Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av regeringens budget Anna Kinberg Batra 2014-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av regeringens budget Anna Kinberg Batra 2014-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av regeringens budget Anna Kinberg Batra 2014-10-23

2 Alliansen lämnade över ett Sverige på rätt väg Källa: OECD

3 Alliansen lämnade över ett Sverige på rätt väg Källa: EU kommissionens vårprognos 2014

4 Stora kostnader ifall Sverige skulle haft en europeisk utveckling Skulden – för varje svensk – hade varit 100 000 kronor högre ifall Sverige haft samma skuldökning som jämförbara EU- länder sedan 2006 De ökade räntekostnaderna hade motsvarat kostnaden för gymnasieskolan ifall Sverige haft samma skuldökning som Storbritannien sedan 2006

5 Oroväckande att regeringen inte rustar Sverige för sämre tider ”Rådet ansåg i våras att det var lämpligt att tills vidare hålla fast vid nuvarande överskottsmål som enligt Konjunkturinstitutet innebär att statsskulden inte försvinner utan långsamt närmar sig 20 procent av BNP. Vi ser ingen anledning att ändra vår bedömning.” Finanspolitiska rådet, 2014-10-16

6 Risk för ökande utanförskap öppnar för kostnadstryck Utanförskapet har minskat med 200 000 personer sedan 2006 150 000 fler personer skulle haft sjuk- och aktivitetsersättning ifall 2006 års nivå legat kvar. Detta skulle medfört ökade kostnader med uppemot 20 miljarder kronor Regeringens politik riskerar att pressa ut människor ur arbetskraften

7 Regeringens vägval: förstärka eller bromsa Alliansens jobbtillväxt Vi ser nu en bred uppgång på arbetsmarknaden Jobbskatte- avdraget är nu Löfvens politik Källa: VÅP2014, BILAGA 4 ALLIANSREFORMERSYSSELSATT A Jobbskatteavdrag120 000 Förhöjt jobbskatteavdrag för äldre 10 000 Arbetsmarknadspolitik14 000 RUT och ROT25 000 Sänkt tjänstemoms4 000

8 Regeringens val är tydligt I praktiken saknar regeringen egna och nya förslag för fler i arbete Höjda bidrag minskar drivkrafterna för arbete Utbyggnad av tillfälliga platser istället för jobbpolitik Varför avstår regeringen från att beräkna och presentera jobbeffekterna av sin politik?

9 Jobbutspel med få förslag för fler jobb Den samlade politiken beräknas leda till negativa jobbeffekter Aktiv närings- politik (5%) Utbyggnad av platser (62%) Infrastruktur och bostäder (22%) Övrigt (11%) FÖRSLAGBERÄKNAD JOBBEFFEKT Dyrare ungdomsjobb -16 000 Sjukförsäkringen-17 000 Höjd a-kassa-50 000 Källa: Regeringens jobbutspel 2014-10-22

10 Skattehöjningarna på jobben 40 gånger större än satsningarna på företag 85% av skatte- höjningarna riktas mot jobb –Över en miljon löntagare får höjd skatt –Skatten höjs för över 200 000 personer över 65 år Skarp remisskritik mot regeringens skatteförslag –Leder till färre jobb –Intäkterna överskattas Källa: Finansdepartementet SkattehöjningarSatsningar på företag

11 Sveriges utmaningar blir inte mindre för att de skjuts på framtiden Exponerar Sverige för risker genom att avstå från att bygga skyddsvallar Osäkerhet kring industrins elförsörjning försämrar vår konkurrenskraft Försenar och äventyrar viktiga infrastrukturprojekt

12 Sammanfattning Försvagar svensk ekonomi Bromsar jobbtillväxten Skjuter viktiga reformer på framtiden


Ladda ner ppt "Granskning av regeringens budget Anna Kinberg Batra 2014-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser