Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldraenkät Volgsjö skola

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldraenkät Volgsjö skola"— Presentationens avskrift:

1 Föräldraenkät Volgsjö skola
Höstterminen 2008

2 Enkäten genomförd under höstterminen År av 37 År av 37 År av 42 Svarsfrekvens på 68 %

3 Trygghet Mitt barn trivs i skolan

4 Delaktiga elever Mitt barn kan vara med och påverka verksamheten i sin skola

5 Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar för sitt skolarbete

6 Lärande Skolans personal stimulerar mitt barn till lärande

7 Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete

8 Mitt barn får det stöd han/hon behöver i skolan

9 Mitt barn är med och utvärderar sitt skolarbete

10 Röda tråden Jag kan följa mitt barns utveckling genom utvecklingssamtal, IUP eller annan skriftlig dokumentation

11 Hälsa Skolan erbjuder bra mat

12 Mitt barn får den tid som han/hon behöver för att göra sina skoluppgifter

13 Skolan arbetar på många sätt för att mitt barn skall röra på sig

14 Delaktiga föräldrar Jag känner till kunskapsmålen för mitt barn

15 Utvecklingssamtalet belyser mitt barns kunskaps- utveckling

16 Utvecklingssamtalet belyser mitt barns sociala utveckling

17 Jag är nöjd med utvecklingssamtalet

18 Samarbetet med skolan fungerar bra


Ladda ner ppt "Föräldraenkät Volgsjö skola"

Liknande presentationer


Google-annonser