Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är god strokevård och rehabilitering ? Gällivare, Pajala, Jokkmokk Sluten vården, Primärvården, Kommuner Strokeenhet med multidiciplinärt team God.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är god strokevård och rehabilitering ? Gällivare, Pajala, Jokkmokk Sluten vården, Primärvården, Kommuner Strokeenhet med multidiciplinärt team God."— Presentationens avskrift:

1 Vad är god strokevård och rehabilitering ? Gällivare, Pajala, Jokkmokk Sluten vården, Primärvården, Kommuner Strokeenhet med multidiciplinärt team God och snabbt omhändertagande Välfungerande vårdkedja ända ut till primärvården och kommunerna Delaktiga anhöriga. Utbildning, information, praktisk instruktion Gemensamma konkreta målformuleringar med patient, närstående, teamet, sjukhuset, mottagande enhet för patient som följs upp

2 Alternativ till öppenvårdsrehab (dagrehab) inom sluten vård i anslutning till utskrivning för utredning, samtalskontakter, träning etc leder till snabbare hemgång Se patienten som en helhet/ i sitt sammanhang – familj, närstående, nätverk, rehabilitera hela patienten, öka delaktigheten Bra akutomhändertagande, snabbt och kompetent. Trombolys vb etc. Information till allmänheten om att söka snabbt. ”Rädda hjärnan” God individanpassad vård med teamsamverkan, kontinuitet och uppföljning Väl fungerande vårdkedja Adekvat rehabilitering Uppföljning Tidigt omhändertagande och ev. behandling

3 Vårdplanering mellan alla kategorier i vårdkedjan Samordnad rehabilitering mellan yrkeskategorier Samsyn mellan vårdaktörerna Grundlig medicinsk undersökning blodtryck, kolesterol, livsstil, rökning, ct-skalle Strokeenhet Obruten vårdkedja, information i början. Uppföljning Individuell rehabilitering med patienten i centrum Planering kortsiktligt / långsiktligt. Mål för personen. Viktigt med utbildad personal, fördjupning Uppföljning Information / överrapportering praktisk och muntlig, personal / närståenden / patient


Ladda ner ppt "Vad är god strokevård och rehabilitering ? Gällivare, Pajala, Jokkmokk Sluten vården, Primärvården, Kommuner Strokeenhet med multidiciplinärt team God."

Liknande presentationer


Google-annonser