Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandlingsinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandlingsinformation"— Presentationens avskrift:

1 Upphandlingsinformation
Upphandlingsinformation Mattias Johansson Upphandlingssamordnare Mattias Johansson

2 Är lagarna fulla av möjligheter eller bara ett hinder?
Upphandlingslagar LOU, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling LUF, Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster LOV, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Är lagarna fulla av möjligheter eller bara ett hinder?

3 Upphandlingsinformation
Grundläggande principer Likabehandling och icke-diskriminering är de principer som styr upphandlingen. Det innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Samma information måste samtidigt lämnas till alla anbudsgivare för att inte likabehandlingsprincipen ska överträdas. Mattias Johansson

4

5 Upphandlingsförfarande!
Olika förfarande inom offentlig upphandling kan användas och styrs av kontraktets värde och hur det aktuella behovet bäst kan tillgodoses. Största skillnaderna för leverantörerna är att upphandlingar under tröskelvärdet har färre formkrav och är vanligtvis mindre komplicerade.

6 Chefen gör som ovan men hoppar över byråkratin med att skicka e-post.
Förenklat förfarande Chefen ringer sin gamla studiekamrat som får affären, helt utan konkurrensutsättning. Enhetschefen mejlar den gamla leverantören och ber om en leverans till: ”det gick ju så bra förra gången”. Direkt upphandling Chefen gör som ovan men hoppar över byråkratin med att skicka e-post.

7 Avtalstrohet !!!! Det är inte bara hamburgerkedjorna som inte har koll på sina leverantörer. Hur ser det ut på Er verksamhet?  Kontrollmöjligheter, rutiner, inköp? Görs löpande kontroller på Er verksamhet?

8 God affärsmässighet ska upprätthållas vid direktupphandling
Minst tre (3) leverantörer ska tillfrågas, om möjligt. Skriftlig dokumentation ska alltid upprättas. (Se insidan) Leverantörskontroll ska ske innan beställningen görs. (Avtalsdatabas) Det kan aldrig bli fråga om en direktupphandling om det finns ramavtal som täcker behovet.

9 Nya regler för upphandling, from 15 juli
Upphandlingsinformation Nya regler för upphandling, from 15 juli Viktigaste lagförändringarna? De gemensamma reglerna (avtalsspärr, ogiltighet, m.m.) Beloppsgränser för direktupphandlingar Upphandlade myndighet kontrollerar själv uppgifter om att leverantören har fullgjort sin åliggande avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige Se över mallar, policy och riktlinjer! Mattias Johansson

10 Beloppsgränser Direktupphandling, from 15 juli
Upphandlingsinformation Beloppsgränser Direktupphandling, from 15 juli Beloppsgränser för direktupphandling (15 kap. 3 § LOU/LUF) Begreppet ”lågt värde” tas bort (upphandling från 0 kr) 15 % av gällande tröskelvärde för varor och tjänster LOU: kronor LUF: kronor Gäller för varor, tjänster och byggentreprenader Beloppsgränserna beräknas för hela den planerade avtalsperioden, högst 4 år Mattias Johansson

11 Inköpsrutiner Avtal? 2. Saknas avtal? Med vilken leverantör?
Avtalsperiod? Kontroll via avtalsdatabas eller diariesystem? Avtalstrohet? Uppföljning av ingångna avtal, årligen? Återkoppling mot leverantör? 2. Saknas avtal? Upphandling? Upphandlingsförfarande? ”Direkt inköp”? Vem ska få göra inköp? Uppföljning?

12 Upphandlingsinformation
Dialog under upphandlingen? Dialog med leverantörer kan se olika ut och ske under skilda faser av upphandlingen. I planeringsfasen: Behovsanalys och omvärldsanalys. Här kan möten exempelvis ske i form av mässor, seminarier eller andra träffar för att orientera sig om marknadssituationen. Under upphandlingsprocessen: Efter publicering av förfrågningsunderlag kan informationsmöten hållas där leverantörer får ställa frågor. Alla anbudslämnare måste dock få ta del av ställda frågor och lämnade svar. Leverantörer kan även bjudas in till anbudspresentation. Efter valt anbud kan anbudslämnarna bjudas in till uppföljande möte för återkoppling. Under avtalsperioden: Här kan löpande samtal och möten med leverantör hållas för regelbunden avstämning. AVTALSANSVARIG? Mattias Johansson

13 Upphandlingsinformation
Vad kan kommunen göra? Kompetensutveckling Utveckla interna rutiner Förenklade förfrågningsunderlag Elektroniska upphandlingar & inköp Förbättrad dialog med leverantörer Förbättrad informationsspridning Uppdelade upphandlingar Transportlösningar Ökad avtalstrohet Resursplanering, etc…… Mattias Johansson

14 Kemtekniska städprodukter
Upphandlingsinformation Kemtekniska städprodukter Ny leverantör fr o m 1 juli 2010 är Staples Produkter Kemtekniska medel Förbrukningsartiklar Microprodukter Papper, tvål och engångsmaterial Påsar, sopsäckar Storköksprodukter OBS! Ej kontorsmaterial efter 1 juli 2010 Mattias Johansson

15 Minimässa 25 augusti Parken i Tomelilla, kl 9-16
26 augusti Surbrunnsparken i Ystad, kl 9-16 Minimässa med produktleverantörer till kemtekniska städ-, papper- & plastprodukter

16 Kontaktuppgifter Internet: www.staplesnetshop.se
Fax: Telefon till kundtjänst: , öppet mellan Kontaktperson på Staples: Per Bonde. Tfn


Ladda ner ppt "Upphandlingsinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser