Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07."— Presentationens avskrift:

1 Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07

2 UtbildningIntegration ArbetsmarknadTillväxt

3 Uppdrag utbildning Nacka ska ha världens bästa skola för alla elever varje dag (jmf Utbildningsnämndens mål). De nationella läroplansmålen anger ramar -Maximal utveckling -Stimulerande lärande -Reellt inflytande -Trygg arbetsmiljö

4 Förslag till inriktning Förstärkt karriärvägledning – individuella vägledningssamtal erbjuds till SFI-elever. Individuella studieplanen görs tillsammans med en karriärvägledare för att säkra att den sökande gör ett väl genomtänkt studie/yrkesval. När en elev väljer sin andra yrkesutbildning, i direkt anslutning till att man blivit klar med det första, erbjuds den sökande ett samtal av en karriärvägledare innan nästa ansökan beviljas. Hjälp och stöd att validera/utvärdera utländska studier.

5 Uppdrag Arbetsmarknad - sysselsättning Erbjuda stöd till personer som är i bidragsberoende under hela processen till egenförsörjning Bygga broar mellan utbildning och arbete

6 Förslag till inriktning Arbeta mer med arbetsmarknadsprognoser – tillgång/efterfrågan. Pröva olika vägar att stimulera anordnarna att i ökad omfattning arbeta med praktik, språkpraktik mm i kursutbudet, bl a flera utbildningar med praktik Kommunen som arbetsgivare ska i mycket större omfattning erbjuda praktikplatser (1 praktikplats/20 anställda). Utreda brister på samordning mellan de olika försörjningssystemen (hinder som leder till att medborgare fastnar i ett försörjningssystem).

7 Uppdrag Integration Nacka ska erbjuda kompetensutveckling, som leder till egenförsörjning, för alla som en viktig del i det lokala integrationsarbetet

8 Förslag till inriktning Förstärka samarbete med Volontär Nacka och det lokala föreningslivet i syfte att stimulera integration. Fadderverksamhet för SFI-elever. Ett internationellt utbyte för vuxelever (jmf ERASMUS- programmet för högskoleelever). Fler yrkesinriktade SFI, i kombination med andra studier.

9 Uppdrag Tillväxt Utgångspunkten är individens och arbetslivets behov – arbetsgivare ska se kommunens som en långsiktig partner i arbetet med kompetensförsörjning

10 Förslag till inriktning Öka kunskaperna om och ständigt följa arbetslivets utveckling. Dessa kunskaper ligger till grund för en framgångsrik matchning, som bl a bygger på karriärvägledning. Uppmärksamma företag som arbetar med socialt ansvarstagande (CSR). Bygga upp ett IT-stöd för att underlätta kontakterna mellan arbetsgivare och elever/kunder i Arbetslinjen. Skapa en arena för diskussioner om tillväxt och utveckling med representanter för arbetslivet (rådslag)

11 Några ord på vägen… Anna Ekström (gd Skolverket), 2011-12-07 ”… det livslånga lärandet…” ”… samhällen som satsar mycket på utbildning utvecklas mer positivt…” Lyfta fram i vuxarbetet Uppföljning Sned könsfördelning – åtgärder? Individuella planer Studievägledning

12 Några ord på vägen… Amelie v Zweigbergh (stats sekr Utb dep), 2011-12-07 Utveckla kopplingarna till arbetslivet (yrkesvux fasas ut och lärlingsvux ökar) Mer entreprenörskap i utbildningen Ökade statsanslag per utbildningsplats Kommunerna ska alltid erbjuda -Validering -Vägledning -Individuell studieplanering


Ladda ner ppt "Styrning och ledning av Nackas vuxenutbildning – diskussionsunderlag 2012-12-07."

Liknande presentationer


Google-annonser