Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reformationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reformationen."— Presentationens avskrift:

1 Reformationen

2 Albigenserna John Wycliffe—kritik av påvedömet Jan Hus—Wycliffes läror plus nationalism

3 Reformationen Uppror mot Rom
Nationella, ekonomiska och moraliska faktorer Reform inbyggd i det kristna budskapet

4 Påvarnas ”babyloniska fångeskap”
Konflikten med Filip den sköne Avignon och Rom Två eller tre påvar?

5 De intellektuella rötterna
Humanismen Pico della Mirandolas människosyn—det personliga ansvaret ”Devotio moderna”—den religiösa inlevelsen (Teresa av Avila) Det Nya Jerusalem

6 Martin Luther (1483-1546) Augustinsk munk
- ”via moderna”: Ockhams nominalism - pessimistisk människosyn (Augustinus) - tron styr förnuftet - voluntarism (”Guds allmakt) Avlaten Oktober 1517—"De 95 teserna om avlatens innebörd” Konflikt med Rom--bannlyst

7 Teologiska frågor Frälsning: ”tron alena” (goda gärningar räcker inte)
Religiös auktoritet: Bibeln (inte kyrkans undervisning/tolkning) Vad är kyrkan? Hela den kristna gemenskapen (inte prästerkapet) Högsta form av kristet liv? Både religiöst och sekulärt liv—att följa ens kallelse (inte att vara munk eller präst)

8 Reformationen Återgång till Augustinus Schism?
Upplösning av den medeltida syntesen (både den skolastiska filosofin och påvens makt) Boktryckarkonstens betydelse

9 Konsekvenser Bondeuppror Luthers maktsyn
Luther: ingen humanist (paradoxen)

10 Zwingli och Calvin Nattvärdsläran: konflikten med Luther Calvin:
- predestinationsläran - människosyn: människan är svag—frälsning bara genom Guds nåd - arbetets betydelse Anabaptisterna: återgång till den tidiga kristendomen

11 Anabaptisterna: - återgång till den tidiga kristendomen
- gemensam egendom - kvinnans självständighet i församlingen - separation mellan kyrka och stat - ingen vapentjänst Luthers, Zwingli och Calvins kritik: sekulariseringsrisken

12 Reformationen Katolska kyrkans källor: - judisk historia
- grekisk teologi - romersk kyrkorätt Reformationen bidrog till: - förstärkningen av de judiska elementen (Gamla Testamentet) - att tona ned de grekiska elementen - avfärdandet av de romerska elementen


Ladda ner ppt "Reformationen."

Liknande presentationer


Google-annonser