Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetskraftsinvandring - en lösning på försörjningsbördan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetskraftsinvandring - en lösning på försörjningsbördan"— Presentationens avskrift:

1 Arbetskraftsinvandring - en lösning på försörjningsbördan
Åke Nilsson Demografi och jämställdhet Statistiska centralbyrån

2 Sveriges befolkning i tre åldersklasser

3 Medellivslängd

4 Medellivslängd inom olika åldersintervall - kvinnor

5 Medellivslängd inom två åldersintervall

6 Summerat fruktsamhetstal

7 Ålderspyramiden 1970 och 2000

8 Ålderspyramid 2000 och 2030

9 Försörjningsbördan för 20-64 åringar

10 Förvärvsfrekvenser år 2000

11 Förtidspensioner 2001- andel av befolkningen

12 De förvärvsarbetandes försörjningsbörda av äldre och förtidspensionärer

13 Migration – om två personer ska försörja en pensionär

14 Folkmängd 2000-50 två alternativ

15 Antaganden: invandring
Invandringen är delad på tre komponenter: Återinvandringa av födda i Sverige. Traditionell invandring dvs. familjeband, flyktingar, studerande Arbetskraftsinvandrare

16 Antaganden: utvandring
Utvandringen är delad på två komponenter: Födda i Sverige Födda utomlands

17 Specificering av antaganden om invandring
Återinvandringa av födda i Sverige : 70 procent återvänder Traditionell invandring: 4 procent av de utrikes födda - genomsnitt 5,1 de senaste 20 åren

18 Specificering av antaganden om invandring
Antalet arbetskraftsinvandrare per år: 2*(antal ålderspensionärer + antal förtidspensionärer) – antalet förvärvsarbetande Högsta ålder för arbetskraftsinvandrarna 39 år med medföljande barn Om resultatet blir negativt sätt invandringen till 0

19 Specificering av antaganden om utvandring
Födda i Sverige: Köns- och åldersspecifika utflyttningsrisker som är konstanta över hela perioden Utrikes födda: Köns- och åldersspecifika utflyttningsrisker som årligen ökar med 1/30 under 20 år (arbetskraftsinvandring ger större benägenhet att återutvandra)

20 Ökad förvärvsfrekvens och färre förtidspensionärer
Under en tioårsperiod återgår till förvärvsfrekvensen åren 1989/90 minskar andelen förtidspensionärer med en tiondel I övrigt samma förutsättningar som i föregående kalkyl

21 Migration – om två personer försörjer en pensionär Förvärvsfrekvensen stiger till nivån 1989/90 Andelen förtidspensionärer minskar med tiondel

22 Folkmängd 2000-50 två alternativ

23 Pensionärer (ålder- och förtids-) per förvärvsarbetande

24 Genomsnittlig pension i förhållande till genomsnittlig förvärvsinkomst

25 Sysselsättningsnivå år 2000 för invandrare efter tid i Sverige - män Indextal (inrikes födda =100)

26 Effekten av högre förvärvsfrekvens bland invandrare på försörjningen av ålderspensionärer

27 Slutsatser Att få fler personer i arbete
Att minska antalet förtidspensionärer Att försöka få fler att arbeta efter 65 års ålder Att stimulera tillväxten Att stimulera barnafödandet Att effektivisera utbildningen så att tiden i utbildning minskar Att rekrytera arbetskraft utomlands.


Ladda ner ppt "Arbetskraftsinvandring - en lösning på försörjningsbördan"

Liknande presentationer


Google-annonser