Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterkrigstidens in- och utvandring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterkrigstidens in- och utvandring"— Presentationens avskrift:

1 Efterkrigstidens in- och utvandring
Statistik om migrationsströmmarna till och från Sverige Grund för bosättning Invandrarnas sysselsättningsnivå Av Åke Nilsson E-post: Demografikonsulten 2005

2 Invandring och utvandring per 1000 av folkmängden
Demografikonsulten 2005

3 Andel utrikes födda i befolkningen
Demografikonsulten 2005

4 Demografikonsulten 2005

5 Definition Invandrare Utvandrare
Har för avsikt att bosätta sig i Sverige minst ett år Uppehållstillstånd krävs för utomnordiska medborgare Utvandrare Har för avsikt att bosätta sig utomlands minst ett år Demografikonsulten 2005

6 Svenska medborgares migration
Demografikonsulten 2005

7 Nordbor utom Sverige In- och återutvandring
Tusental År Demografikonsulten 2005

8 EU15 utom Norden In- och återutvandring
Demografikonsulten 2005

9 De 10 nya EU-länderna In- och återutvandring
Demografikonsulten 2005

10 Asien In- och återutvandring
Tusental År Demografikonsulten 2005

11 Invandring månadsvis jan 2004 - juni 2005 Europeiska medborgare
Demografikonsulten 2005

12 Utvandring månadsvis jan 2004 - juni 2005 Europeiska medborgare
Demografikonsulten 2005

13 Invandring månadsvis jan 2004 - juni 2005 Utomeuropeiska medborgare
Demografikonsulten 2005

14 Utrikes födda, exkl. nordbor, efter grund för bosättning
Tusental Demografikonsulten 2005 År för invandring

15 Utrikes födda, invandrade 1984-2003, exkl
Utrikes födda, invandrade , exkl. nordbor, efter grund för bosättning Demografikonsulten 2005 Tusental

16 Definitioner Invandrare Förvärvsarbetande
Personer födda utomlands och folkbokförda i Sverige. Förvärvsarbetande Som förvärvsarbetande räknas alla som har arbetat i genomsnitt minst en timme per vecka under november månad Demografikonsulten 2005

17 Förvärvsfrekvenser år 2002
Demografikonsulten 2005

18 Summerat antal år i förvärvsarbete
Demografikonsulten 2005

19 År i förvärvsarbete – födda i Sverige och födda utomlands
Demografikonsulten 2005

20 År i förvärvsarbete för män födda utomlands efter tid i Sverige
Demografikonsulten 2005

21 År i förvärvsarbete för män födda utomlands efter tid i Sverige och invandringsperiod
Demografikonsulten 2005

22 Migrationsstatistik Migrationen till / från länet med avseende på
födelselän/land utbildningsnivå aktivitet året efter flyttningen (förvärvsarbete, studier, bidrag) näringsgren året efter flytten familjetyp kommuntyp pendlar till länet efter utflyttningen kön och ålder Demografikonsulten 2005

23 Integrationsstatistik
Personer födda i Sverige med föräldrar födda utomlands för kommuner och basområden befolkningsutveckling studieresultat från grund- och gymnasieskola sysselsättningsgrad förvärvsinkomst egenföretagare arbetslösa utanför Demografikonsulten 2005

24 Sysselsättningsstatistik
Sysselsättningsnivå efter födelseland (grupper) tid i Sverige bosatta i Stockholms län hela tiden / inflyttade från annat län för Stockholms län och dess kommuner Demografikonsulten 2005


Ladda ner ppt "Efterkrigstidens in- och utvandring"

Liknande presentationer


Google-annonser