Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterkrigstidens in- och utvandring Åke Nilsson Enheten för demografisk analys och jämställdhet Statistiska centralbyrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterkrigstidens in- och utvandring Åke Nilsson Enheten för demografisk analys och jämställdhet Statistiska centralbyrån."— Presentationens avskrift:

1 Efterkrigstidens in- och utvandring Åke Nilsson Enheten för demografisk analys och jämställdhet Statistiska centralbyrån

2 Invandring och utvandring per 1000 av folkmängden Per 1 000 av folkmängden

3 Flyktingarna under andra världskriget Flyktingarna som kom till Sverige under andra världskriget folkbokfördes inte i Sverige. De var bara de som inte kunde återvända som så småningom folkbokfördes. Därför saknas toppar åren 1944 och 1945 i migrationskurvorna.

4 Andel utrikes födda i befolkningen Procent

5 Sverige betraktade sig som ett utvandringsland ”Den kraftiga ökningen av antalet emigranter under år 1949 torde, som framgår av nedanstående sammanställning, huvudsakligen bero på ökad utvandring av i Sverige bosatta utlänningar. NationalitetAntal% Svensk377426,4 ….. Summa14 174100,0 Endast omkring 26 % av samtliga emigranter voro sålunda svenska medborgare."

6 Definition Invandrare Ha för avsikt att bosätta sig i Sverige minst ett år Uppehållstillstånd krävs för utomnordiska medborgare Utvandrare Ha för avsikt att bosätta sig utomlands minst ett år

7 Migration över landets gränser kan visas efter In- och utvandringsland – sedan 1851 Medborgarskapsland – första gången 1949 men systematiskt sedan 1968 Födelseland - underlag sedan 1978, redovisat sedan 1998 Grund för bosättning – underlag sedan 1980-talets slut, redovisat sedan 1998

8 Utvandring och återinvandring av svenskar Tusental

9 Svenska medborgares migration 1994-2003 Tusental

10 Svenskar utomlands 2003 kön och ålder Tusental

11 Nordbor (ej svenskar) in- och återutvandring Tusental

12 EU15 utom Norden In- och återutvandring Tusental

13 Svenska medborgares flyttning till EU15 utom Norden Tusental

14 De 10 ny EU-länderna In- och återutvandring Tusental

15 De 10 ny EU-länderna - antagande om framtida invandringen Tusental

16 Invandring från forna Jugoslavien och återutvandring Tusental

17 Invandring från Asien och återutvandring Tusental

18 Invandring från Sydamerika och återutvandring Tusental

19 Invandring från Afrika och återutvandring Tusental

20 Utrikes födda, exkl.nordbor, efter grund för bosättning Tusental År för invandring

21 Utrikes födda, invandrade 1984-2003, exkl.nordbor, efter grund för bosättning Tusental

22 Effekten av invandringen åren 1945-2003 Tusental Ålder

23 Sammanfattning Tre epoker Arbetskraftsinvandring de första decennierna efter kriget 1950- och 1960-talet Övergång från arbetskraftsinvandring till flykting- och anhöriginvandring 1970-talet och början på 1980-talet Flykting- och familjeinvandring de senaste decennierna

24 Efterkrigstidens migration - konsekvenser för befolkningsutvecklingen


Ladda ner ppt "Efterkrigstidens in- och utvandring Åke Nilsson Enheten för demografisk analys och jämställdhet Statistiska centralbyrån."

Liknande presentationer


Google-annonser