Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsöverskridande vård i Tornedalen (Sverige/Finland)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsöverskridande vård i Tornedalen (Sverige/Finland)"— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande vård i Tornedalen (Sverige/Finland)
Anna-Greta Brodin Länschef primärvården Norr Norrbottens Läns Landsting

2 Tornedalen 60 000 invånare Flerspråkigt / Mångkulturellt område
Crossborder invånare finsk sida svensk sida Flerspråkigt / Mångkulturellt område Svenska Finska Meänkieli Samiska Naturligt flöde av människor över gränsen Arbete Studier Fritid Hälso- och sjukvård

3 Gränsöverskridande vård
Tornedalen Etablerat samarbete sedan 30 år: “Gränsgångare” Ambulanssjukvård Joursamverkan Diagnostik Folktandvårdmottagning i Karesuando Utökning av gränsöverskridande vård / samverkan efterfrågas av befolkning och verksamhetsansvariga

4 Gränslös vård i Tornedalen
PROJEKT Tornedalen Finska kommuner och hälsovårdscentraler Torneå Ylitornio Pello Kolari Muonio/Enontekiö Gränslös vård i Tornedalen Två faser: 8 månader, verksamhetsöversyn (november 2008 – juni 2009) 21 månader, test och genomförande (november 2009 – juli 2011) NLL och svenska vårdcentraler Haparanda Pajala Övertorneå

5 sjukvård och ett effektivt nyttjande av sjukvårdsresurserna i
PROJECT Tornedalen Mål Att ytterligare fördjupa samverkan mellan vårdcentralerna i svenska och finska Tornedalen. I syfte att säkerställa en god sjukvård och ett effektivt nyttjande av sjukvårdsresurserna i regionen. Att skapa förutsättningar för ett fritt vårdval för regionens medborgare. Omfattar Det geografiska samverkansområdet Tornedalen. Primärvård.

6 Arbetsområden och resultat
Tornedalen Fritt vårdval Patient enkät “Gränsgångare” Lagrum, försäkringar och ersättningar Idag inte ett fritt vårdval - Patient rörlighetsdirektivet Patient, personal och ambulans försäkring Patient data lagen Legitimationer, sjukvårdsutövning och överföring av läkemedel Logistik akutsjukvård Larmplaner för ambulanssamverkan Avtal om gränssamverkan inom prehospital akutsjukvård (ambulans/helikopter) Katastrofövning

7 Enkät till befolkningen
Totalt utdelades 1355 enkäter, 1246 besvarades. Ja 836 Nej 410

8 Vårdcentral 715 Tandvård 298 Spec. sjukvård 293 Psykiatri 135 Övrigt (MVC/BVC)55Tomt 33

9 Arbetsområden och resultat
Tornedalen Informations och kommuniaktionsteknik (IKT) Problem med tillgång till patientjournalen på grund av olika IKT system – epSOS Video teknik för jourkonsultationer och möten Digital överföring av röntgen bilder Arbetssätt och utbildning Genomgång och godkännande av vårdprogram Studie besök och hospitering Kommunikation och spridning Nationella och internationella möten och konferenser Nätverk Projektrapport

10 From Strategies to Services - e-health as the enabler for cross-border healthcare
Fokuserar på service nära patienten: Nationell patientöversikt eRecept inom EU Bygger på existerande nationella eHälsa projekt och erfarenheter och kunskap från alla medlemsländer. ”Gränslös vård i Tornedalen” - en unik möjlighet för “ pilottest i epSOS

11 Tack! Bild på projektdeltagare stående vid Kukkolaforsen Torneälv (gränsälven mellan Sverige och Finland) Projektet har genomförts med ett stort engagemang från ledning och personal på båda sidor om gränsen

12 Framtidens Gränslösa vård Sammanfattning:
NLL Sammanfattning: Tolkning från försäkringskassan (KELA) Nationellt Mellan länder beroende på medborgarskap Ersättning till vårdgivare Erfarenhet gränsgångare Information ang. patientförsäkring Klagomål, Utredningar, Socialstyrelsen/TEO Tillgång till patientrelaterad information- epSOS Patient Data lagen Fi, (Swe)?

13 Vårdsamverkan Sammanfattning: Personal och ambulans försäkring
NLL Sammanfattning: Personal och ambulans försäkring Patient data lagen - joursamverkan Legitimationer, sjukvårdsutövning och överföring av läkemedel


Ladda ner ppt "Gränsöverskridande vård i Tornedalen (Sverige/Finland)"

Liknande presentationer


Google-annonser