Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Harry Robertsson, Teknisk Direktör, Stena Rederi AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Harry Robertsson, Teknisk Direktör, Stena Rederi AB"— Presentationens avskrift:

1 Harry Robertsson, Teknisk Direktör, Stena Rederi AB 2014-10-23
Ordförande Forsknings och Innovationskommitteen, Sveriges Redareförening Ordförande Institutionsrådet på Institutionen Sjöfart och Marin Teknik Styrelsemedlem i Forum för Innovation inom Transportsektorn Ordförande Lighthouse Program Council Maritim Färdplan 2050 Harry Robertsson, Teknisk Direktör, Stena Rederi AB

2 Stena Shipping and Offshore
Stena Bulk Concordia Maritime Stena RoRo Stena Line Northern Marine Group Stena Drilling Antal anställda: Omsättning: 23 mdr SEK

3 Stena Line 23 linjer 43 fartyg Antal anställda 5800
Bunkerkostnad 2013 ca 2 mdr SEK Bunkerkostnad 2015 ca 2,5 mdr SEK

4 Forskning o Utveckling
Ökad konkurrenskraft för svenska rederier Tillgång till välutbildad personal Viktigt med ett etablerat sjöfartskluster Öka förutsättningen för att vetenskaplig konsekvensanalys genomförs innan politiska beslut

5 Bakgrund Regeringsbeslut april 2014 ang utredningen Klimatfärdplan 2050 (M2014:03), klar 2a november Del av EU’s Road Map 2050 Com (2011) 885/2. Direktiven nämner Transporter men inte specifikt Sjöfart. Därför behovet av den Maritima färdplanen!

6 Per Fagerlund, ScandiNaos
MSc Naval Architect with a very wide experience from all aspects of commercial ship design and operation. Per has played a significant role in the development of commercial ship design and operation. As R&D manager at NAVIRE (nowadays MacGregor) and later as technical manager at the ship-operator Transatlantic, he pioneered the concept of large scale RoRo services. Per has the last decade applied his knowledge and experience in the development of short sea transport systems, focusing on over all efficiency including ship design aspects, ship manufacturing aspects, ship operational aspects and cargo handling aspects. Recent projects: Effship, Promsus

7 Maritim färdplan 2050 Sjöfarten arbetar sedan länge med att utveckla och implementera miljölösningar och har väl underbyggda förslag till hur klimatfärdplanens mål kan uppnås. Speciellt gäller detta de teknisk-ekonomiska förutsättningarna för såväl de näraliggande som de långsiktiga miljömålen och baserat på dessa, hur stöd för långsiktiga ramprogram för forskning och utveckling kan utformas för bästa effekt.

8 Maritim färdplan 2050, upplägg
Redogörelse av det kunnande och de resultat som sjöfartsnäringen förfogar över idag, dvs de projekt som pågår och inom vilka områden FoU bedrivs för att skapa energieffektiva sjötransporter med ett minimum av miljöpåverkan Specificering och analys av de konkreta mål som ska uppnås 2030 resp 2050 Den Maritima färdplanen blir en beskrivning av de aktiviteter som behöver genomföras för att uppnå de konkreta målen 2050 2030 CO2 emission 100% 70% Känd teknik Ny teknik + ny logistik


Ladda ner ppt "Harry Robertsson, Teknisk Direktör, Stena Rederi AB"

Liknande presentationer


Google-annonser