Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

<element name="ReportClient" minOccurs="0">. <simpleType>

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "<element name="ReportClient" minOccurs="0">. <simpleType>"— Presentationens avskrift:

1 <element name="ReportClient" minOccurs="0">. <simpleType>
<element name="ReportClient" minOccurs="0"> <simpleType> <restriction base="string"> <maxLength value="2" /> <minLength value="0" /> </restriction> </simpleType> </element> <element name="Voucher" maxOccurs="unbounded"> <complexType> <sequence> <element name="VoucherNo" type="int" minOccurs="0" /> <element name="VoucherType" minOccurs="0"> <simpleType> <restriction base="string"> <maxLength value="2" /> <minLength value="0" /> </restriction> </simpleType> </element> <element name="CompanyCode"> <simpleType> <restriction base="string"> <maxLength value="2" /> <minLength value="0" /> </restriction> </simpleType> </element> <element name="Period" type="int" minOccurs="0" /> <element name="VoucherDate" type="date" minOccurs="0" />

2 Vilka är fördelarna resp. nackdelarna?
SOA - Service Oriented Architecture Vad är det? Hur fungerar det? Vilka är fördelarna resp. nackdelarna? Hur når vi dit?

3 Lager Ekonomi CRM PA

4 Vad är skillnaden mellan SOA och Web Services?
Vad är SOA? Vad är skillnaden mellan SOA och Web Services?

5 Tjänst (Service) Intern presentation Extern presentation
ProjektInfo processen Regler Uppdrag Kostnader Resursåtgång HämtaUppdrag HämtaPerskostn HämtaMaskinkost HämtaULkostn Vi vill dela med oss av information kring våra pågående projekt internt och externt. Man skall kunna ”prenumerera” på uppdateringar.. Var finns informationen? Vad kan återanvändas? .. Men vi måste ha regler för vilken information som görs tillgänglig externt.

6 ProjektInfo processen
Hur fungerar SOA? Intern presentation Extern presentation ProjektInfo processen Regler Uppdrag Kostnader Resursåtgång HämtaUppdrag HämtaPerskostn HämtaMaskinkost HämtaULkostn

7 ProjektInfo processen
Hur fungerar SOA? Intern presentation Extern presentation ProjektInfo processen Regler Uppdrag Kostnader Resursåtgång HämtaUppdrag HämtaPerskostn HämtaMaskinkost HämtaULkostn

8 Fördelar resp. nackdelar
Lätt att kommunicera i organisationen Flexibla – stödjer verksamhetsprocessen Möjliggör bättre samarbete mellan organisationer/ företag. Plattformsoberoende Framtidssäkrar befintliga system Nackdelar/ svårigheter: Systemägare ”vill” tänka system istället för tjänster Tjänsterna kräver en förvaltarorganisation. Bestämma vem som är ägare till en viss typ av information, ex vis kund. Sämre prestanda

9 Hur når vi dit? Låt verksamheten snarare än utvecklarna hitta tjänsterna. Ställ krav vid upphandling av nya/förändrade system Hitta rätt tänk i organisationen och stöd tänket

10 Hur når vi dit? Låt verksamheten snarare än utvecklarna hitta tjänsterna. Ställ krav vid upphandling av nya/förändrade system Hitta rätt tänk i organisationen och stöd tänket

11 Hur når vi dit? Låt verksamheten snarare än utvecklarna hitta tjänsterna. Ställ krav vid upphandling av nya/förändrade system Hitta rätt tänk i organisationen och stöd tänket

12 Portal/ Kund Process Biztalk2004/ Business Rules/ Visio Biztalk2004/ Visio Aktivitet Entitet WS m fl

13 Enligt Gartner så kommer minst 60% av alla större företag använda SOA som arkitektur vid utveckling av verksamhetskritiska system och processer år 2008. Alla större programvaruleverantörer planerar att stödja arkitekturen delvis eller fullt ut inom ett par år. Utvecklingsverktyg stödjer redan idag ett visst SOA-tänk och detta utökas i kommande versioner.


Ladda ner ppt "<element name="ReportClient" minOccurs="0">. <simpleType>"

Liknande presentationer


Google-annonser