Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ALFRED NOBEL 1833-1896.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ALFRED NOBEL 1833-1896."— Presentationens avskrift:

1 ALFRED NOBEL

2 Ungdom Född i Stockholm Flyttade till St Petersburg
Fattigdom blev rikedom Tillbaka till Stockholm Testade olika sprängämnen -nitroglycerin Dödsolycka, bl.a hans bror

3 Mångkunnig Uppfann dynamiten Uppfann fler sprängmedel 350 patent
Oljebolag i Ryssland ( med sina bröder) Kanoner- vapenfabrik-Bofors Kemist i Paris 30-talet fabriker i Europa och USA Kunde fem språk Författare – diktsamling – pjäs ( Nemesis)

4 Ensamt liv Mycket resor Ogift
Hushållerskan Berta von Sutter blev en vän Herrgård i Karlskoga Bostad i Paris Villa i San Remo, Italien Dog i San Remo Begravd i Stockholm

5 Testamentet från 1895 Jag undertecknad Alfred Bernhard Nobel förklarar härmed efter moget övervägande min yttersta vilja i afseende å den egendom jag vid min död kan efterlemna vara följande: (...) Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfares på följande sätt: Kapitalet av utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem som under det förlupna året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del till den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäckt eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del som inom litteraturen har produceradt det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas av Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologien eller medicinska arbeten av Carolinska Institutet i Stockholm; för litteratur av Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna intet afseende fästes vid någon slags nationstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset antingen han är skandinav eller ej. Detta testamente är hittills det enda giltiga och upphäver alla mina föregående testamentariska testamenten om sådana skola förefinnas efter min död. Slutligen anordnar jag som varande min uttryckliga önskan och vilja att efter min död pulsådrorna uppskäras och att sedan detta skett och tydliga dödstecken af kompetenta läkare intygats, liket förbrännes i så kallad cremationsugn.

6 Nobelpriset Sen 1901 Kan delas på högst 3 personer
8 miljoner kr ( 2010), guldmedalj, diplom Fysik Kemi Medicin Litteratur Fredspris utdelas i Oslo Ekonomipriset utdelas av Sveriges riksbank från 1968 468 priser 47 kvinnor

7 10 december

8 Fredspris och dynamit? Fredsvän Påverkad av Bertha Sutters åsikter
 "När det står klart vilken kraft det finns i sprängämnen och krut och vilken skada de kan åstadkomma kommer man avstå från att använda dem". ( Alfred Nobel)

9 Källa Wikipedia Bilder från Wikimedia


Ladda ner ppt "ALFRED NOBEL 1833-1896."

Liknande presentationer


Google-annonser