Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Känn ditt läkemedel Fungerar din läkemedelbehandling? 19.3.2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Känn ditt läkemedel Fungerar din läkemedelbehandling? 19.3.2015."— Presentationens avskrift:

1 Känn ditt läkemedel Fungerar din läkemedelbehandling? 19.3.2015

2 Delområden inom fungerande läkemedelsbehandling Effektiv Säker Ändamålsenlig Ekonomisk

3 Känn till läkemedelsbehandlingens roll som en del av behandlingen av din sjukdom Känn till vilka läkemedel du använder Känn till följande om varje läkemedel som du använder  För vilket ändamål används läkemedlet?  Hur länge ska du fortsätta att använda läkemedlet? Uppdatera dessa uppgifter i läkemedelslistan  Ha alltid med dig aktuell information om de läkemedel som du använder, inklusive egenvårdsläkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och vacciner. Använd och förvara dina läkemedel enligt anvisningarna Känn din medicinering

4 Det här ska du känna till om din läkemedelsbehandling  Hur följs effekterna av läkemedelsbehandlingen upp?  Vad är målet med läkemedelsbehandlingen (t.ex. tillfrisknande från sjukdom, symtomen försvinner eller handlingsförmågan förbättras)  Kan du själv observera effekten?  Är det nödvändigt att följa upp effekten av läkemedlet till exempel genom laboratorieprover?  Hur snabbt är läkemedlet avsett att börja verka?  När ska du kontakta en läkare om läkemedlet inte börjar verka? Berätta ome effekterna av läkemedlet till den behandlande läkaren Känn igen och följ upp effekterna av din läkemedelsbehandling

5 Det här ska du känna till om din läkemedelsbehandling  Ger läkemedlet upphov till övergående biverkningar i början av användningen?  Vilka biverkningar är sådana att du omedelbart ska ta kontakt med den behandlande läkaren  Kan du själv göra något för att förebygga eller lindra biverkningarna? Känn igen och följ upp biverkningar eller interaktioner av läkemedelsbehandling eller övriga problem (1/2)

6 Det här ska du känna till om din läkemedelsbehandling  Kan det nya läkemedlet användas tillsammans med andra läkemedel?  Lämpar sig egenvårdsläkemedlet att användas tillsammans med dina övriga läkemedel och för dina sjukdomar och är det rätt val för dina symtom? Berätta för den behandlande läkare eller på apoteket om biverkningarna och övriga problem som läkemedlet orsakar dig. Känn igen och följ upp biverkningar eller interaktioner av läkemedelsbehandling eller övriga problem (2/2)

7 Du kan själv inverka på uppnåendet av målen för din läkemedelsbehandling och på hur stor nytta du har av läkemedlet och på vilket sätt du kan förebygga olägenheter som är möjliga att förhindra!  När du besöker en läkare eller ett apotek kan du begära om en helhetsgranskning av dina läkemedel och att ditt läkemedelskort kontrolleras och uppdateras vid behov  Gå regelbundet till överenskomna kontroller Var aktiv – fråga ett proffs

8 Anvisningar finns på bipacksedeln.  Bipacksedlarna hittar du även på webben  Fimeas läkemedelssöktjänst (på finska)  Lääkeinfo.fi  Lääkeohje.fi Från telefontjänster, exempelvis  Universitetsapotekets Läkemedelsrådgivning och kundtjänst tfn 0300 20200, alla dagar kl. 7–24  Tjänsten teratologisk information (användning av läkemedel under graviditeten) tfn 09 4717 6500, vardagar klo 9–12  Giftinformationscentralen (misstankar om läkemedelsförgiftningar) tfn 09 471 977, öppen 24 h/dygn Var hittar du information om läkemedlen? (1/2)

9 Internet  Terveyskirjasto.fi  Patientversionerna av rekommendationerna God medicinsk praxis  Apteekki.fi  Kodin lääkeopas (Hemmets läkemedelsguide, på finska)  Information om läkemedelsersättningar och databasen läkemedelssökning Kela.fi  Patientorganisationernas webbplatser etc. Kom ihåg att all information på internet inte är tillförlitlig.  Du kan bedöma läkemedelsinformationens tillförlitlighet med hjälp av DARTS-checklistan (http://www.fimea.fi/for_allmanhet/tillforlitlig_lakemedelsinfor mation )http://www.fimea.fi/for_allmanhet/tillforlitlig_lakemedelsinfor mation  I hälsobiblioteket hittar du den till läkemedelsanvändare riktade länksamlingen Lääketietoa verkossa (läkemedelsinformation på webben) om bra källor för läkemedelsinformation (mata in ordet ”lääketieto” i sökrutan) Var hittar du information om läkemedlen? (2/2)


Ladda ner ppt "Känn ditt läkemedel Fungerar din läkemedelbehandling? 19.3.2015."

Liknande presentationer


Google-annonser