Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,"— Presentationens avskrift:

1 Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare, flyktingar och rasism i Sverige. ¤ Immigrant-institutet fungerar också som sekretariat för andra invandrarorganisationer. ¤ Institutet bildades 1973 i Stockholm och flyttade till Borås 1975.

2 Biblioteket Specialsamling av invandrarförfattare Det finns över 1100 skönlitterära författare representerade i samlingen med mer än 4000 verk. Specialsamling av invandrartidskrifter Tidskriftsavdelningen omfattar över 1,000 olika tidskrifter från Sverige och världen. Immigrant-institutets bibliotek innehåller en omfattande mängd resurser om migration, med inriktning på Sverige som invandringsland.

3 Arkiv över invandrade kulturarbetare Det finns över 2000 invandrade kulturarbetare registrerade. Arkivet innehåller tidningsklipp, korta biografier, recensioner, etc. Några författare har donerat sina brevsamlingar och manuskript till institutet. Särskilt bör nämnas Bolay- och Allwood-samlingar. Tidningsklipp I Immigrant-institutets arkiv finns över 150,000 tidningsklipp kring invandrare, flyktingar och rasism. Arkivet innehåller information om föreningar, pressmeddelanden, information från svenska lokala och nationella myndigheter och annat material över eller av invandrare. Arkivet

4 Utställningar Institutet har flera permanenta utställningar. En av dem om vallonerna i Sverige, en annan om invandrade kulturarbetare och en tredje om Borås invandrarhistoria från 1621 till idag. Invandrarkonst Institutet har under årens lopp arrangerad olika utställningar av invandrarkonstnärer, från och med 2004 i den s.k. Internationella hörnan. Det finns dessutom över 50 Invandrade konstnärer representerade med egna verk i institutets lokaler. Museet

5 Bokhandel Invandrarförlaget producerar och distribuerar över 300 titlar från 45 förlag på 27 olika språk Calendarium Allt om migration, konferenser, seminarier, utställningar, festivaler Intercultural Communication En vetenskaplig tidskrift online på engelska med syfte att presentera forskning men också utbildning kring interkulturell kommunikation Aktuellt om Migration En vetenskaplig tidskrift om migration online Andra aktiviteter

6 Organisationer som samarbetar med Immigrant- institutet: Immigranternas Riksförbund IRF bildades 1973. Både enskilda och föreningar från alla nationaliteter kan vara medlemmar. IRF bygger på solidaritet mellan invandrargrupperna. Internationella Konstnärer i Sverige IKIS bildades den 30:e April 1978. IKIS deltar i den permanenta utställning av invandrade konstnärer i Invandrarnas Hus i Borås, liksom i att bygga ut ett arkiv om konstnärerna. Sveriges Internationella författarförening SVIFF bildades 1974. Organisationen företräder invandrade författares gemensamma intressen i Sverige. SVIFF medverkar i uppbyggandet av specialsamlingen om invandrade författare i Immigrant-institutets bibliotek och i dokumentationen av författare, bl.a. genom internet.

7 Asyl och flyktingar En sida med all tillgänglig information om asyl i Sverige inklusive länkar till andra länder Rasism Information om rasism, nyheter, debatt, organisationer som arbetar mot rasism Emigration och immigration Länkar till sidor med information om emigration, immigration, statistik och annat material Hemsidor i immi.se

8 Exempel asyl

9 IMER-forskning Allt om migrationsforskning i Sverige och i de nordiska länderna, avhandlingar, konferenser, utbildningscentra, bibliografier och dokumentation Kultur och litteratur Kulturnät om organisationer, författare, konstnärer, tidskrifter, radio och tv. Mer än 1100 författare och över 200 konstnärer Samhällsinformation för invandrare Samhällsinformation till invandrare, svenska för invandrare, vård och omsorg, utbildning, arbetsmarknad, internet, etc. Invandrarnas politiska deltagande Politiska partier, invandrare i riksdagen och i vissa kommuners fullmäktige, val, politiskt deltagande Hemsidor i immi.se

10 Exempel Imer

11 Hemsidor i immi.se Lagar om migration Alla lagar som berör invandrare och flyktingar inklusive promemorior, Ds, SOU, skrivelser, riksdagsbetänkanden etc Massmedia och invandrarna Dagliga länkar till artiklar online om invandrare, flyktingar och rasism i den svenska massmedia Organisationer och myndigheter i Sverige Lista med alla sorters organisationer på nationell och lokal nivå Europa och invandrarna Länkar om aktiviteter på europeisk nivå

12 Exempel lagar


Ladda ner ppt "Immigrant-institutet ¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,"

Liknande presentationer


Google-annonser