Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Gävle 1970 - 2004 med utblick mot 2020.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Gävle 1970 - 2004 med utblick mot 2020."— Presentationens avskrift:

1 Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Gävle 1970 - 2004 med utblick mot 2020

2 Demografikonsulten 2005 Åhörarkopior Beställare av hela rapporten får förutom de här redovisade bilderna ytterligare ca 30 diagram och sammanfattningar av varje avsnitt Beställare av kortversion får ytterligare ca 20 diagram och sammanfattningar av avsnitten som ingår i kortversionen

3 Demografikonsulten 2005 Befolkningsutvecklingen i Gävle åren 1970- 2004 samt framskrivning till år 2020

4 Demografikonsulten 2005 Summerad fruktsamhet 1970-2002 (femåriga glidande medeltal) för Gävle jämfört med större städer och riket

5 Demografikonsulten 2005 Fruktsamhetstal efter moderns ålder för Gävle jämfört med större städer och riket åren 2000-2004

6 Demografikonsulten 2005 Fruktsamhetstal för Gävle 1970- 2002 (femåriga glidande medeltal) Ålder

7 Demografikonsulten 2005 Fruktsamhetstal efter kvinnans ålder för Gävle 1970-2002 jämfört med större städer (femåriga glidande medeltal)

8 Demografikonsulten 2005 Medelålder (femåriga glidande medeltal) på barnaföderskor i Gävle jämfört med större städer

9 Demografikonsulten 2005 Antal födda i Gävle 1970-2004 samt framskrivet antal baserat på den observerade fruktsamheten 2000-2004 och SCB:s antagande om förändringar 2005 och därefter

10 Demografikonsulten 2005 Fruktsamheten i Gävle Något lägre än i riket och större städer Kraftigare upp- och nedgångar än i riket och större städer Lägre fruktsamhet i åldrarna över 30 år än i riket och större städer. –Beror antagligen på att familjesplittringen i Gävle är högre än i riket och större städer

11 Demografikonsulten 2005 Medellivslängden för män i Gävle 1970- 2002 (femåriga glidande medeltal) jämfört med större städer och riket

12 Demografikonsulten 2005 Medellivslängden för kvinnor i Gävle 1970- 2002 (femåriga glidande medeltal) jämfört med större städer och riket

13 Demografikonsulten 2005 Medellivslängden för kvinnor och män i Gävle 1970-2004 (ettåriga tal) jämfört med riket

14 Demografikonsulten 2005 Antal döda i Gävle 1970-2004 samt framskrivet antal baserat på den observerade dödligheten 2000-2004 och SCB:s antagande om förändringar 2005 och därefter

15 Demografikonsulten 2005 Livslängden i Gävle Livslängden har stigit i samma takt som för riket och större städer utom åren 1985-91 Kvinnornas livslängd är numera på samma nivå som observeras i riket och större städer Männen har kortare livslängd än vad männen har i riket och större städer –Troligen beroende på lägre utbildning och hög skilsmässofrekvens

16 Demografikonsulten 2005 Inflyttade till Gävle per 1 000 av folkmängden åren 1970-2004 jämfört med inflyttningen till större städer

17 Demografikonsulten 2005 Andel inflyttade till Gävle av samtliga kommunflyttare samt Gävles andel av Sveriges befolkning – i promille

18 Demografikonsulten 2005 Antal inflyttade till Gävle åren 1970-2004 samt framskrivet antal inflyttade 2005-2020 enligt två alternativ


Ladda ner ppt "Demografikonsulten 2005 Den demografiska utvecklingen i Gävle 1970 - 2004 med utblick mot 2020."

Liknande presentationer


Google-annonser