Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Caj Skoglund 2009-10-101 Direktiv Närsjukvård NLL Vissa övergripande förutsättningar –Demografi och befolkningsutveckling Från 267.000 invånare år 1995.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Caj Skoglund 2009-10-101 Direktiv Närsjukvård NLL Vissa övergripande förutsättningar –Demografi och befolkningsutveckling Från 267.000 invånare år 1995."— Presentationens avskrift:

1 Caj Skoglund 2009-10-101 Direktiv Närsjukvård NLL Vissa övergripande förutsättningar –Demografi och befolkningsutveckling Från 267.000 invånare år 1995 till 250.000 år 2008 (- 7 %) Åldrande befolkning, yngre flyttar ut Stora pensionsavgångar Accelererande utveckling i främst små inlandskommuner –Kombinationen försämrad ekonomi och brist på kompetent personal äventyrar välfärdsuppdraget –Uthålligt sänka kostnadsnivån inom hälso- och sjukvården med ca 400 milj kr inom två år ”kraftfulla åtgärder inom samtliga landstingets verksamhetsområden”

2 Caj Skoglund 2009-10-102 Direktiv Närsjukvård NLL Fem sjukhus i länet även i framtiden –Verksamhetsmässigt innehåll kan behöva förändras Ofta förekommande sjukdomstillstånd inom närsjukvården Ytterligare koncentration av sällan förekommande insatser Hållbar närsjukvårdslösning i perspektivet till åtminstone år 2020 ”inledningsvis definiera begreppet närsjukvård” –Klarlägga relationen till valfrihetssystemet inom primärvården –Dra lärdom av andras erfarenheter

3 Caj Skoglund 2009-10-103 Områden som ska analyseras och belysas enligt direktiven Närsjukvård ur ett länsperspektiv –Inom ramen för en övergripande struktur kunna anpassas till lokala förutsättningar och behov Patientens behov ur ett helhetsperspektiv –Särskilt multisjuka äldre med omfattande behov av basala insatser –Stora mängder patienter ska inte behöva transporteras eller åka får att få vård Inte behöva resa för planerade besök som inte kräver särskild kompetens eller särskild utrustning Närsjukvård med jouransvar –Tryggt och säkert akut omhändertagande året och dygnet runt Specialistkompetens görs tillgänglig i hela länet –Lokal konsultverksamhet dagtid –Telemedicin/distansöverbryggande teknik

4 Caj Skoglund 2009-10-104 Områden som ska analyseras och belysas enligt direktiven Närsjukvårdens verksamhetsmässiga och organisatoriska ansvar inkl delar av den slutna vården Samspelet primärvård, psykiatri, barnpsykiatri och somatisk specialiserad vård Samverkan med kommuner och andra vårdgrannar Konsekvenser för ekonomi, personal, kompetensbehov, lokaler och annan infrastruktur samt transporter Behov av kompetens- och utbildningsinsatser för att etablera närsjukvård

5 Caj Skoglund 2009-10-105 Processen enligt direktiven Dialog med olika intressegrupper –Politiker, anställda, fackliga organisationer, patient- och pensionärsorganisationer, näringsliv, andra intressenter Stora krav på öppenhet och framförhållning Informations- och förankringsplan ska tas fram på ett tidigt stadium Delrapport till landstingsstyrelsen kvartalsvis


Ladda ner ppt "Caj Skoglund 2009-10-101 Direktiv Närsjukvård NLL Vissa övergripande förutsättningar –Demografi och befolkningsutveckling Från 267.000 invånare år 1995."

Liknande presentationer


Google-annonser