Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Principiell utgångspunkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Principiell utgångspunkt"— Presentationens avskrift:

1 Principiell utgångspunkt
Politik Huvudman och myndighetsutövning Produktion

2 Huvudprocesser Medborgarna Medborgarna Politik M&H Produktion
Sociala tjänster Utbildning Medborgarna Medborgarna Kultur Idrott och fritid Samhällsbyggnad Miljö, folkhälsa och säkerhet Teknisk försörjning

3 Delar i huvudprocesserna
Sociala tjänster Individ och familjeomsorg Psykiatri Handikappomsorg Äldreomsorg

4 Delar i huvudprocesserna
Utibildning Förskola Skolbarnsomsorg Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning

5 Delar i huvudprocesserna
Kultur Bibliotek Teater/dans/musik/konst Musikskola

6 Delar i huvudprocesserna
Fritid och idrott Fritidsgårdsverksamhet Föreningsstöd Idrott och motion

7 Delar i huvudprocesserna
Samhällsbyggnad Fysisk planering Exploatering Fastighetsbildning Byggande

8 Delar i huvudprocesserna
Miljö, folkhälsa och säkerhet Tillstånd och tillsyn Miljöplanering Räddningstjänst Folkhälsa Brottsförebyggande Riskanalyser

9 Delar i huvudprocesserna
Teknisk försörjning Gator, vägar, parker Trafik Energi VA Renhållning

10 Politiskt ansvar Sociala tjänster: SN och ÄN Utbildning: BUN och GVN
Kultur: BKN och ON Fritid och idrott: ON och FSN Samhällsbyggnad: KS och ON Miljö, folkhälsa och säkerhet: KS, ON, SN och TN Teknisk försörjning: ON och TN

11 Myndighets- och huvud-manna-grupper
Organisationsskiss Politik M&H Produktion Myndighets- och huvud-manna-grupper Fristående produktion SN ÄN BUN GVN BKN FSN ON TN KSAU KF KS SLK Egenregi produktion Stabs- grupper KSVU 7 verksamhets- områden

12 Stödprocesserna Kommunikation och omvärldsbevakning
Personal- och kompetensförsörjning Ekonomi och controlling Finans- och kapitalförvaltning Mark- och fastighetsägande Näringsliv Kommunikation och omvärldsbevakning IT Internationella samordning Kommunövergripande juridik och ärendeadministration

13 Processkarta Sociala tjänster Utbildning Kultur Idrott och fritid
kompetensförsörjning Personal- och Ekonomi och controlling kapitalförvaltning Finans- och fastighetsägande Mark- och Näringsliv Kommunikation och omvärldsbevakning IT Internationella samordning Kommunövergripande juridik och ärendeadm Sociala tjänster Utbildning Kultur Idrott och fritid Samhällsbyggnad Miljö, folkhälsa och säkerhet Teknisk försörjning


Ladda ner ppt "Principiell utgångspunkt"

Liknande presentationer


Google-annonser