVNING
Avgiftsfri kommunal service Budgetrådgivning Skuldrådgivning Alternativa lösningar Stöd till skuldsanering BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE KAN HJÄLPA Avgiftsfritt Sekretess Budgetrådgivning Skuldrådgivning Om ekonomin inte går ihop finns det hjälp att få. I varje kommun ska det finnas budget- och skuldrådgivning. De kan hjälpa till med att lägga upp en budget eller ge rådgivning kring hur man kan lösa en skuldsituation. De jobbar både med alternativa frivilliga lösningar och stöd till skuldsanering. Att ta kontakt med en budget- och skuldrådgivare är avgiftsfritt för den som behöver och finansieras via skatten. Rådgivaren har sekretess och det du säger får inte föras vidare till någon annan, inte ens inom kommunen.

11 ALTERNATIVA LÖSNINGAR
Förbättrade villkor Amorteringarna minskas Räntesatsen minskas eller räntan ”fryses” på befintliga lån Saneringslån Ackord Amortering av i första hand kapitalskulden och därefter betalning av ränteskulden Betalningsplan ALTERNATIVA LÖSNINGAR Bygger på att båda parter är överens Olika situationer kräver olika lösningar En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med att förhandla med den man är skyldig pengar. Detta kallas alternativa lösningar och bygger på att båda parter är överens. Exempel kan vara att man kommer överens om en betalningsplan, dvs att betala en del av skulden varje månad. Det finns flera alternativa lösningar som är bra i olika situationer. Man måste utgå från varje individuellt fall för att kunna avgöra vilken lösning som passar bäst.

12 SKULDSANERING Du är så svårt skuldsatt att du inte kommer att kunna betala dina skulder på många år (15 år). Helhetsbedömning: hur och varför har skulden uppkommit. Om du får skuldsanering får du leva på existensminimum. Efter fem år är du skuldfri. SKULDSANERING SOM EN SISTA UTVÄG Kronofogden beslutar Tvingande Vissa kriterier ska uppfyllas Om någon inte kan betala sina skulder på mycket lång tid, och alternativa lösningar inte är aktuella, kan man ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Uppfyller man kriterierna och Kronofogden belslutar om skuldsanering, tvingas företagen man är skyldig pengar att gå med på detta. Det är svårt att få skuldsanering och det beviljas i princip bara en gång i livet. För att få skuldsanering ska man vara så svårt skuldsatt att man inte kan betala tillbaka sina skulder inom en överskådlig tid. Men Kronofogden tittar också på hur och varför skulderna har uppkommit. Blir man beviljad skuldsanering betyder det att man lever på existensminimum i fem år. Därefter är man skuldfri och har ingen betalningsanmärkning. Exempel X har sammanlagda skulder på 1 miljon kr. X beviljas skuldsanering av Kronofogden. Under fem år lever X på existensminimum. Alla pengar utöver existensminimum går till att betala av på skulderna. Efter fem år har X betalat av kr. Resterande kr stryks. Staten går inte in och betalar mellanskillnaden, utan detta blir på företagens risk. X börjar ett nytt skuldfritt liv utan betalningsanmärkningar.


Ladda ner ppt "OM DET GÅR SNETT INTRODUCERA KAPITLET"

Liknande presentationer


Google-annonser