Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvarmland.se En ny modell för samverkan mellan stat, region och kommuner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvarmland.se En ny modell för samverkan mellan stat, region och kommuner."— Presentationens avskrift:

1 www.regionvarmland.se En ny modell för samverkan mellan stat, region och kommuner

2 www.regionvarmland.se Kultursamverkansmodellen Region Värmland ska ta fram en regional kulturplan i samverkan med kommunerna och efter samråd med kulturlivet Statsbidragen till regionala kulturverksamheter samlas i en ”koffert” Statens kulturråd beslutar om kofferten utifrån den regionala kulturplanen Därefter fördelar Region Värmland statsbidrag till verksamheterna (i dag söker varje verksamhet statsbidrag för sig)

3 www.regionvarmland.se Kulturplanen ska utgå från de nationella kulturpolitiska målen: Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig utveckling ska prägla samhällets utveckling.

4 www.regionvarmland.se För att uppnå målen ska kulturpolitiken: -främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, -främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, -främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, -främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan, -särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

5 www.regionvarmland.se ”Värmlandskofferten” i dag Värmlandsoperan Värmlands Museum Västanå Teater Riksteatern Värmland Folkrörelsernas arkiv för Värmland Föreningen Värmlandsarkiv Dans i Värmland Länsbiblioteket i Värmland Film i Värmland Slöjd i Värmland

6 www.regionvarmland.se Total finansiering (2011) av kultur- verksamheter med statsbidrag Staten 46 milj kr Region Värmland 44 milj kr Kommunerna 20 milj kr Totalt 110 milj kr

7 www.regionvarmland.se Kulturplanen ska ge svaren Vad ska region och kommuner samverka om? Hur kan kulturverksamheterna samverka mer? Vad vill vi satsa på? Vad vill vi utveckla? Hur kan vi utnyttja de gemensamma resurserna bättre? Vill vi ändra prioriteringarna? Vill vi förändra uppdragen till kulturverksamheter som får regionala och statliga bidrag? Hur kan vi samverka över länsgränserna?

8 www.regionvarmland.se Kulturdialog 2011 Dialogmöten i kommunerna Tematiska dialogmöten: Barn och unga, Konst och konsthantverk, Scenkonst, Musik Åtta arbetsgrupper med politiker, tjänstemän, kulturinstitutioner, kulturskapare… Rapporten ”Kulturen i Värmland 2011”

9 www.regionvarmland.se Syften med samverkansmodellen Fler ges möjlighet påverka kulturpolitiken En möjlighet till lärande och ökat engagemang Fokus på kulturutveckling och förnyelse Stärkt dialog och samsyn mellan kommuner och region Ökat intresse för samverkan Plattform för kommunernas eget arbete med kulturen

10 www.regionvarmland.se Vad händer med förslag och idéer? Rapportering till Region Värmland Skrivargrupp Politisk styrgrupp Kulturplan på remiss till kommunerna våren 2012 Beslut om kulturplanen i regionfullmäktige oktober 2012

11 www.regionvarmland.se Diskussionsfrågor Vad är viktigast att utveckla eller förändra inom kulturområdet i vår kommun? Hur kan kulturlivet i vår kommun samverka mer med de regionala kulturverksamheterna? Hur skapar vi ett bättre kulturliv för, med och av barn och unga?

12 www.regionvarmland.se Mer information på: regionvarmland.se/kulturplan


Ladda ner ppt "Www.regionvarmland.se En ny modell för samverkan mellan stat, region och kommuner."

Liknande presentationer


Google-annonser