Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges Kommun Det här är vår presentation om Sveriges kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges Kommun Det här är vår presentation om Sveriges kommun."— Presentationens avskrift:

1

2 Sveriges Kommun Det här är vår presentation om Sveriges kommun

3 Vad är en kommun? En kommun är en mängd politiker som ser till att en mängd saker ska vara tillgängliga inom ett visst område t.ex. att det ska finnas förskola, skola, gymnasium, bibliotek, vatten, avlopp och räddningstjänst, det finns väldigt många andra saker som kommunen har ansvar för att det ska vara tillgängligt, det här var bara några få exempel.

4 Beslutsfattande nivå, kommun Det finns ca 290 kommuner i Sverige och storleken kan variera från att bara vara kilometerlånga till flera mil långa.

5 Vad bestämmer en kommun? E n kommun styrs av politiker som har valts av medborgarna. Kommunen bestämmer: ●Hur mycket skatt invånarna ska betala ● Vilka nämnder som ska finna s, en nämnd ansvarar för de verksamheterna som kommunen ansvarar för enligt lag Väljer revisorer som undersöker kommunens verksamheter ● Väljer ersättare till nämnderna och kommunstyrelsen De avsvarar för det mesta av samhällsservice som finns lokalt t.ex förskola,skola och socialtjänst ●Ger olika tillstånd som t.ex bygglov och om restauranger får servera alkohol ●De ansvarar också för gator och trafik

6 Kommunens obligatoriska uppgifter ● Förskola,skola,gymnasium ● Miljö och hälso skydd ● Bostäder ● Räddningstjänst ● Renhållning och avfallshantering ● Byggfrågor ● Social omsorg

7 Hur kan du/andra påverka kommunen? Varje dag fattar kommunens politiker beslut som påverkar folks vardagsliv, t.ex. om barns förskola och skola, hur bostadsområden ska utvecklas eller hur gator, torg och parker ska utformas. Ett sätt att påverka den kommunala verksamheten är att vara med och välja de politiker som styr kommunen, men detta kan så klart bara myndiga göra. Men du kan också påverka det här mellan valen. Du kan lämna åsikter, synpunkter och förslag direkt till den verksamhet det gäller, skicka in medborgarförslag till din stadsdelsnämnd eller kontakta någon av stadens ombudsmän.

8 Hur går deras arbete till? Eftersom kommunen styrs av politiker som medborgarna har valt har de stor chans att påverka hur kommunen utför sina uppdrag. Men vanligtvis går det till på det viset att kommunfullmäktige får ett förslag, sedan skickas ärendet till kommunstyrelsen och skickas sedan vidare till nämnderna som utreder. Utredningarna skickas tillbaka till kommunstyrelsen som ställer samman ett förslag. Kommunsfullmäktige får förslaget och beslutar, sedan verkställs beslutet.


Ladda ner ppt "Sveriges Kommun Det här är vår presentation om Sveriges kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser