Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialfonds-programmet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialfonds-programmet"— Presentationens avskrift:

1 Socialfonds-programmet
EU 2020 Sammanhållen strategi för strategisk påverkan Lissabon- strategin Beslut Beredning Prioritering Nationella strategin Ansöknings- omgång GENOMFÖRANDE Socialfonds-programmet Den regionala planen Påverkan på policy, system och politik regionalt nationellt EU-nivå UTFALL RESULTAT EFFEKTER RUP

2 Urval av förslag från gruppdialogerna
Den regionala planen Granska RUP och föreslå ändringar utifrån vilka behov Socialfonden kan bidra med Återför erfarenheter från genomförandeprojekt – analys om de ger några mervärden – revidering av plan

3 Urval av förslag från gruppdialogerna Ansökningsomgång Söka ”duktiga” projektägare proaktivt som kan jobba med en specifik fråga och mobilisera och utveckla idén gemensamt innan ansökan Förarbete inför utlysning genom hearings med målgrupper utifrån brukar- och forskningsperspektiv Arbeta med dialogseminarier för att återföra erfarenheter från genomförda projekt till ansökande projekt. Planering för socioekonomiska beräkningar gör det lättare att påvisa ”hårda fakta” kring resultat Skall-krav att kontakta J- och T-stöden för att nå projekten som inte ”inser” sitt behov av stöd Fler nationella utlysningar med mer specifika mervärdes-krav identifieras

4 Urval av förslag från gruppdialogerna
Beredning Databas som möjliggör att kontrollera om projektidén redan har gjorts Processtöd som ”praktikant” under några dagar under beredning kan fungera som kompetensutveckling för myndigheten (och processtödet). Ställa högre krav på att vissa projekt ska ingå i en temagrupp Prioritering Återföring av resultat och erfarenheter från projekt som stöd i prioritering Transnationalitet som en tydligare prioriteringsgrund Beslut Skriv in villkor i beslut om t.ex. utvärdering eller kommunikationsplan

5 Urval av förslag från gruppdialogerna
Genomförande Använd projektutvärderingar för strategisk påverkan (förutsätter god kvalitet och möjlighet till systematisering) Sänk kraven på detaljerad budget och aktivitetsplan för att öka innovativiteten Efter projekttiden Nätverk som lever kvar efter projekttiden Partnerskapen har stor makt som förändringsagenter , påverka dem att använda den möjligheten


Ladda ner ppt "Socialfonds-programmet"

Liknande presentationer


Google-annonser