Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Invandringen i Finland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Invandringen i Finland"— Presentationens avskrift:

1 Invandringen i Finland

2 INVANDRINGEN i Finland
Till Finland flyttar man i regel av familjeskäl (34 %) för att studera (32 %) eller för att arbeta (29 %) Andelen flyktingar och personer under internationellt skydd är under 2 % Endast en del av invandrarna stannar permanent i Finland

3 Utländska medborgare i Finland
I Finland bor det ca utländska medborgare Deras andel av befolkningen är under 4 %

4 Personer med främmande modersmål i Finland
I Finland bor det ca personer som har ett främmande modersmål. Andel av befolkningen 5 % De största språkgrupperna är 1. estniska (20,3 %) 2. ryska (15,4 %) 3. svenska (4,3 %) 4. somaliska (3,8 %) 5. kinesiska (3,4 %) 6. thailändska (3,1 %) 7. irakiska (3,0 %) 8. turkiska (2,2 %) 9. indiska (2,1 %) 10. tyska (2,0 %)

5 Flyktingar i Finland Flyktingar kommer till Finland
som kvotflyktingar, ca 750 personer per år som asylsökanden, ca 2 000–3 000 personer per år, varav ca en tredjedel får uppehållstillstånd i Finland för att flytta till en familjemedlem, ca 300–600 personer per år Sedan 1973 har det flyttat till Finland sammanlagt ca flyktingar, vilket är 0,6 % av befolkningen.

6 Utvandringen i Finland
Från Finland har det flyttat utomlands nästan ,5 miljoner människor åren 1860–2012. Orsakerna har ofta att göra med migration: strävan efter jobb och en bättre levnadsstandard. Från Finland har det emigrerats mest till Nordamerika och Sverige. Under krigen skickades från Finland krigsbarn och över vuxna undan kriget till Sverige.

7 Invandringen i Finland 1971–2012
Som resultat av in- och utvandringen har Finlands invånarantal under de senaste åren ökat med ca personer per år.

8 Vem är flykting? En flykting är en person som får internationellt skydd utanför sitt hemland på grund av att denne av motiverade skäl fruktar förföljelse i sitt hemland på grund av ras, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till en speciell samhällsgrupp. (FN:s flyktingkonvention 1951) Enligt definitionen klassas inte personer som varit tvungna att lämna sitt hemland på grund av exempelvis krig, hunger eller naturkatastrof som flyktingar. På grund av sin sårbara situation är de dock berättigade till internationellt skydd och således till uppehåll i Finland. (Finlands utlänningslag)

9 Landsflykt och migration i världen
I världen finns det över 200 miljoner migranter, varav största delen har själv valt att bo utomlands. Av dem är 45 miljoner flyktingar. Av dem bor 80 procent i fattiga länder. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är 29 miljoner, det vill säga över 60 procent av flyktingarna internflyktingar, det vill säga evakuerade. De har tvingats fly från sina hem men har inte lämnat sitt hemland. Det finns ca 16 miljoner internationella flyktingar som lever på andra staters territorium. Av dem bor ca 10 procent i Europa.


Ladda ner ppt "Invandringen i Finland"

Liknande presentationer


Google-annonser