Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Från tvång till religionsfrihet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Från tvång till religionsfrihet"— Presentationens avskrift:

1 - Från tvång till religionsfrihet
Religionshistoria - Från tvång till religionsfrihet

2 Religionsfrihet Innebär att varje människa
fritt ska få utöva sin religion själv ska få bestämma om hon eller han vill tillhöra ett religiöst samfund eller inte. Finns inskrivet i de flesta länders grundlag.

3 Kristendomen växer fram
De första kristna: fattiga, slavar och kvinnor. Varför blev de kristna? Utsatta för förföljelse framtill 300-talet e. Kr. Religionsfrihet i Romarriket. Kejsar Konstantin blir kristen. Kristendomen sprids över hela Romarriket. Jesus lärljunge Petrus ledare för Roms första kristna kyrka. Varje påve sen dess räknas som hans efterträdare.

4 Norr om Romarriket Asatro och samisk religion.
Nordiska kungar möter kristendomen under sina krigståg. Katolska kyrkan missionerar i Norden. Missionär: en person som sprider ett religiöst budskap. Sverige blir kristet vid början på 1000-talet. Kung Olof Skötkonung döps ca 1008 =vår första kristna kung

5 Tre huvudgrupper Sammanlagt 2 miljarder kristna = världens största religion

6 Katolska kyrkan Påven – ledare med mycket makt.
Gör uttalanden om hur människor ska leva. Inga kvinnliga präster eller påvar. Den nuvarande påven heter Benedictus XVI

7 Sju sakrament (heliga handlingar) 1. Dop 2. Bikt 3. Nattvard 4
Sju sakrament (heliga handlingar) 1. Dop 2. Bikt 3. Nattvard 4. Konfirmation 5. Äktenskap 6. Prästvigning 7. Den sista smörjelsen

8 Ortodoxa kyrkan Rysk-ortodoxa, grekisk-ortodoxa, osv.
Samma sakrament som katoliker, kallas mysterier. Dop och konfirmation vid samma tillfälle. Gudstjänst utan predikan. Ikonostas: vägg med ikoner (bilder) av Jesus, Maria och lärljungarna. Skäggig präst

9

10 Protestantiska kyrkan
Bildas på 1500-talet av Luther. Den svenska kyrkan är protestantisk. Vad vet ni om Svenska kyrkan?

11 Lägg ditt bilder! Martin luther, lilla katekesen Kvinnliga präster

12 Medeltidens kyrka Leds av påven.
Syndernas förlåtelse genom kyrkan – krävdes för att komma till himlen. Bannlysning: att bli utesluten ur kyrkan. Bikt: att bekänna sina synder för en präst.

13 Kritik mot kyrkan Avlatsbrev: att köpa sig fri från synd med pengar.
Kyrkans rikedomar bygger praktfulla kyrkor. Prästerna levde inte enligt Bibeln. Peterskyrkan i Rom.

14 Kättare: De som avvek från den katolska kyrkans lära.
Inkvisitionsdomstolar: spårade upp och dömde kättare. ”Häxor” och andra kättare kunde brännas på bål.

15 Martin Luther Tysk munk och professor på 1500-talet.
Att tro viktigare än goda gärningar. Fel att köpa sig fri från synd. Spikade upp 95 teser (påståenden) på kyrkporten i Wittenberg. Reformation = förändring. Bannlyst av påven.

16 Luthers lära Bibeln måste översättas så att var och en kan läsa och tolka den själv. Gudstjänster på landets eget språk. Ingen påve. Inga munkar och nunnor. Bara två sakramenten: dop och nattvard.

17 Sverige blir kristet Sverige blir kristet (katolskt) på 1000-talet.
På 1500-talet under Gustav Vasa blir Sverige protestantiskt (reformationen).

18 Kyrkans makt på 1500-talet Kyrkplikt: Tvång att gå i kyrkan.
Husförhör. Kristendomsundervisning i skolan. Bannlysning för svåra brott – begravd i ovigd jord ”Skampåle” utanför kyrkan vid mindre brott (superi, lösaktighet) Katoliker avrättas!

19 Från tvång till religionsfrihet
1800-talet: tillåtet att bli medlem i frikyrka. 1951: Tillåtet att gå ur Svenska kyrkan. 1995: Nyfödda inte automatiskt medlemmar i Svenska kyrkan.


Ladda ner ppt "- Från tvång till religionsfrihet"

Liknande presentationer


Google-annonser