Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår tolkning av Förskolans Läroplanenfastställd december 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår tolkning av Förskolans Läroplanenfastställd december 2010"— Presentationens avskrift:

1 Vår tolkning av Förskolans Läroplanenfastställd december 2010
Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att… ...utveckla social kompetens - skapa och vidareutveckla goda relationer - tillämpa lekreglerna - visa sympati, empati och omsorg om andra - samspela och kommunicera med andra visa tillit till sig själv och andra försöka förstå andras perspektiv respektera andra oavsett kön, modersmål, kultur, sexuell läggning eller fysiskt handikapp … utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida) naturvetenskap, teknik och miljö (se nästa sida) språk och kommunikation (se nästa sida) ...använda sina kunskaper - klara sitt vardagsliv - delta i högtider och traditioner - visa miljömedvetenhet och trivas i naturen dela med sig, hjälpa andra och bjuda in andra undersöka och utforska sin omvärld utvidga sin kommunikativa förmåga omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt må bra och värna sin hälsa ...visa tillit till sig själv och andra - ha idéer, vara påhittig, frågvis och visa nyfikenhet ha en god självbild och utstråla livsglädje visa självkänsla och självförtroende - uttrycka sina känslor - respektera sig själv och andra - framföra egna åsikter och lyssna på andras - reflektera och se sitt eget lärande Vår tolkning av Förskolans Läroplanenfastställd december 2010

2 Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010
Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att… ...utveckla social kompetens - skapa och vidareutveckla goda relationer - tillämpa lekreglerna - visa sympati, empati och omsorg om andra - samspela och kommunicera med andra visa tillit till sig själv och andra försöka förstå andras perspektiv respektera andra oavsett kön, modersmål, kultur, sexuell läggning eller fysiskt handikapp … utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - om sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida) naturvetenskap, teknik och miljö (se nästa sida) språk och kommunikation (se nästa sida) ...använda sina kunskaper - klara sitt vardagsliv - delta i högtider och traditioner - visa miljömedvetenhet och trivas i naturen dela med sig, hjälpa andra och bjuda in andra undersöka och utforska sin omvärld utvidga sin kommunikativa förmåga omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt må bra och värna sin hälsa ...visa tillit till sig själv och andra - ha idéer, vara påhittig, frågvis och visa nyfikenhet ha en god självbild och utstråla livsglädje visa självkänsla och självförtroende - uttrycka sina känslor - respektera sig själv och andra - framföra egna åsikter och lyssna på andras - reflektera och se sitt eget lärande Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010

3 Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010
Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att… …utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter naturvetenskap, teknik och miljö - språk och kommunikation Matematiska färdigheter föra och följa matematiska resonemang och förändringar använda matematiska begrepp avseende lägen/positioner, antal, mängd, riktning, tal utveckla taluppfattning, rums- och tidsuppfattning utveckla tanke- och problemlösningsförmåga, räkna, lokalisera, mäta, väga, kommunicera, leka och förklara - göra jämförelser och se skillnader och likheter använda matematiska färdigheter för att hantera vardagliga situationer urskilja matematiska begrepp Naturvetenskap, teknik och miljö se och förstå samband mellan människan och miljön utveckla kunskaper inom naturvetenskap, teknik och kemi finna svar genom att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, forskande förhållningssätt undersöka, experimentera, dra slutsatser, dokumentera delta i samtal om naturvetenskap och teknik visa förståelse för kretslopp i naturen och dra slutsatser förstå och följa naturens förändringar och växlingar, dygnsrytm, årstider och väder respektera djur, växter och natur, visa miljömedvetenhet utveckla kunskap om hur verktyg, material och hjälpmedel i vardagen fungerar förstå nyttan av teknik i vardagen och använda tekniska hjälpmedel och redskap konstruera och hantera olika material Språk och kommunikation tolka, kommunicera, resonera, uttrycka sig med hjälp av ord och meningar, bilder, rörelser, ställa frågor, lyssna och argumentera dokumentera delta aktivt i dialoger utveckla intresse för bilder, texter, symboler (skriftspråk), olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och förstå dessa samspela och kommunicera med andra på sitt modersmål och svenska använda många olika språk, bild, drama, musik och skapande, fantisera och leka uttrycka egna åsikter och se allas idéer som en tillgång Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010

4 Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010
Vi vill att varje barn i våra förskolor i Avesta kommun får möjlighet att… …utveckla kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter naturvetenskap, teknik och miljö - språk och kommunikation Matematiska färdigheter föra och följa matematiska resonemang och förändringar använda matematiska begrepp avseende lägen/positioner, antal, mängd, riktning, tal utveckla taluppfattning, rums- och tidsuppfattning utveckla tanke- och problemlösningsförmåga, räkna, lokalisera, mäta, väga, kommunicera, leka och förklara - göra jämförelser och se skillnader och likheter använda matematiska färdigheter för att hantera vardagliga situationer urskilja matematiska begrepp Naturvetenskap, teknik och miljö se och förstå samband mellan människan och miljön utveckla kunskaper inom naturvetenskap, teknik och kemi finna svar genom att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, forskande förhållningssätt undersöka, experimentera, dra slutsatser, dokumentera delta i samtal om naturvetenskap och teknik visa förståelse för kretslopp i naturen och dra slutsatser förstå och följa naturens förändringar och växlingar, dygnsrytm, årstider och väder respektera djur, växter och natur, visa miljömedvetenhet utveckla kunskap om hur verktyg, material och hjälpmedel i vardagen fungerar förstå nyttan av teknik i vardagen och använda tekniska hjälpmedel och redskap konstruera och hantera olika material Språk och kommunikation tolka, kommunicera, resonera, uttrycka sig med hjälp av ord och meningar, bilder, rörelser, ställa frågor, lyssna och argumentera dokumentera delta aktivt i dialoger utveckla intresse för bilder, texter, symboler (skriftspråk), olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och förstå dessa samspela och kommunicera med andra på sitt modersmål och svenska använda många olika språk, bild, drama, musik och skapande, fantisera och leka uttrycka egna åsikter och se allas idéer som en tillgång Vår tolkning av Förskolans Läroplanen fastställd december 2010


Ladda ner ppt "Vår tolkning av Förskolans Läroplanenfastställd december 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser